Дерегистрация по ЗДДС

09.03.2016, 13:50 8090 8
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

09.03.2016, 13:50
Публикации: 358 / 9
Здравейте, предстои ни процедура по доброволна регистрация и не съм сигурна в описа за наличните активи към датата на дерегистрация, какво точно трябва да включа? Имам налични суровини, и продукция, които отразявам в описа и размера на ползвания данъчен кредит, но имаме и ползван данъчен кредит за услуги. Него трябва ли да включа? Предварително благодаря!
#1 | 09.03.2016, 13:52
Публикации: 6375 / 588
Бихте ли уточнили точно каква процедура Ви предстои?
#2 | 09.03.2016, 13:56
Публикации: 358 / 9
Доброволна дерегистрация
#3 | 09.03.2016, 14:10
Публикации: 6375 / 588
Услугите са си услуги. Те са разходи, а налични активи към датата на дерегистрацията.
#4 | 09.03.2016, 14:29
Публикации: 358 / 9
А самият протокол-опис как следва да се отрази в дневника за продажби - фактура по фактура ли?
#5 | 09.03.2016, 20:27
Публикации: 6370 / 1057
А самият протокол-опис как следва да се отрази в дневника за продажби - фактура по фактура ли?
ППЗДДС:
Документи във връзка с дерегистрацията
Чл. 77. (4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заедно със справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от закона по образец - приложение № 9.
(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Протокол-описът по ал. 4 се включва в дневника за продажбите за последния данъчен период и в резултата за последния данъчен период, деклариран със справка-декларацията за този данъчен период.

Приложение № 9 към чл. 77, ал. 4

(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., предишно Приложение № 9 към чл. 77, ал. 2, т. 4 - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

Протокол-опис № ...
дата ...
за начисляване на данък при дерегистрация по чл. 111 ЗДДС за наличните активи към датата на
дерегистрация
Идентификационен номер по ДДС ...
№ по ред   Актив   Данъчна основа   Начислен ДДС   Забележка
    заведен по   описание на актива,           
    сметка № *   вкл. количество           
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Обща стойност на начисления ДДС   
Дата на съставяне:
...
Подпис на представляващия данъчнозадълженото лице: ...
Печат на данъчнозадълженото лице: ...
 
Забележка. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

#6 | 09.03.2016, 23:18
Публикации: 358 / 9
Мерси за отговорите, но явно не съм задала ясно въпросите си.
Процедурата по дерегистрация стартирам с подаване на заявление за дерегистрация. В общия случай прилагам справка за облагаемия оборот по месеци за последните 12 месеца и удостоверението за регистрация. Необходимо ли е да се подават празни следните справки, които са изброени в закона или само в случаите, в които има такива обороти- "Чл. 77. (1) Заявлението за прекратяване на регистрацията по чл. 109 от закона се подава по образец - приложение № 8.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
........................
2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;
3. справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;
#7 | 09.03.2016, 23:21
Публикации: 434 / 50
Подавате ги дори и с нулеви стойности - от къде да е известно , че нямате такива обороти, ако не "уведомите" чрез справката ?
#8 | 10.03.2016, 14:40
Публикации: 358 / 9
Мерси :)
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група