Първите въпроси, които възникват при счетоводство на животновъдно стопанство

20.11.2011, 20:19 39308 20
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

20.11.2011, 20:19
Публикации: 297 / 50
Доста мислих откъде да започна тази тема и реших да следвам въпросите, които са ми задавали различни счетоводители, когато започнат да се занимават със счетоводство на селското стопанство.

1. Как да заприходя животните?
първо, всяко животно е записано с ушна марка в Информационната система на НВМС (вече БАБХ). Тоест, трябва още в началото да внушите на Вашия клиент, че „изчезване” току-така не може да има. Води се строга отчетност на броя животни по видове. Кравите и биците въвеждам в група 274 с аналитичност, да речем, 1 и 2.
Останалите животни разпределям по възраст в група 314 – това е важно, защото според възрастта се изписва и храната.
Може да направите 3 групи -
1. Телета до 3 месеца
2. Телета от 3 до 18 месеца
3. Юници
При мен аналитичността е следната :
    314.1 – Телета до 3 месеца
           2. Телета от 3 до 6 месеца
           3. Телета от 6 до 18 месеца
           4. Юници
           5. Телета за угояване
Всъщност след като навършат 18 месеца, телетата се разпределят в групи 4 и 5 по пол – мъжките отиват в „Телета за угояване”, а женските – в „Юници”
И опираме до въпроса с каква стойност да се впишат.
В СС 41 са дадени методите за признаване и оценяване. Аз лично си намерих обяви по Интернет за различните животни към момента и ги заприходих по справедлива стойност – кг х цена – или другояче казано, използвах алтернативния метод, тъй като нямах фактури за закупуване на животните. Не забравяйте, че когато „биологичните активи се оценяват по цена на придобиване (себестойност) , се амортизират по реда на СС 16”.
Всяка година си правя следната табличка :

Ушна марка   Стойност към 01.01.2011   отелвания   мляко   Стойност към 31.12.2011
BG 75 698754                     878,00                      -10 %    - 20 %             614,60 лв

Или тази крава през годината не се е отелила, намалила е млякото и аз й отнемам 30 % от стойността и така спазвам СС41, който казва, че „Биологичните активи се оценяват при първоначално признаване и в края на всеки отчетен период по справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи за продажба”. Може да се прибавят и по 10 % в първата колонка и до 20 % във втората. Информацията може да получите от самия животновъд.

2.   Какво да правя телетата?
При отелване на кравата
Дт 314.1 – Телета до 3 месеца
            Кт 611.1 -  Разходи за отглеждане на основно краве стадо
Телетата при отелване тежат от 20 до 30-35 кг. Съставя се Акт за приплод.
При отелване на мъртъв плод пак си съставям Акт за приплод, но с нулеви стойности. Ако питате защо е нужно – ами да докажа, че кравата се е отелила през годината. Защото се брои и процент на отелените крави (евентуално при ревизия).
При прехъврляне на телетата от група в група са възможни два варианта :
І. Справедливата стойност на телетата в групата КЪМ която прехвърляте, е по – малка от справедливата стойност на групата, от която изписвате телето
Например :
   Прехвърляте две телета, навършили 3 месеца(314.1) , в групата на телетата от 3 до 6 месеца(314.2). Телетата от първата група са по 65 кг и стойността е 3,50 лв / кг, а отиват в група, където стойността е 2,50 кг :
Дт 314.2 Телета от 3 до 6 месеца                        325,00 лв
Дт 608 Разходи от последващи оценки на активи      260,00 лв
       Кт 314.1  Телета до 3 месеца                         585,00 лв

ІІ. Справедливата стойност на телетата в групата, КЪМ която прехвърляте, е по-висока от справедливата стойност на групата, от която изписвате телето
Например :
   Прехвърляте едно теле, навършило 6 месеца(314.2) , в групата на телетата от 6 до 18 месеца(314.3). Телето тежи 130 кг и стойността в групата е 2,50 лв / кг, а отива в група, където стойността е 3,50 кг :
Дт 314.3 Телета от 6 до 18 месеца                455,00 лв
    Кт 314.2 Телета до 3 месеца                            325,00 лв
        Кт 709 Други приходи от дейността                 130,00 лв.

3. Как става изписването на храната?
Омръзна ми да чувам, че когато се изписва ярма за кравите, тя трябва да е 0,300 кг/ за 1 литър издоено мляко.
Не съм съгласна с това. А люцерната, силажите, кашите, за които Вашите ЗП-та ще извадят фактури – тях как ще изписвате – на едно към гьотура ли?
Има цяла система за хранене на животните, която трябва да се спазва. В нашата ферма например пресушените крави не ядат ярма. Ярма започват да ядат две седмици преди датата за телене. И това е съветът на всички холандски и американски специалисти. Те измерват храната в енергия – говоря за всичката храна, не само за ярмата. До съществуването на ТКЗС-тата се е говорело за КЕ – кръмна единица. Сега се говори за СВ – сухо вещество. И КЕ, и СВ значат само едно – всяка храна съдържа определено количество КЕ или СВ, която трябва да се изчисли за съответната възраст или млечност на животното.
Например едно теле на 6 месеца има нужда от 3,25 КЕ на ден. Като се знае, че 1 кг пшеница е 1,20 КЕ, люцерната – 0,45 КЕ, 1 кг пшенични трици – 0,76 КЕ, лесно може да се изчисли какво може да се изпише за 1 теле за месеца.
Ако не Ви се занимава и с това изчисление (защото, честно казано, това НЕ Е работа на счетоводителя), разчитайте за информация на самия животновъд.

4. Има още един много проблемен въпрос, но по него ще отговарям само на лични - въпросът с нормите на смъртност при кравите и не/начисляването на ДДС при смърт на ДБА.

5. Осчетоводяване на разходите и заприхождаване на млякото
а) млякото се заприхождава
Дт 303....Продукция (При мен тя е разделена на животинска с аналитичност и растениевъдна с налатичност)
           Кт 611 Разходи за отглеждане на основно стадо
б)Продаденото мляко
Дт 701 Приходи от продажби на продукция
           Кт 303........Продукция
в)Изсуканото мляко от телетата
Дт 611 Разходи за отглеждане на телета до 3 месеца
           Кт 303........Продукция

За приключване на 611 сметка
Правя го всеки месец. За всяка група - и за телетата, и за кравите. Имам една табличка, създадена по учебника на Г.Герганов. Не я качвам сега, защото е малко специфична и има обяснения, които мога да дам само по телефона. Просто хора, които не са се занимавали с тази материя, малко трудно схващат табличката и трябва да обяснявам всяко едно число от примера откъде се е взело, какво означава и какво правим с него.
Но затова пък я пращам на всеки, който ми се обади и обяснявам надълго и нашироко, докато не ми стане ясно, че човекът отсреща е разбрал всичко.
#1 | 28.01.2012, 10:45
Публикации: 41 / 3
Elisabeth,  моля те дай някакви насоки за тези норми на смъртност. Обясни малко повече. ЗП е регистриран по ДДС.
#2 | 28.01.2012, 20:59
Публикации: 297 / 50
Проблемът идва от там, че няма регламентираност и се ползват устните сведения, получени от някогашните зооинженери от ТКЗС-тата.Продължавам безуспешно да търся на български език такива норми, защото намирам само на чужди езици, подходящи за онзи начин на отглеждане и хранене на животните. А за България, трябва да признаем, ще важат други норми. Но писмено становище по този въпрос от официални институции не намирам. Ако някой може да помогне, ще се радвам да допълним справките тук.
#3 | 02.02.2012, 13:50
Публикации: 2 / 0
ТОВА МОЖЕ ДА ТИ ДАДЕ САМО ЗООИНЖИНЕР . РАЗХОДНИ НОРМИ ЗА ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИ .ДО НЯКЪДЕ ЗНАЯТ И ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ, ИЛИ ТЕЗИ КОИТО ИМАТ АПТЕКИ ВЕТЕРИНАРНИ
#4 | 02.02.2012, 16:36
Публикации: 297 / 50
Ветеринарните лекари нямат и не са имали пряк допир с документирането около животните - това е било работа на зооинженерите.
Мога да кача няколко таблички с примерни норми, но на англ.език и важащи за датските, английски и американски начини на отглеждане на кравите. Сами разбирате, че в мнозинството си нашите ферми не могат да се мерят с тях.
Ще поровя из компютъра (имах принудителна преинсталация и не знам какво съм успяла да спася) и ще кача тия дни поне да се ориентирате.

ето една статия,в която се засягат най-бегло някои въпроси,които често ми се задават на ЛС. Знам,че счетоводителят не е зооинженер,но се налага да има някакви познания все пак по материята...

http://www.zooferma.com/razvajdanenagoveda.html
#5 | 17.02.2012, 17:52
Публикации: 6 / 0
м да по учебник всичко е ясно , но на практика си е проблем как хем в баланса всичко да е по справедлива стойност ,  хем от данъчна гледна точка да няма проблем с данъците и данъчните , хем счетоводно да не сме извън счетоводните стандарти
За мен лично е пълна глупост от данъчна гледна точка да давам на разход нещо което не ми се признава за разход и да имам разлики между счетоводна и данъчна  печалба която е проблем когато се дават баланси пред банки и кредитни институции
Или да си измислям операции дебит Телета/кредит разходи - като нямам никаква информация за какви точно разходи иде реч и това винаги може да бъде оспорвано от данъчните
По този въпрос съм започнала тема за преоценка на стадото - с въпрос до колко е допустима
Тъй като такава преоценка би дала възможност за вярно отразяване на стойността на актива без излишни операции и врътки които биха довели до други /посочени по горе / проблеми
#6 | 21.10.2013, 12:00
Публикации: 105 / 0
В СС 41 са дадени методите за признаване и оценяване. Аз лично си намерих обяви по Интернет за различните животни към момента и ги заприходих по справедлива стойност – кг х цена – или другояче казано, използвах алтернативния метод, тъй като нямах фактури за закупуване на животните. Не забравяйте, че когато „биологичните активи се оценяват по цена на придобиване (себестойност) , се амортизират по реда на СС 16”.
Всяка година си правя следната табличка :

Ушна марка   Стойност към 01.01.2011   отелвания   мляко   Стойност към 31.12.2011
BG 75 698754                     878,00                      -10 %    - 20 %             614,60 лв

Или тази крава през годината не се е отелила, намалила е млякото и аз й отнемам 30 % от стойността и така спазвам СС41, който казва, че „Биологичните активи се оценяват при първоначално признаване и в края на всеки отчетен период по справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи за продажба”. Може да се прибавят и по 10 % в първата колонка и до 20 % във втората. Информацията може да получите от самия животновъд.
Въпроси по написаното това е от тема от форума.
1.Как и кой определя процентите при оценката на животните и тези проценти законово регламентирани ли са или са разсъждения на база СС-41.
2.Възможно ли е в края на годината да се ползва същия източник за цената ,както при първоначалното оценяване и така  да се определи стойността в края на годината.
#7 | 21.10.2013, 18:18
Публикации: 297 / 50
ще започна с отговор на втория въпрос - да, възможно е, по принцип.
Дано сте обърнали внимание на факта, че говоря за крави с млечно направление - тоест, при тях акцентът е върху получаването на мляко. Не на месо. Съответно това води до отговора на първия въпрос - таблицата не е регламентирана със закон, правилник или наредба, направена е за вътрешно ползване, подписана е от собственика.
Съмнявам се някой ветеринарен лекар да я оспори - имам доста натрупан опит в това отношение.
Вие си решете кое ще използвате - невинаги съм намирала в края на годината обяви за продажба на млечни крави, затова съм и предприела тази оценка - чрез приноса на кравите в приходната или разходна част на стопанството.
#8 | 17.03.2015, 08:32
Публикации: 12 / 0
Здравейте,
ще имате ли възможност да ми изпратите въпросната таблица, чрез която се приключва 611.
Предварително Ви благодаря!

jana_cholakova@abv.bg
#9 | 03.04.2015, 09:25
Публикации: 297 / 50
Здравейте,
ще имате ли възможност да ми изпратите въпросната таблица, чрез която се приключва 611.
Предварително Ви благодаря!

jana_cholakova@abv.bg


#10 | 21.03.2016, 11:00
Публикации: 6 / 0
Здравейте,
От скоро фирмата ни има допълнителна дейност. Отглеждане на спортни коне за професионална и любителска езда. Имаме новородено конче,което трябва да заприходя но не мога да му изчисля стойност.Четох коментарите по нагоре,но става въпрос за крави и и телета,не знам дали за конете трябва да ползвам пазарната цена на живо тегло...?
   Ще  дебитирам сметка 311 Млади животни със аналитичност - новородени кончета до две години ,но коя сметка ще ми е в кредит?

Ще съм благодарна ако някй ми помогне! :blush:

Спорна работа  :smile1:
#11 | 08.04.2016, 10:24
Публикации: 6 / 0
Да си  побутна отново темата :blush:

Сега имам друг казос една кобила умира заедно  с кончето. Причината е голям плод,който притиска органите. Какъв документ да си изискам от ветеринарната служба,за да мога да си отпиша Актива?

Много ще съм благодарна ако някой ми помогне!  :wink1:
#12 | 08.04.2016, 11:34
Публикации: 1560 / 171
#13 | 08.04.2016, 19:49
Публикации: 297 / 50


Сега имам друг казос една кобила умира заедно  с кончето. Причината е голям плод,който притиска органите. Какъв документ да си изискам от ветеринарната служба,за да мога да си отпиша Актива?
По всяка вероятност, щом задавате въпроса, такава екарисажна бележка липсва. Доколкото знам, в момента няма действащ екарисаж.
От ветеринарната ще търсите Протокол за загробване
http://babh.government.bg/uploads/File/Jivotni-obrazci/12_Protokol%20za%20zadgrobvane.pdf
и за всеки случай да попълнят и този Акт за ликвидация, който съм прикачила.
Преди една-две години имаше и една Декларация за смъртност, но сега май я няма - попитайте, те ще Ви кажат имат ли я още.
Колкото до първия Ви пост, когато заприхождавате кончетата, ще кредитирате сметката за отглеждането на кобилите - ако имате отделна. Нали от тях , и от направените разходи за отглеждането им, сте получили новото поколение...
За пазарната цена - помъчих се да потърся цена по интернет, но не съм сигурна до каква степен тя ще бъде призната за пазарна.
Ако имате издадени фактури за продажба преди това, не би ли следвало да се признае тази цена за цената на активен пазар?
Дано да съм Ви помогнала малко.
#14 | 05.10.2016, 20:57
Публикации: 1 / 0
Благодаря на Елизабет за много ясно и точно представената тема.  Беше ми от полза, като трябваше набързо за 1 ден да направя ОПР и Баланс на фирма, кандидатстваща по ЕП, имаща няколко зайкини, и поколение от зайчета :smile1:
#15 | 16.12.2016, 13:55
Публикации: 2 / 0
Извинете за въпроса, но бих искала да разбера животните в отделните групи по аналитичности ли ги водите в счетоводната програма, или в ексел имате информация за движението на животните по ушни марки, а само сумарно отнасяте счетоводните записвания по сметка 314.3 например?
#16 | 16.12.2016, 14:31
Публикации: 2 / 0
Аз отделно си ги водя в таблица и общо нанасям сумата.
#17 | 13.03.2017, 15:00
Публикации: 1 / 0
Здравейте!
Виждам че сте доста напред в тази тема и затова реших да задам следния въпрос:
Фирма се занимава с животновъдство- отглежда крави с цел добив и продажба на месо от телетата ,които ще се родят.Мляко не се добива.Кравите са закупени с фактура и ще се начисляват амортизации.
Въпроса ми е набраните разходи за тези крави ,които все още нямат телета къде ще се отнесат.За родилите крави тези разходи се прехвърлят на телетата.
Благодаря предварително!

Иван
#18 | 13.03.2017, 17:33
Публикации: 2 / 0
По-добре е да се прави преоценка на кравите в края на всяка година (мое мнение), след като се намери цена на активен пазар. Аз провеждам разговор със собственика и го питам всяка крава за колко би я продал в момента, все пак той е запознат подробно с тяхното състояние. А разходите влият пряко върху финансовия резултат т.е. приключва се с/ка от група 611 както във всяка друга фирма.
#19 | 27.03.2018, 02:08
Публикации: 8 / 0
Здравейте, имам нужда от малко помощ. Тази година за първи път се занимавам с фирма, която отглежда телета за угояване.Имам фактури за закупените телета през годината. Заприхождавам ги в 314 сметка. През годината има няколко, които са заколени и продадени за месо, а другите са налични към 31.12.2017, правилно ли е заприхождаването, как трябва да отчета разходите за храна и как трябва да отчета финансовия резултат от продажбата? Приемам всякакви съвети и материали за четене по тематиката.Също така прочетох как се заприхожадават ако нямат фактура. но самите с1етоводни записвания ако няма фактр акакви са?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група