ОТНОСНО: Определяне на осигурителния доход на лице, което упражнява трудо

25.11.2011, 15:22 6092 0

25.11.2011, 15:22
Публикации: 296 / 50
Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – … с вх. № …………../26.01.2011 г., Ви уведомяваме за следното:
                  Фактическа обстановка:
                  В запитването сте изложили следното: Имате регистрация като Земеделски производител, в същото време имате и доходи от трудови правоотношения.
                  Въпроси:
                  Върху какъв осигурителен доход трябва да се внасят авансово осигурителни вноски за дейността като земеделски производител през 2011 г. -  240 лв. или 420 лв. ?
           Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното обществено осигуряване, изразяваме следното становище по поставените  въпроси:
                 На основание чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. “Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители” са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред (§ 1, ал. 1, т. 5 от ДР на КСО).
                Земеделските производители дължат авансово и за своя сметка осигурителни вноски през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 7 от КСО). Срокът за внасяне на осигурителните вноски е до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (чл. 7, ал. 4 от КСО). За 2011 г. е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лева. (чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗБДОО за 2011 г.). Максималният месечен осигурителен доход за всички осигурени лица през 2011 г. е в размер на 2000 лева. (чл. 8, ал. 1, т. 4 от ЗБДОО за 2011 г.).
                Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл. 6, ал. 9 от КСО).
                За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, в поредност, определена в чл. 6, ал. 10 от КСО:
   1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 (в т.ч. от трудови правоотношения);
   2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
   3. доходи за работа без трудово правоотношение.
               Във Вашия случай, при условие, че сте регистрирана като земеделски производител по установения ред, работите и по трудово правоотношение, за дейността Ви като земеделски производител през 2011 г. Вие следва да внасяте авансово осигурителни вноски върху месечен осигурителен доход, не по-малък от 240 лева.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група