Регистър на банковите сметки и сейфове от 2017 г.

02.11.2016, 11:06 7234 0
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

02.11.2016, 11:06
Публикации: 475 / 166
Администратор на сайта
В Държавен вестник бр. 81 от 14.10.2016 е обнародвана Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове, чрез която се урежда редът за подаване и получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове, поддържан от БНБ.

Самият регистър е електронна информационна система, която осигурява централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и упълномощените от тях лица; начинът за получаване на информация от органите и институциите по чл. 56а, ал. 3, както и от физически и юридически лица по чл. 56а, ал. 4 от Закона за кредитните институции и обобщаване на данните.

Кой подава информация в регистъра

Информация за банковите сметки на физически лица, физическите лица, наематели на сейфове, както и за банковите сметки на юридически лица се подава от банките.

От 01.01.2017г. банките подават ежеседмично информация в регистъра за откриване на нови сметки, закриване на сметки или промяна във вече подадени данни. Те подават ежеседмично информация в регистъра за сключване на нов договор за наем на сейф, прекратяване ползването на сейф или промяна във вече подадени данни.

Банките извършват първоначално подаване на информация в регистъра в срок до 30 ноември 2016 г. с данни към 31 октомври 2016 г., а информацията за периода от 1 ноември до 31 декември 2016 г. - след 1 януари 2017 г.
Данните за упълномощените лица от титуляри на сметки и наематели на сейфове започват да се подават в регистъра за новооткрити сметки и сключени договори за наем на сейф след 1 юли 2017 г.

Кой има достъп до информация

Достъп до информация от системата имат:
• органите на съдебната власт (съдилища, прокуратура и следствени органи);
• главна дирекция “Национална полиция” и Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” на Министерството на вътрешните работи;
• Държавна агенция “Национална сигурност”;
• Националната агенция за приходите;
• Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
• Съдебните изпълнители при образувано изпълнително дело;
• Главния инспектор или инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Отделно всяко лице може да получи информация относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка, наемател на сейф или упълномощено лице. Информация от регистъра могат да получават и наследници на починали лица. Информацията се предоставя безплатно на физически лица в 14-дневен срок съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, а в останалите случаи – срещу заплащане на такса.

Правото на информация се реализира с писмено заявление до БНБ. В заявлението се посочват данни по документ за самоличност на заявителя и по какъв начин желае да му бъде предоставена информацията – лично или по пощата. При подаване на заявлението в БНБ заявителят или упълномощеното от него лице се идентифицира чрез представяне на документ за самоличност. Заявлението за информация за физическо лице се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага към заявлението.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове