КиК: Недвижимите имоти в чужбина също се декларират в личната данъчна декларация

18.04.2015, 13:41 8079 0
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

18.04.2015, 13:41
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Катя Крънчева
K&K Accounting
www.kik.bg


Броени дни остават до приключване на данъчната кампания за гражданите за 2014 година. Крайният срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 30 април.

Освен доходи, в декларация се посочват и някои обстоятелства, например предоставените и получените заеми над 10 хил. лева, както напомнихме наскоро чрез НАП.

Притежаваните в чужбина недвижими имоти, място на стопанска дейност, определена база, акции и дялови участия в чужди дружества също се декларират в срок до 30 април в отделно приложение към декларацията. Тази година това е Приложение № 8, неразделна част от годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, което се подава заедно с нея.

Какви данните се посочват в декларацията?

  • За недвижима собственост в чужбина се посочва държавата, адресът, видът и датата на придобиване на имота;
  • За място на стопанска дейност и определена база на дейност в чужбина се посочва държавата, адресът и датата на придобиване;
  • За акции и дялови участия в чужди дружества се посочва, държавата, броят, дата и цената на придобиване в лева и в съответната валута.

Определена база е:
а) определено място, чрез което чуждестранно физическо лице извършва цялостно или частично независими лични услуги или упражнява свободна професия в страната, като например архитектурно ателие, зъболекарски кабинет, адвокатска или друга кантора на консултант, офис на независим одитор или счетоводител;
б) трайно извършване на независими лични услуги или упражняване на свободна професия в страната, дори когато чуждестранно физическо лице не разполага с определено място.

Място на стопанска дейност е:
а) определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; търговско представителство, регистрирано в страната; офис; кантора; ателие; завод; работилница (фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен обект; строителна площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; извор или друг обект на извличане на природни ресурси;
б) извършването на дейност в страната от лица, упълномощени да сключват договори от името на чуждестранни лица, с изключение на дейността на представителите с независим статут по глава шеста от Търговския закон;
в) трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната, дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено място.
акции, дялове,

Приложение № 8 се попълва и от местни физически лица, които през годината са придобили доходи от:

  • дивиденти от източници в чужбина;
  • ликвидационни дялове от източници в чужбина;
  • замяна на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества;
  • доброволно осигуряване и застраховане от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ;
  • лихви по депозитни сметки в чужбина.

Лицата имат право да приспадат платения в чужбина данък за доходи от спестявания, на основание на чл. 78 от Закона за данъците върху доходите на физическите. Удържаният данък в Кралство Белгия, Република Австрия или във Великото Херцогство Люксембург за доходи от спестявания, изплатени от агент-платец на местни физически лица, с изключение на еднолични търговци, се приспада от дължимия данък върху общата годишна данъчна основа на лицето, определен в подадената годишна данъчна декларация.

Счетоводна кантора К и К
гр. София, бул. Г. М. Димитров № 54, ет.5
За контакти: 02 816 42 33
office@kik-bg.com
www.kik-bg.com
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове