Регистрация като ЮЛНЦ в частна или обществена полза

21.11.2011, 17:08 10565 0
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

21.11.2011, 17:08
Публикации: 273 / 61
Регистрация като ЮЛНЦ в частна или обществена полза 

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


Изтегли от тук       http://www.mjeli.government.bg/ngo/Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са неправителствени организации (НПО) и представляват граждански сдружения, асоциации и фондации, в това число училищни настоятелства и др., като те могат да бъдат в частна или обществена полза. Регистрацията на ЮЛНЦ протича на 3 фази:
1. Съдебна регистрация,
2. Регистрация в регистър БУЛСТАТ,
3. Регистрация в Министерство на правосъдието (само за ЮЛНЦ регистрирани в обществена полза).
Необходими документи: В зависимост от типа ЮЛНЦ, се изискват различен набор от документи.

Ориентировъчно времетраене на цялата процедура: от 15 до 30 дни

По отношение на финансиране по проекти, зависи от изискванията за кандидатстване. Ограниченията за кандидатстване с оглед ползата, в която се е определила една организация са по-характерни за т. нар. частни донори (т. е. тези конкурси, които не се организират от държавни институции).

Има едно общо изключение за финансиране на проекти на организации в частна полза и това при кандидатстване за бюджетна субсидия - при нея допустими са единствено организации, регистрирани в обществена полза. Също така следва да имате предвид, че например ако желаете да се регистрирате като организация, подпомагаща културата по смисъла на Закона за меценатството, следва да бъдете в обществена полза.

Организациите в обществена полза също така могат да ползват данъчни преференции - техните дарители имат право на данъчни облекчения, а самите организации са освободени от заплащането на местен данък върху даренията и данък наследство за получени от тях дарения.

По отношение на услугите на счетоводител - те са Ви необходими за изготвянето на финансовия отчет, а такъв сте длъжни да правите, независимо дали се определяте в обществена или в частна полза, още повече, че и в двата случая той е един и същ.

По отношение на доклада, който следва да се представя ежегодно пред ЦР при МП, той се пише в свободна форма, разказвателно или в графи, както ви е по-удобно и за него не се изиксва адвокатска помощ, тъй като не съдържа някаква специфична юридическа информация. Като съдържание само ътрябва да обхваща предвидената в чл. 40 (20 от ЗЮЛНЦ.

Имайки предвид изложеното по-горе, ако Вие желаете да осъществявате дейност, за която се изисква обществена полза - определете се като такава организация от самото начало. Ако тези дейности, не са приоритетни и се притеснявате за разходите, които ще Ви струва допълнителното отчитане пред ЦР, регистрирайте се в началото в частна полза, и когато се наложи - се пререгистрирайте в обществена.

Имайте предвид, че веднъж ако се определите в обществена, не може след това да се регистрирате в частна. Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза извършват дейност в полза на обществото като цяло, докато ЮЛНЦ в частна полза преследват нестопанските цели на членовете си (съответно учредителите си при Фондациите).

Учредителите на едно ЮЛНЦ следва да го определят като такова в частна или в обществена полза (ако организацията е първоначално определена в частна полза, впоследствие по решение на върховния си орган може да се преобразува в обществена полза). Държавата предоставя данъчни облекчения за организациите в обществена полза, но само ако са регистрирани в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

Според Закона за местните данъци и такси тези ЮЛНЦ са освободени от данък дарение за получените и предоставените дарения. В общия случай размерът на данъка е 5 % от стойността на дареното имущество.

Съгласно Закона за данъка върху добавената стойност ЮЛНЦ, регистрирани в Централния регистър при МП са освободени от данък върху добавената стойност при внос на стоки, когато внасят безвъзмездни помощи, с изключение на акцизни стоки.

Законът за корпоративното подоходно облагане и Законът за облагане доходите на физическите лица стимулират данъчно задължени по този закон лица да предоставят дарения в полза на някои от субектите изброени в закона, сред които и ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирани в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност.

По този начин тези лица могат да намалят с до 10 на сто финансовия си резултат, съответно облагаемия си доход. Освен това последните две години бе предвидена държавна субсидия за за проекти на ЮЛНЦ, регистрирани в Централния регистър.

ЮЛНЦ в обществена полза са обект на засилен контрол от страна на държавата и в този смисъл има някои утежнения свързани с тях:
- длъжни са да осигурят публичност и прозрачност на дейността си чрез вписване в Централния регистър при МП.
- длъжни са да представят до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред Централния регистър.
- подлежат на независим одит при условията на Закона за счетоводството, ако превишават някое от условията в чл. 39, ал. 3 от ЗЮЛНЦ
- Министърът на правосъдието има право да изисква текуща информация за обстоятелствата, подлежащи на вписване.
- длъжни са да водят книги за протоколите от заседанията на колективните си органи и да спазват изискванията за разходване на имущество и за сключване на сделки с определени лица съгласно изискванията на закона.
 
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове