ОТНОСНО: Данъчно третиране на изплатена рента в натура

28.11.2011, 12:34 6040 0

28.11.2011, 12:34
Публикации: 296 / 50
                             В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ .... от 19.03.2011г. при Дирекция «ОУИ» ..................., ви уведомяваме за следното:
                             Според изложеното съдържание на запитването сте регистриран земеделски производител и обработвате земя под аренда, като изплащате рента в натура със собствена продукция. Регистриран сте по ЗДДС и при фактуриране на рентата начислявате следуемия се данък върху добавената стойност.
                             Интересувате се представлява ли доход изплатената рента на собствениците.   
                             Съгласно чл. 2 от Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/,  с договорът за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът - да извърши определено арендно плащане.  Предмет на договора за аренда е облигационното право на ползване върху земеделската земя и/или движимите и недвижимите вещи за земеделско производство. По своята правна същност договорът за аренда е двустранно споразумение с възмезден характер, което следва да бъде облечено във форма за действителност. Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗАЗ, той се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните.
                             Видно от посочените нормативни основания за полученото право да се обработва чужда земеделска земя съгласно договор за аренда, арендаторът трябва да заплати възнаграждение /в конкретния случай в натура – собствена продукция на арендодателя.
                            Доколкото възнаграждението в натура се явява плащане на наемна цена, свързано с възможността да се обработва чужда земя и се предоставя на арендодателя не представлява доход за платеца  – регистрираният земеделски производител. Изплатената /предоставената в натура/ рента се явява доход за получателите /арендодатели/, но на основание чл.13, ал.1, т.24 от ЗДДФЛ е необлагаем доход и на основание чл.52,ал.1, т.2 от с.з. не се  декларират с годишна данъчна декларация.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група