Относно част VI на Дек по чл 92 образец 1010

28.01.2015, 11:26 26662 42
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

28.01.2015, 11:26
Публикации: 58 / 7
Здравейте колеги , как разбирате - Деклариране на взаимоотношения със свързани лица , това е един вид старото Приложение 4 от 2013 г. образец 1014, тоест в указанията пише така.............
   Ред 3 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва салдото (остатъка) на всички вземания (по  смисъла на счетоводното законодателство) от свързани лица.
   Ред 4 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва салдото (остатъка) на всички задължения (по  смисъла на счетоводното законодателство) към свързани лица.
Примерно това означава ,че трябва да посочим сумите по сметка 493  Разчети със собственици и салдата по тях, като вземане или задължение???
Моля за Вашето компетентно мнение!


#1 | 28.01.2015, 13:41
Публикации: 1527 / 167
Аз го разбирам като крайно салдо по сметки:
406 Доставчици- свързани лица в т.4
и
416 Клиенти - свързани лица в т.3
#2 | 28.01.2015, 13:55
Публикации: 1003 / 54
Вчера подадох декларацията,но забравих да посоча като задължение-салдо вноски по чл.134 от съдружниците и сега ще трябва да  корегирам.
Реших да направя корекцията,но не виждам къде да отбележа ,че е корегираща.И май всичко ще трябва да се попълва отначало,а не само корегиращите данни.Някой такъв бързак като мен ,който вече да е подал корегираща?Да даде мнение.
#3 | 28.01.2015, 13:56
Публикации: 1869 / 372
Вижте и в раздел ІІІ, точка 4, подточка 4,2 от Указанието за миналата година.
#4 | 28.01.2015, 14:35
Публикации: 58 / 7
Това е указанието за корекцията на Декларацията ! ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези които променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването й.
#5 | 28.01.2015, 14:37
Публикации: 79 / 0
Вчера подадох декларацията,но забравих да посоча като задължение-салдо вноски по чл.134 от съдружниците и сега ще трябва да  корегирам.
Реших да направя корекцията,но не виждам къде да отбележа ,че е корегираща.И май всичко ще трябва да се попълва отначало,а не само корегиращите данни.Някой такъв бързак като мен ,който вече да е подал корегираща?Да даде мнение.
В ЕООД, когато има допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ от собственика, трябва ли да се обявяват в приложението за свързани лица?
#6 | 28.01.2015, 14:49
Публикации: 58 / 7
 Спорното Приложение № 4 относно сделки със свързани лица и скрито разпределение на печалбата е опростено значително и е включено като задължителен елемент в образец 1010 на ГДД по чл. 92 от ЗКПО, но вече трансформирано в: - Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица“ на самата ГДД по чл. 92 от ЗКПО образец 1010, като се изисква деклариране на счетоводни приходи и разходи, както и салда на вземания и задължения в резултат на взаимоотношения със свързани лица за 2014
Какво разбирате под Вземания и Задължения - салдо остатък към 31 12 на съответната година , а Указанието от 10032014 беше относно извършване на сделки със свързани лица през 2013 година и примерно , заем от 2012 година не намираше отражение в справката за 2013 година , а сега е формулирано , като Салдо..............:))а не като сделка през 2014?
#7 | 28.01.2015, 14:52
Публикации: 6307 / 1018
В ЕООД, когато има допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ от собственика, трябва ли да се обявяват в приложението за свързани лица?
Собственикът и ЕООД-то са свързани лица (3-ж, 4-а):
Скрит текст :
#8 | 28.01.2015, 15:00
Публикации: 6307 / 1018
 Спорното Приложение № 4 относно сделки със свързани лица и скрито разпределение на печалбата е опростено значително и е включено като задължителен елемент в образец 1010 на ГДД по чл. 92 от ЗКПО, но вече трансформирано в: - Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица“ на самата ГДД по чл. 92 от ЗКПО образец 1010, като се изисква деклариране на счетоводни приходи и разходи, както и салда на вземания и задължения в резултат на взаимоотношения със свързани лица за 2014
Какво разбирате под Вземания и Задължения - салдо остатък към 31 12 на съответната година , а Указанието от 10032014 беше относно извършване на сделки със свързани лица през 2013 година и примерно , заем от 2012 година не намираше отражение в справката за 2013 година , а сега е формулирано , като Салдо..............:))а не като сделка през 2014?
Да, изискват се други показатели и няма да има съпоставимост с предходната година. :good:
Далеч съм от мисълта, че е прост пропуск :smile1:
#9 | 28.01.2015, 15:04
Публикации: 79 / 0
Собственикът и ЕООД-то са свързани лица (3-ж, 4-а):
Скрит текст :
Следователно, трябва ли да се попълва част 6 от декларация със сумата на салдото по сметка 119 Внесени допълнителни парични вноски от собственика от чл.134 от ТЗ?
#10 | 28.01.2015, 15:15
Публикации: 58 / 7
Да според това Указание от 10 03 2014 се посочваха с код 6 - Други , а не по код 4 - Получени и Предоставени заеми  ,защото възникването на това задължение не е под форма на свободно  волеизлеяние, а в качеството му на съдружник в ЕООД, мисля като Иренабри ,че нещата са изключително несъпоставими и не мисля ,че към момента има някакво указание или че Указанието от миналата година е валидно за тази малка проста подробност , като салдо по сметки :)))
#11 | 28.01.2015, 15:23
Публикации: 1527 / 167
Указанието от тази година:
Скрит текст :
#12 | 28.01.2015, 16:15
Публикации: 1003 / 54
Имайки в предвид ,че тук става дума за салда и че миналогодишното указание не е актуално,декларирате ли като салдо начислени ,но неизплатени дивиденти на съдружниците ?
Май и тази година до март месец ще се питаме и чудим, кое какво е.
#13 | 28.01.2015, 16:17
Публикации: 58 / 7
Да това е от Указанието към самата Декларация по чл 92 лично на мен не ми е ясно , толкова е общо , да не кажа нарочно ,че е такова :)))
#14 | 28.01.2015, 18:16
Публикации: 42 / 2
Имайки в предвид ,че тук става дума за салда и че миналогодишното указание не е актуално,декларирате ли като салдо начислени ,но неизплатени дивиденти на съдружниците ?
Май и тази година до март месец ще се питаме и чудим, кое какво е.

И аз това се питах - дали начислените или само данъчно признатите разходи, т.е. в моя случай изплатените от тях трябва да декларирам. Мисля че факта, че е написано "по  смисъла на счетоводното законодателство" ме кара да считам, че по-скоро са начислените. Но утре ще ходя да питам методолозите в НАП и ще пиша. Иначе си включвам всички разходи/приходи и салда по вземания/задължения от/към свързани лица, тъй като определено миналогодишното Указание към Прил.4 няма нищо общо със сегашната част VI от ГДДто и указанието за него.
#15 | 28.01.2015, 23:01
Публикации: 561 / 2
Имайки в предвид ,че тук става дума за салда и че миналогодишното указание не е актуално,декларирате ли като салдо начислени ,но неизплатени дивиденти на съдружниците ?
Май и тази година до март месец ще се питаме и чудим, кое какво е.

Здравейте интересувам се дали и къде се посочва за  НЕизплатения дивидент на собственика на ЕООД
#16 | 29.01.2015, 09:21
Публикации: 1003 / 54
Ако изобщо трябва да се посочва,би трябвало в т.4 Задължения към свързани лица-салдо.Обаче дали изобщо трябва да се посочи още не съм сигурна.Мисля,че в същата точка би трябвало да се посочи и салдото по сметка 493/при мен е тази/-допълнителните вноски на съдружниците по чл.134 от ТЗ.
#17 | 29.01.2015, 09:46
Публикации: 206 / 38
при мен пък в различни фирми допълнителните вноски по чл.134 са отразени в зависимост от протоколите за решението за такива вноски - където не е пишело нищо специално - са по сметка 493 - Разчети със собственици, съответно са в Раздел В на баланса, но и имам и други, при които според решението вноските трябва да се отчитат като допълнителни резерви, и съответно са в Раздел А на баланса

освен ако не пропускам нещо съществено, не откривам дефиниции за вземания и задължения по смисъла на счетоводното законодателство (такива има за приходи, разходи, актив, пасив), така че приемам, че отправната ми точка е точка 13 от СС 1 - Структура на баланса, и съответно бих декларирала в тази част VI само салда към свързани лица, които са отразени съответно в група II на раздел В от актива на баланса - за вземания, и в раздел В от пасива на Баланса - т.е. допълнителни вноски, отчетени в собствения капитал няма да ги включвам
#18 | 29.01.2015, 11:56
Публикации: 561 / 2
Ако изобщо трябва да се посочва,би трябвало в т.4 Задължения към свързани лица-салдо.Обаче дали изобщо трябва да се посочи още не съм сигурна.Мисля,че в същата точка би трябвало да се посочи и салдото по сметка 493/при мен е тази/-допълнителните вноски на съдружниците по чл.134 от ТЗ.

При полването на ГДД кое се посочва САМО от 2014 г. или ккрайното салдо по с/ка 493 или 499
т.е примерно мин год. 2014 е внесено 1000 лв но в края на год излиза 6000  следователно тези 5000 е било от миналата година
#19 | 29.01.2015, 12:03
Публикации: 79 / 0
Ред 4 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва салдото (остатъка) на всички задължения (по  смисъла на счетоводното законодателство) към свързани лица.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове