ОТНОСНО: Определяне вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице при прекъс

28.11.2011, 13:11 5869 0

28.11.2011, 13:11
Публикации: 296 / 50
          Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр…… с вх. № ……….../16.05.2011 г., Ви уведомяваме за следното:
          Фактическа обстановка:
          Лице декларира започване на дейност като регистриран земеделски производител от 08.02.2008 г. От същата дата заявява, че ще се осигурява за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. На 21.02.2008 г. подава декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, с която заявява, че прекъсва дейност като земеделски производител, считано от 14.02.2008 г. и същевременно възобновява дейност като земеделски производител от 15.02.2008 г. При възобновяването на дейността заявява, че ще се осигурява и за общо заболяване и майчинство. 
          Въпрос:
          За кои осигурени социални рискове следва да се счита, че е осигурено лицето след 15.02.2008 г.?
            Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по държавното обществено осигуряване, изразяваме следното становище по поставения  въпрос:         
          Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Те могат да се осигуряват по свой избор и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
          Задължението за осигуряване за самоосигуряващите се лица, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), загл. изм. ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).
          Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от същата наредба). Видът на осигуряването се определя със същата декларация.
          Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ (изр. второ -  в редакцията след изм. в ДВ, бр. 17 от 19.02.2008 г. в сила от 01.01.2008 г.) при прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.
          Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако декларацията е подадена до края на месец януари на съответната календарна година (чл.1, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ).
           В разглеждания казус прекъсването и възобновяването на трудова дейност от самоосигуряващото се лице в качеството му на регистриран земеделски производител е извършено в рамките на една и съща календарна година. В съответствие с разпоредбата на чл. 1, ал. 3, изр. 2 (в сила от 01.01.2008 г.) от НООСЛБГРЧМЛ, при възобновяване на дейността лицето не може да промени вида на осигуряването си като избере по-високия осигурен риск – и за общо заболяване и майчинство. Поради това, след 15.02.2008 г. същото следва да се счита за осигурено за първоначално избрания риск – за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.                           


Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група