Ведомствени колонки

08.01.2015, 11:46 13860 21
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

08.01.2015, 11:46
Публикации: 678 / 19
хъм как така тихомълком се промени този цл 118 от ЗДДС и сега май 01,01,2015 всички бидони цистерни и подобни трябва да са снабдени с нивомери и устройства за връзка  с НАП.
така ли е и според вас защото четейки между другото  промените стигнах до този извод .
какво правим с горивото заредено до 31,12,2014 и изобщо тия големи шматки на някой с нивомери ли ще пълним гушите или на ненаситниците от лукойл
#1 | 08.01.2015, 12:07
Публикации: 3 / 1
Здравейте колеги! Във връзка с поредната глупост - промяна в чл.118 от ЗДДС за ведомствените бензиностанции и свързването им с НАП ,ако има някой с по-подробна информация нека пише .Масово са тръгнали на проверки.
#2 | 08.01.2015, 12:09
Публикации: 678 / 19
и какво проверяват ... ццц идиотска държава ,сега някой ако е заредил 10 тона гориво на 31,12,2014 трябва да му стои в цистерните докато се снабди с нивомери и подобни тъпотии
#3 | 08.01.2015, 13:19
Публикации: 3 / 1
В последния момент задължиха ведомствените бензиностанции да имат нивомери и фискална система от 01.01.2015

С изненадващи промени, обнародвани навръх Коледа, законотворците решиха да утежнят досега действащия режим за ведомствените бензиностанции. Измененята в чл.118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) ги карат да се оборудват с ЕСФП (електронна система с фискална памет), включваща нивомерна система и постоянна връзка с НАП. Така на практика законът приравнява ведомствените бензиностанции, които се използват за зареждане на превозни средства за собствени нужди, на бензиностанциите - търговски обекти, които продават горива на множество клиенти.

Собствениците на такива ведомствени бензиностанции ще трябва да избират между това да инвестират значителна сума в обекта си или да спрат да го използват и да зареждат автомоблите си от действаща бензиностанция, купувайки горивото на относително по-високи цени. Мярката ще утежни с допълнителни разходи хиляди стопански субекти, предимно от браншовете транспорт, земеделие и строителство. Тези фирми, в голямата си част малки и средни, досега бяха длъжни да декларират  получените в резервоарите си горива в самия ден на доставка, без значение работен или почивен, по електронен път чрез т.нар. Информационна система за контрол на горивата (ИСКГ) на НАП. Затова е спорно доколко нововъведенията ще доведат до по-голяма събираемост на данъци и намаляване на сивата търговия, каквито основания обикновено се изтъкват като цел на подобни промени.

Но пък няма никакъв спор по отношение на начина, по който са приети и влизат в сила описаните изменения. От обнародването им до влизането им в сила има 7 дни, от които само 2 работни. Минималното технологично време за поръчка, доставка и монтаж на изискваните системи се колебае около 30 дни, без да включваме време за запознаване и избор на подходяща система. Така законотворците с един широк замах поставиха от 01.01.2015 извън закона хиляди фирми, използващи ведомствени бензиностанции, в огромната си част изрядни данъкоплатци, като създадоха за пореден път условия за безпорядък и административен произвол.

Буди недоумение и фактът, че въпросните промени в ЗДДС са приети чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 година, буквално в последния работен ден на Народното събрание. Две седмици по-рано Народното събрание приема Закон за изменение и допълнение на ЗДДС, с множество други изменения, някои от които широко обсъждани. Там обаче промяната на чл.118 не намира място. Преднамерен или не, този "пропуск" говори много за посредственото качество, с което се създават законите у нас. Остава ни малка надежда, че няма да е така и с тяхното прилагане.
#4 | 08.01.2015, 14:57
Публикации: 678 / 19
може ли всичко в тази държава да е толкова потайно и криминално че чак и законите им бе да им е.. пууу.
нападжии и те мънкат като ..един казва не ви трябва връзка към нап само нивомери друг пък че без връзка с нап не може  отиди се ориентирай а  собственика стои на главата ми и през пет минути пита какво станало какво да прави .......................и два ми да .. на всички
#5 | 08.01.2015, 15:58
Публикации: 5954 / 517
Моята шефка каза - те като дойдат на проверка ще дадат предписания и срок за изпълнение.
#6 | 08.01.2015, 16:01
Публикации: 23 / 0
Моята шефка каза - те като дойдат на проверка ще дадат предписания и срок за изпълнение.
а глоба няма ли да има?
#7 | 08.01.2015, 16:11
Публикации: 3 / 1
Няма предписания , направо запечатват бензиностанцията! И глоби има . Едното не те освобождава от другото.
#8 | 08.01.2015, 19:00
Публикации: 1007 / 54
Направо запечатват за 48ч.Ако в това време не се закупят и инсталират нивомерите или там както се казват,идват отпечатват и след 1-2ч. пак запечатват за 48ч. Т.н комисия щяла да е от представители на НАП,митници и полиция.Това го научих днес от участник в тези комисии.Ще работят и в събота и неделя.
#9 | 09.01.2015, 10:03
Публикации: 612 / 25
А ако закупим 2 т дизел и веднага го заредим на камионите,,така че нищо не остава,то тогава    ще ни искат ли нивомери?
#10 | 09.01.2015, 12:33
Публикации: 92 / 3
Ако доставката е придружена с  бон от ЕСФП, което значи че доставчика е уведомил НАП, и вашите камиони са краен потребител, мисля че попадаш в изключенията по ал.10.
#11 | 09.01.2015, 12:38
Публикации: 612 / 25
Какви изключения по ал. 10 не виждам.Горивото като се плаща по банков път,какъв касов бон?
#12 | 09.01.2015, 12:49
Публикации: 92 / 3
НОВ ЦЯЛ ТЕКСТ :
(8) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Данъчно задължено лице, което извършва зареждане
на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да регистрира
и отчита зареждането по реда на наредбата по ал. 4.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Алинея 8 не се прилага от лице - получател по доставка
на течни горива, което е бюджетна организация по смисъла на Закона за публичните финанси или общинско предприятие и
не извършва продажби на течни горива.
(10) Данъчно задължено лице - доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в
Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни
горива, както и за промяната в тях. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на
промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис.
(11) Данни по ал. 10 не се подават от:
1. доставчика и получателя за доставки на течни горива под режим отложено плащане на акциз;
2. доставчика за доставки и за доставени количества течни горива, за които са подадени данни пред Агенция
"Митници", че горивата са освободени за потребление по реда на Закона за акцизите и данъчните складове;
3. доставчика за доставки, които е отчел чрез електронната си система с фискална памет;
4. получателя за доставки, които са отчетени от доставчика чрез електронна система с фискална памет и
получателят е краен потребител;
5. получателя за доставки, които е отчел като получени чрез електронната си система с фискална памет.
6. (отм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)
(12) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато органите по приходите констатират, че краен
разпространител извършва продажби на течни горива от търговски обект и не разполага със стационарни подземни
резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари, незабавно уведомяват съответните
компетентни органи за предприемане на действия по констатираните нарушения.
(13) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Алинея 12 не се прилага за продажби на течни горива
#13 | 09.01.2015, 13:03
Публикации: 612 / 25
Зареждаме в цистерна 5 т дизел от ЛУКОЙЛ по банков път,ние сме краен потребител,какъв касов бон да имаме?
#14 | 09.01.2015, 13:54
Публикации: 15 / 0
Към Pitapak,
Цитираната от вас ал. 11, т. 4 не е приложима, защото цистерната, с която се доставя горивото не е снабдена с ЕСФП.
#15 | 09.01.2015, 14:01
Публикации: 23 / 0
Зареждаме в цистерна 5 т дизел от ЛУКОЙЛ по банков път,ние сме краен потребител,какъв касов бон да имаме?

Това е писмото от НАП ,с което разпореждат как да се водят проверките
#16 | 09.01.2015, 16:48
Публикации: 6 / 1
Ако някой вече има информация за реално извършена проверка, моля да сподели.
#17 | 09.01.2015, 16:54
Публикации: 3 / 0
Здравейте Колеги,

Ние нямаме ведомствена бензиностанция.
Производствено предприятие сме. Зареждаме метан газ за котел. За същия подавам данни в НАП по чл.118, ал.10. Освен с метан газ, котела може да работи и с дизелово гориво, което зареждаме от бензиностанция в наша цистерна. За него не подавам данни в НАП, на основание ал.11, т.4. Двете горива се използват единствено за котела.
Според Вас трябва ли да имаме нивомерни системи с връзка към НАП.
 
#18 | 09.01.2015, 21:47
Публикации: 612 / 25
Не,защото сте го купили в брой от бенз.
#19 | 10.01.2015, 14:16
Публикации: 2041 / 249
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове