Определяне и изплащане на дружествен дял

16.04.2015, 23:35 14489 16
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

16.04.2015, 23:35
Публикации: 258 / 36
Има подобна тема, но реших да пусна отделна. Питането ми е следното.Ще го илюстрирам с пример .
ООД има двама съдружника/ дялове 50/50 /  и основен капитал 10 000 лв..Имат неразпределена печалба в размер на 20 000 лв..Единият съдружник напуска ООД-то и ще трябва да се определи и изчисли дружествения дял като съответно се и изплати.
Нека да приемем, че дружеството има пари в касата 30 000 лв. и няма други активи и пасиви.
Каква е частта на дружествения дял на напускащия съдружник в този случай ? Каква би била разликата в размера на дела му, ако от тази неразпределена печалба 20 000 преди напускането му беше разпределен дивидент само за напускащия съдружник в размер на 10 000 ? Така щеше да остане неразпределена печалба от 10 000 и тя щеше да съответства на дела на другия съдружник, но оставена така неразпределена тя ще участва в определяне дела на напускащия съдружник и той ще вземе и част от тези неразпределени 10 000 ?

Малко объркано задавам въпроса, но ме интересува дали е добре преди напускането на съдружника да се разпредели цялата печалба между двамата под формата на дивидент, за да не бъде ощетен при напускане оставащият съдружник  тъй като напускащият е получил своя дял от неразпределената печалба под формата на дивидент, разпределен само за него, съобразно дяловото му участие. 

Предварително благодаря на тези, които ще разберат въпроса ми и ми отговорят, макар и давайки ми само някакви насоки.
#1 | 16.04.2015, 23:43
Публикации: 6955 / 1020
За напускащия съдружник наистина е по-добре първо да се разпредели неразпределената печалба като дивидент. За оставащия по-добре е обратното.
При напускане на съдружник единственото, което му се дължи, е внесения от този съдружник капитал. Ако си продаде дяловете на друг /на другия съдружник или на трето лице/, може да получи номинала на своя дял от капитала или повече, ако фирмата е атрактивна и ако може добре да се спазари.
Ликвидационните дялове са само при ликвидация на предприятието.
#2 | 16.04.2015, 23:50
Публикации: 258 / 36
За напускащия съдружник наистина е по-добре първо да се разпредели неразпределената печалба като дивидент. За оставащия по-добре е обратното.
При напускане на съдружник единственото, което му се дължи, е внесения от този съдружник капитал. Ако си продаде дяловете на друг /на другия съдружник или на трето лице/, може да получи номинала на своя дял от капитала или повече, ако фирмата е атрактивна и ако може добре да се спазари.
Ликвидационните дялове са само при ликвидация на предприятието.

Благодаря ти. Опитвам се да разбера. Този, който ще напуска е получил дивидента си, а другият - не. Тази оставаща неразпределена печалба не участва ли в изчисляване на дружествения дял на напускащия съдружник и така той да има право и на част от неразпределените 10 000, които при разпределение биха се полагали на оставащия ? Нямам опит в подобни ситуации, чета и опитвам да преценя .
#3 | 17.04.2015, 00:04
Публикации: 6955 / 1020
Когато се разпределя дивидент, той се разпределя ва всички съдружници. Не може единият да получи, а другия - не.
Тази оставаща неразпределена печалба не участва ли в изчисляване на дружествения дял на напускащия съдружник - не. Дружествения дял на напускащия съдружник е само неговата част от основния капитал, която е внесъл съгласно дружествения /или учредителен/  договор. Неразпределената печалба няма общо с дружествения дял.
Има и нещо друго - напускащия съдружник най-вероятно ще продаде своя дял от капитала на другия съдружник /напускането му няма да е свързано с намаление на капитала/. В този случай може да продаде дела си за повече пари. Т.е. - делът от 10000 лв. може да бъде продаден за 20000 лв. с оглед на това, което е оставил след себе си.  Е, стига да има кой да му плати толкова. Въпрос на договаряне.

Ако бъркам нещо, моля колегите да ме поправят.
#4 | 17.04.2015, 00:08
Публикации: 258 / 36
Има едно указание на НАП, че може да се разпределя дивидент на част от съдружниците, не непременно на всички / съобразно дяловото им участие  /. Ще го постна, да не го търся в момента. И в случая напускащият няма да продаде дела си - ще търси заплащане на дружествения дял . И в тази връзка се питам дали не е добре преди това да разпределим дивидент и на другия.
#5 | 17.04.2015, 00:19
Публикации: 6955 / 1020
в случая напускащият няма да продаде дела си - ще търси заплащане на дружествения дял . - това не го разбирам. Хем няма да продава, хем ще търси заплащане. Вярно е, че мина полунощ и трудно мисля...
дали не е добре преди това да разпределим дивидент и на другия - аз лично бих предпочела подобен вариант. Все пак това е решение на съдружниците.
Има и един още по-добър вариант. Да предположим, че фирмата има 2 лв. основен капитал и двама съдружника, 10 лв. неразпределена печалба, и активи /материали, ДМА .../ за 20 лв. и задължения за 8 лв.  Напускащия съдружник да се спазари с оставащия  да закупи неговия 1 лев дружествен дял за 12 лв. /1 лв + 1/2 от неразпределената печалба + 1/2 от стойността на активите - 1/2 от задълженията/
#6 | 17.04.2015, 07:25
Публикации: 6310 / 1021
И в тази тема, както и в другата от питащите се объркват двете неща - доброволно оттегляне на един от съдружниците и напускане на дружеството поради ликвидацията му.
Ликвидационния дял се получава в процеса на ликвидация и то след удовлетворяване на другите кредитори.
Оттеглянето от дружеството по собствено желание става като съдружникът продаде дела си на друго лице - съдружник или външно на дружеството. Продажбата е предмет на договаряне, а не на изчисление.
Да предположим, че оставащият съдружник не иска да изкупи дела на напускащия. Последният не може да го продаде на друг, ама иска на всяка цена да напусне. Какво прави тогава? Пред кого ще представи спретнатите си изчисления с претенция да ги осребри?!?
#7 | 17.04.2015, 07:41
Публикации: 258 / 36
При положение, че оставащият съдружник не желае да изкупи дела на напускащия предполагам е приложим чл.149 ТЗ и се предприема процедура по намаляване на капитала.Със сигурност ще се потърси мнението и на юрист .
#8 | 24.03.2016, 19:19
Публикации: 2 / 0
Здравейте!
Надявам се въпроса ми да е на място. Във фирмата в която съм съдружник, предстои напускане на съдружник по негова воля, но за съжаление дружеството е с много дългове - както към частни лица, така и към държавата. Съдружникът не желае да поеме отговорност за тези дългове, няма финансови и имуществени претенции, но другите съдружници настояваме да поеме своя дял от задълженията.
Какво се случва при това положение?
Нямам никаква представа от счетоводни и правни отношения и се надявам да ме извините за не правилно формулирания въпрос!
Благодаря предварително.

Мартин Димов
#9 | 24.03.2016, 19:54
Публикации: 9357 / 1591
#10 | 24.03.2016, 20:07
Публикации: 6310 / 1021
Здравейте, г-н Димов,
Задълженията са на дружеството, а не на съдружниците като физически лица и няма законово основание напускащият съдружник да поеме част от задълженията на дружеството, освен по договор за заместване в дълг, например, който трябва да е доброволен и ако съдружникът пожелае доброволно да погаси някое от задълженията на дружеството, последното ще остане със задължение в същия размер към съдружника.
#11 | 29.03.2016, 21:17
Публикации: 2 / 0
Ясно! Това е, което желаех да науча.

Благодаря Ви за отговорите!
#12 | 04.05.2017, 11:32
Публикации: 139 / 2
Здравейте , при  ООД - в което единият съдружник има размер на дялово участие 0,2% - т е 10 лв от внесените 5000лв и не участва в разпределение на печалбата по дружествен договор , трябва ли да присъства на Общо събрание при разпределяне на печалбата под форма на дивидент . Има ли нормативен акт за това . Четох в ТЗ , но не открих конкретика
#13 | 04.05.2017, 12:17
Публикации: 6310 / 1021
Ами прочетете си устава. Там пише кой трябва да присъства при вземането на решения, за да са валидни.
#14 | 12.05.2017, 16:30
Публикации: 1 / 0
Здравейте,
Бих искала да помоля за малко помощ по въпроса с разпределяне на дивиденти за минали години (отнесени като неразпределена печалба) при продажба на дялове. Дружеството е ООД, с двама съдружници. Единият от съдружниците е предложил да изкупи дела на другия при определена цена, като допълнително е поел ангажимент да му бъдат изплатени дивиденти за последните 3 години. В тази връзка как следва да се процедира при сключване на договора за продажба на дялове? Следва ли да се уговори изрично, че цената на изкупуването на дела не включва дивидентите, както и ангажимента на оставащия съдружник за допълнителното им изплащане? Трябва ли да се уговори и срок, в който сумата следва да се изплати, както и лихва в случай на забава и/или неплащане? Трябва ли също така да се вземе решение на ОС за продажбата на дяловете и всички останали условия, около тази сделка?
Предварително благодаря за съдействието!
#15 | 12.05.2017, 17:05
Публикации: 9357 / 1591
За дивидентите :
Разпределението на дивиденти е единствено от компетенцията на ОС на дружеството. Ако то не е взело Решение за това не може да се раздадат дивиденти на ФЛ, което вече не е и съдружник . Ако държат тези дивиденти да са разпределени то преди да стане покупко-продажбата на дяловете следва да се вземе Решение за разпределението на печалбата под формата на дивиденти и така съвсем законно след напускане на съдружника тези суми ще си бъдат дължими от дружеството при условие, че не са изплатени .
#16 | 13.05.2017, 08:00
Публикации: 1869 / 372
И малко допълнителна информация :
Скрит текст :
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове