Бизнесът ще трябва да наема само адвокати за консултиране, регистриране и подаване документи в институциите

23.06.2016, 14:10 25905 31
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

23.06.2016, 14:10
Публикации: 478 / 166
Администратор на сайта
Това предвиждат текстове за изменение на Закона за адвокатурата, който късно вчера бе одобрен от Комисията по правни въпроси към Народното събрание.

На самото заседание председателят на правната комисия Данаил Кирилов съобщи, че има над 30 внесени отрицателни становища по този законопроект, но въпреки това той ще го подкрепи. Всички присъстващи организации (АССП, ИДЕС, Нотариална камара, Съюз на юрисконсултите, КРИБ, БКС, АИКБ и други) се изказаха негативно за проекта, внесен от Данаил Кирилов и група депутати. Въпреки това законопроектът беше приет единодушно на първо гласуване от ресорната комисия. Депутатите от комисията, които бяха в залата декларираха до един, че са и адвокати, защото това се изисква по правилник на НС, като бе съобщено, че според настоящото законодателство, те не са в конфликт на интереси и имат право да гласуват поправките в закона, които бизнесорганизации определиха като лобистки. Депутатите обясниха, че между двете четения ще се коригират редица текстове, като за целта ще се създаде работна група.

Опасенията на счетоводните организации относно това какво ще бъде коригирано по текстовете са големи, тъй като вчера стана ясно, че депутатите-адвокати не приемат, че чл. 24 и чл. 150 от законопроекта си кореспондират и ограничават правата на други професии и ощетяват бизнеса, особено малкия. Наложи се четене на текстове на глас, а от бизнес организациите попитаха дали четем един и същи законопроект. В крайна сметка в хода на дискусиите от ИДЕС бе цитирано част от решението на КЗК, където се подчертава, че разпоредбите на чл. 150 от законопроекта са с ограничителен характер и на практика забранява на лицата, които разполагат с необходимите знания и компетентност, да предоставят изброените в чл. 24, ал. 1 от ЗАдв услуги. Това, макар и трудно доведе до съгласие от адвокати и депутати, че има проблем точно в тези текстове. От АССП напомниха и за протокола със становището (стр. 18) на Министерство на финансите, представено на тристранката, в което се казва, че тези законодателни мерки ще доведат до допълнителни разходи за бизнеса и за гражданите, както и за бюджетния сектор, а също крият рискове и за приходната част на бюджета, заради негативно въздействие на промените върху редица други свободни професии.

Припомняме, че редица дейности, които до момента се извършват по възлагане от клиенти на счетоводители и различни тясноспециализирани консултанти са изброени в забранителния списък за извършване от неадвокати, според законопроекта. Така например счетоводителите няма да имат право да дават устни и писмени консултации на своите клиенти. Нито ще имат право да изготвят за НАП, НОИ и други институции заявления, отговори и молби. Това означава, че редица документи като Заявления за регистрация по ЗДДС, отговори по данъчни проверки и дори най-елементарни молби до НАП, НОИ, НСИ и други институции, с които всеки счетоводител комуникира при нормалната си дейност по възлагане от клиент ще трябва да бъдат задължително изготвяни и подавани само от адвокати.

Бизнесът ще трябва отделно да наема адвокати за гореизброените дейности. Ако се приемат текстовете в настоящия им вид, то с учудване бизнесът ще разбере, че счетоводителят му няма да има право да състави дори трудов договор. От АССП подчертаха, че е невъзможно всяка малка фирма да плаща на адвокат за изготвянето и подаването на всеки трудов договор в НАП, какво изискване предвиждат текстовете от законопроекта.

Отпада и правото на всеки, който не е адвокат по възлагане от клиент да изготвя и дори подава каквито и да било документи в Търговския Регистър, Имотния регистър, както и в други регистри в България. Сега например счетоводителите имат право да подават годишния финансов отчет в Търговския регистър.

По този начин редица дейности от търговския живот на една фирма, които по принцип бизнесът обичайно възлага на счетоводители или други тясноспециализирани консултанти, са наречени “адвокатски” и са забранени за извършване от неадвокати.

Глобите са солени. Според чл. 150 лице, което не е адвокат, но извършва или предлага извършването на гореспоменатите дейности, които са подробно изброени в чл. 24 от законопроекта, се наказва с глоба от 1 000 до 2 000 лева или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лева. Алинея втора предвижда двойна глоба при повторно нарушение.
Вменяват се и задължения за доноси от всички

Чл. 153 изисква от всички физически и юридически лица, като и от органите на съдебната и на изпълнителната власт, нотариусите и частните съдебни изпълнители да донасят на съответната адвокатска колегия за извършване на изброените услуги от неадвокати. Нещо повече сумите, събрани от наложени глоби и имуществени санкции ще се внасят по сметката на съответния адвокатския съвет, а не в държавата, посочва чл. 152, ал. 2 от законопроекта.

Всичко по темата:
Лобистките промени в Закона за адвокатурата на първо четене в правната комисия в парламента
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект
Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
#1 | 23.06.2016, 17:23
Публикации: 76 / 8
Да не се наложи да сложите - Проверка по закона за адвокатурата - Това може ли да се прави от неадвокати ?
#2 | 24.06.2016, 14:31
Публикации: 2 / 0
Това ще бъде поредната глупост
#3 | 24.06.2016, 15:33
Публикации: 2 / 1
Аз подкрепям промените в по-голямата им част. Не съм съгласна счетоводители да пишат договори и пълномощни. Досега не съм срещнала адвокат да прави баланс и ОПР. Не знам колко счетоводители имат експертизата да пишат договори и становища по тях. Свалянето на бланки от интернет не е професионално. Оставям на страна колеги изгладнели и без работа, които  за жълти стотинки / които влияе зле като цяло на гилдията/ се наемат да правят и неща, от които нищо не разбират.
#4 | 24.06.2016, 16:01
Публикации: 20 / 13
Аз подкрепям промените в по-голямата им част. Не съм съгласна счетоводители да пишат договори и пълномощни. Досега не съм срещнала адвокат да прави баланс и ОПР. Не знам колко счетоводители имат експертизата да пишат договори и становища по тях. Свалянето на бланки от интернет не е професионално. Оставям на страна колеги изгладнели и без работа, които  за жълти стотинки / които влияе зле като цяло на гилдията/ се наемат да правят и неща, от които нищо не разбират.
И се регистрирахте специално да напишете само това? Много счетоводители имат експертизата да пишат договори, тъй като са учили търговско, трудово и данъчно-осигурително право, някои и международно право и право на ЕС. Има го в официалните учебни планове на университетите.
#5 | 24.06.2016, 16:11
Публикации: 2901 / 391
Много повече счетоводители имат достатъчни правни познания, които да прилагат качествено в работата си, за разлика от малцината юристи, в т.ч. адвокати със счетоводни, данъчни, и сигурителни и т.н. познания.

Погледнах сега, че в нета се споменава числото 12000 адвокати (не съм го проверявал). Като изключим бракоразводните, наказателните и т.н., по колко ли фирми ще се паднат на един адвокат, запознат с материята?!?
#6 | 24.06.2016, 16:51
Публикации: 1192 / 225
...
Проблема е, че от някои условности в проектозакона човек с основание може да остане с впечатление, че адвокатите имат претенции да "правят баланс и ОПР"(доколкото може да се говори за "правене" в случая - все пак не говорим за правене на варов разтвор от дюлгерин). Друг проблем е, че претенциите на адвокатите са многопластови и се простират практически върху всички аспекти на интелектуалния труд. Всеки елемент от него може да бъде пречупен през призмата на спорния законопроект като изземване на техните функции със съответните последствия - пак според същия.
Забележете още, че Софийската адвокатска колегия в отворено писмо директно обвини всички, които не са адвокати, като изземващи дейностите им, дори  "знайни и незнайни юристи". Това определение е неприемливо за мен - нима един юрист непременно трябва да бъде и адвокат за да може да практикува дейности в областта на правните науки? Какво остава примерно за юрисконсултите и всички лица, които са завършили право и придобили юридическа правоспособност - удоволствието и удовлетворението, че са завършили право и толкова?
Защо в процеса на съдебното производство ще са необходими вещи лица, след като същите тези компетенти няма да имат право да изготвят становище, да консултират някого или да подготвят документи за представяне пред институциите?
Достатъчно много реализирани адвокати в своята дейност работят съвместно със счетоводители, осъзнавайки цялата сложност на тази материя и мога да Ви уверя, че те се отнасят резервирано към тези законови промени, съзнавайки негативните последствия от тях.
А иначе аз виждам нещата простичко - иде адвоката, който не е специалист в материята, но е вече монополист по силата на нормативен акт, хвърля на счетоводителя едно тесте хартии и очаква за жълти стотинки той да му свърши работата, за да може той да представлява клиента институционално...
#7 | 24.06.2016, 23:40
Публикации: 1525 / 167
Hrili, прочетете Етичният кодекс на адвоката и сам ще си отговорите на въпросите.
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА АДВОКАТА
Скрит текст :
#8 | 26.06.2016, 15:57
Публикации: 15 / 2
Според мен след като само  адвокатите ще имат такива големи правомощия на база на влизането в сила на този закон  не  следва ли и в Наказателния кодекс да се направи промяна и освен счетоводителите в кръга на наказателно отговорните лица за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, в хипотезите на чл. 255, 255а и чл. 256 от НК. да бъдат включени и адвокатите.
Макар все още да плачем за „полуроден Петко“, и да си говорим с условности, нека да попитам, нещо семпло:
1. Могат ли всички адвокатски колегии да гарантират, че техните членове са наясно с понятията „актив“, „пасив„, „приход“ и „разход“, а също и с принципа на съпоставимост при признаване на приходи с разходи? Питането ми е елементарно от икономическа гледна точка и много съществено при консултация на клиент каква форма на лизинг да избере - финансов или оперативен, доколкото това са неща, свързани с договорни отношения, ливъридж и чиста стойност на имуществото на предприятието.
2. Със съдружник решаваме да учредим ООД, с какъв капитал да го регистрирам, и каква да бъде стойността на всеки дял? На мен може да ми харесва 2 дяла всеки на стойност 5000 лв., а на съдружника да му харесва 5000 дяла - всеки на стойност 2 лв. Икономически правилно ли е да регистрираме дружеството с 10000 лв. или ще сгрешим? Нищо, че това е „волята на страните“, какво ще ме посъветвате?
3. През юни, като съдружник искам да получа авансово суми за сметка на печалбата, която дружеството ще евентуално докладва в края на годината. Имам ли право, нямам ли, какво се случва по-нататък? Ами ако дружеството понесе загуба?
 
Въпросите продължават приятели мои-юристи, и честно - аз не съм злопаметен човек, но ако този лобистки закон се приеме ще си изравня тарифите при взаимоотношенията с вас, съгласно Тарифата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Пример: За икономическа консултация по повод  съставяне на писмен договор, свързан с въпрос 1, с материален интерес от 500000 лв. - започваме от 1100 лв. Ако ви „отърва“ - добре. Нищо лично.
#10 | 26.06.2016, 18:21
Публикации: 2901 / 391
Ако все пак стигнем до там, че "Петко" се роди, ще стане нещо като Брекзита - малцина (най-вече масовите дребни работодатели, въпреки възраженията на някои организации) си дават сметка за какво става въпрос и какви биха били последствията.
Щом законът, в други специфични производства, ми дава право да избирам кой да ме представлява, не виждам защо в осигурителни или данъчни производства ще ме ограничава. В тази връзка не виждам как исканата промяна ще бъде гласувана?! По какво се отличава наказателното производство от осигурителното или данъчното?
#12 | 28.06.2016, 17:17
Публикации: 94 / 19
Колеги, при това положение какво ще се случи с длъжността „данъчен консултант“?
Да не би адвокатите сега да искат да си я присвоят и само те да я практикуват? Ами одиторите? Д.е.с.? Все пак ние нямаме право да даваме данъчни, осигурителни и т.н. консултации.  :smile1:
Започва голяма лудница... Това е невъзможно за изпълнение.
#13 | 28.06.2016, 23:32
Публикации: 6407 / 943
Колеги, при това положение какво ще се случи с длъжността „данъчен консултант“?
Да не би адвокатите сега да искат да си я присвоят и само те да я практикуват? Ами одиторите? Д.е.с.? Все пак ние нямаме право да даваме данъчни, осигурителни и т.н. консултации.  :smile1:
Започва голяма лудница... Това е невъзможно за изпълнение.
Замислям се кой ще дава данъчни, осигурителни и т.н. консултации и съвети на адвоктите, които от своя страна да консултират клиентите си.....  :hmmm:
#14 | 29.06.2016, 08:26
Публикации: 94 / 19
Замислям се кой ще дава данъчни, осигурителни и т.н. консултации и съвети на адвоктите, които от своя страна да консултират клиентите си.....  :hmmm:

 :good:
Това “нещо“ счетоводството се превръща в тотална хамалогия...
#15 | 29.06.2016, 10:40
Публикации: 1192 / 225
На мен не ми допада налагащата се тенденция за представяне на счетоводството в светлината на някакво елементарно, невзрачно занимание, което не изисква кой знае какви квалификация, умения и опит. За разлика от други "елитарни" и "престижни" аспекти на интелектуалния труд...
#16 | 29.06.2016, 10:50
Публикации: 2 / 1
Макар все още да плачем за „полуроден Петко“, и да си говорим с условности, нека да попитам, нещо семпло:
1. Могат ли всички адвокатски колегии да гарантират, че техните членове са наясно с понятията „актив“, „пасив„, „приход“ и „разход“, а също и с принципа на съпоставимост при признаване на приходи с разходи? Питането ми е елементарно от икономическа гледна точка и много съществено при консултация на клиент каква форма на лизинг да избере - финансов или оперативен, доколкото това са неща, свързани с договорни отношения, ливъридж и чиста стойност на имуществото на предприятието.
2. Със съдружник решаваме да учредим ООД, с какъв капитал да го регистрирам, и каква да бъде стойността на всеки дял? На мен може да ми харесва 2 дяла всеки на стойност 5000 лв., а на съдружника да му харесва 5000 дяла - всеки на стойност 2 лв. Икономически правилно ли е да регистрираме дружеството с 10000 лв. или ще сгрешим? Нищо, че това е „волята на страните“, какво ще ме посъветвате?
3. През юни, като съдружник искам да получа авансово суми за сметка на печалбата, която дружеството ще евентуално докладва в края на годината. Имам ли право, нямам ли, какво се случва по-нататък? Ами ако дружеството понесе загуба?
 
Въпросите продължават приятели мои-юристи, и честно - аз не съм злопаметен човек, но ако този лобистки закон се приеме ще си изравня тарифите при взаимоотношенията с вас, съгласно Тарифата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Пример: За икономическа консултация по повод  съставяне на писмен договор, свързан с въпрос 1, с материален интерес от 500000 лв. - започваме от 1100 лв. Ако ви „отърва“ - добре. Нищо лично.
А могат ли всички счетоводни предприятия да гарантират ,че знаят какво е актив, пасив и т.н. Много добре знаем какви "специалисти" работят в т. нар . счетоводни предприятия. Приемал съм счетоводство от счетоводни къщи и ужасът е пълен за професионализъм изобщо не може да се говори.
#17 | 29.06.2016, 10:57
Публикации: 7 / 0
vilis, има и такива случаи за съжаление, но ако гледаме по този начин аз съм от 14 години гл. счетоводител. Имам собсветна фирма, която не се занимава със счетоводство. И ще трябва да плащам сега на адвокат да ми подава отчетите ли?
#18 | 29.06.2016, 11:03
Публикации: 14 / 1
kanion77 много вярно...искат да ни превърнат в книжни мишки, които да набиват фактурки в програмките. Ами годините за обучение и квалификация? Оказва се, че отиват на вятъра...
#19 | 29.06.2016, 11:16
Публикации: 1192 / 225
... Много добре знаем какви "специалисти" работят в т. нар . счетоводни предприятия. Приемал съм счетоводство от счетоводни къщи и ужасът е пълен за професионализъм изобщо не може да се говори.

Чудя се доколко уместно и обективно е да се правят такива глобални заключения?  Подобни обобщаващи изказвания са елементарни и не им отдавам значение. Ако се възползваме от същата логика(което няма да си позволя да направя, както подобава на умерен човек), бихме могли да отправим подобна забележка при всяка дейност, в която хората работят с главите си...
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове