Дисциплинарно наказание -уволнение!

04.01.2017, 13:48 11969 21
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

04.01.2017, 13:48
Публикации: 79 / 1
Здравейте,
Имаме работник, който вече втори ден не се явява на работа, не си вдига телефона.Както се казва - ни вест, ни кост. Този сненарий вече беше и август месец, но тогава се появи на третия ден и разказа една история, и всичко отмина. Сега същото нещо , но този път шефа се ядоса и каза да предприема мерки. Тъй като ми се случва за пръв път, моля за помощ. Ако наложим дисциплинарно наказание - уволнение /имаме основание чл.190 т.2 / , но пръво трябва да имаме заповед, която трябва да сме връчили , нали така?Изпращам му заповедта по куриер с обратна разписка, но дали си е на адрес?Ако не е и няма кой да я приеме , се счита за невръчена. Какво следва от тук нататък?Как трябва да процедирам?Ако все пак успея да я връча, трябва ли да има обяснения от негова страна и задължителни ли са те?Ще съм ви много благодарна, ако ми помогнете .Успешна Нова Година!
#1 | 04.01.2017, 14:09
Публикации: 36 / 3
Служителя трябва да даде обяснения.
Една от стъпките за такова наказание е надлежно връчване (срещу подпис) на писмена покана от работодателя до работника или служителя в определен от работодателя кратък срок да даде устни или писмени обяснения за допуснатото нарушение. Ако такава покана не е отправена или ако работникът е представил, но работодателят не е приел писмените обяснения или не е събрал и оценил посочените в тях доказателства, съдът отменя уволнението, без да разглежда спора по същество. Тази разпоредба не се прилага, ако обясненията на работника или служителя не са изслушани или не са били дадени по негова вина;
#2 | 04.01.2017, 14:26
Публикации: 79 / 1
Здравейте,
Благодаря за отговора. Но това с връчването ме притеснява, незнам дали ще го открием на адрес.Ако не успеем да я връчим/да го открием на адрес/, какво следва?
#3 | 04.01.2017, 14:37
Публикации: 252 / 24
Първо писмено искате писмени обяснения. Дайте му срок да ги представи /2 работни дни напр./ Изпратете ги с куриер с обратна разписка и пишете какво изпращате.
След като изтече срока си подгответе заповед за дисциплинарно наказание - уволнение по чл. ....../190/ във вр. с чл. ....../188/ - проверете ги да не бъркам. Изпратете и нея с куриер с обратна разписка и пак пишете какво изпращате. Добре е все някой да я приеме на адреса, но в краен случай и след два неуспешни опита за доставка обратната разписка ще свъши работа.
Може да изпратите с нея и самата заповед за прекратяване.
Само трудовата книжка да остане при Вас. За нея може да изпратите с другите документи покана за получаването й
#4 | 04.01.2017, 14:44
Публикации: 79 / 1
Благодаря Ви,
Ще изпратя поканата със срок два - три работни дни.Но трудовите книжки не стоят при мен/няли нямаме право да ги държим и аз си им ги връщам/.Относно заплатата и осигуровките , как трябва да го водя?Сега това се замислих????Нали за всичко трябва него подпис :(:(:(
#5 | 04.01.2017, 14:49
Публикации: 36 / 3
Аз не смятам така, как след два неуспешни опита обратната разписка ще свърши работа? Аз бих държала лично служителя да си получи заповедта...пък ако трябва и лично по адресите ще ходя и ще го диря.

Копирам един отговор от Министерството:

Моля за съвет!
Една работничка не идва на работа повече от два последователни работни дни.
Изпратих и Покана за даване на пимено обяснение по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка. Тя го получава но не дава обяснения в посочения от мен двудневен срок.
Въз основа на това написах заповед за дисциплинарно уволнение и го изпратих с препоръчано писмо с обратна разписка.
Да но писмото не го получава тя лично, а на обратната разписка пише че е получено от БРАТОВЧЕТКА Й. Но нито пише ЕГН нито нищо.
Изпращам отново Заповедта с препоръчано писмо с обратна разписка но додега все още не го е получила.
Как да процедирам от тук нататък.
В чл.194 ал.1 пише: "Чл. 194. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. "
Скоро ще изтечат тези два месеца. Как въобще да реагирам?????


08-05-2006
Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване" Отговор
Уважаеми г-н Крумов,
Съгласно чл. 195 от КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка. Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.
От посочената разпоредба е видно, че заповед, с която се налага дисциплинарно наказание, в конкретния случай “дисциплинарно уволнение”, се връчва лично на работника или му се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка. При изпращане на заповедта с препоръчано писмо, тя трябва да бъде изпратена на работника и получена от него. Връчването на заповедта на друго лице не поражда правно действие.
Съветваме Ви да потърсите информация от съответната пощенска служба за това, каква е причината за невръчването на препоръчаното писмо и с оглед на това, да прецените как да постъпите по-нататък.
При невъзможност заповедта да бъде връчена в срока по чл. 194, ал. 1 от КТ, то наказание за посоченото от Вас нарушение (неявяване на работа повече от два последователни работни дни) не може да се наложи. Срокът по чл. 194, ал. 1 от КТ ще бъде изтекъл за точно определени дни на неявяване. Тъй като очевидно работникът продължава да не се явява на работа, то Вие можете да търсите от него дисциплинарна отговорност и за следващо нарушение.
ЛТ/
#6 | 04.01.2017, 15:00
Публикации: 10210 / 1765
http://lex.bg/forum/viewtopic.php?t=27934

Както се казва - КТ е поставил работодателя на колене - приема се , че няма начин работникът да не бъде намерен. Един пример, в който Кодексът на труда дава шанс на някой , който не иска да се труди да не може да бъде уволнен.
#7 | 04.01.2017, 15:15
Публикации: 144 / 13
Уволнявал съм дисциплинарно работник за неявяване на работа, даже под специална закрила, който впоследствие предизвика проверка и на ИТ и го жали на съд. Това не се обжалваше, но целия процес си течеше с изпращане на писма с обратна разписка, които работникът не получаваше.   
#8 | 05.01.2017, 10:40
Публикации: 79 / 1
Здравейте,
Вчера в цялата суматоха съм пропуснала, че служителят е все още в 6мес. изпитателен срок, сключен в полза на работодателя.Но....в ТД съм записала следното:
 V.   Трудовият договор се сключва със срок на изпитване 6 месеца, съгласно чл. 70, ал. 1. Срокът за изпитване е в полза на работодателя.
VI.   Срокът на предизвестие за прекратяване на трудовия договор е 30 дни и е еднакъв за двете страни.
Дали заради VI точка , ако влезем в съда може да го върнат на работа. Започвам да се притеснявам дали ми е издържан юридически.В 6-та точка срокът е такъм след изтичане на предизвестието.

#9 | 05.01.2017, 10:41
Публикации: 79 / 1
Ако не е проблем, това означава , че си го освобождавам без предизвестие по чл.71, ал.1 и всичко е цветя и рози:)
#10 | 05.01.2017, 10:54
Публикации: 36 / 3
Освобождавайте го по чл. 71 след като е още в срок на изпитване, чиста работа :) . И все пак не отпада задължението да му връчите заповедта!
#11 | 13.11.2018, 20:42
Публикации: 6 / 0
Здравейте,
На работник е връчено предизвестие за пректаряване на трудовия договор, поради съкращение на щата. Срокът на предизвестието е 30 дни по трудов договор. Няма издадена заповед за прекратяване на трудовите взаимоотношения, но работникът отказа да се яви на работа, защото вече бил уволнен. Как за процедираме, защото по КТ трябва да му изплатим 2 заплати (една за срока на предизвестието и една, ако не си е намерил работа) ? Редно ли е след като отказва да идва на работа и да напише обяснения , същият да получи тези възнаграждения?
Ще съм благодарна, ако получа съвет.
#12 | 13.11.2018, 20:54
Публикации: 1300 / 180
Дайте по-конкретна информация.
Считано от кога влиза в сила предизвестието и от кога той отказва да се яви на работа.
Ако по същество прави самоотлъчки поканете го да обясни отсъствието си или да представи оправдателен документ.
Не го ли направи следвате процедурата за дисциплинарно уволнение.
Успех и късмет!
#13 | 14.11.2018, 11:20
Публикации: 6 / 0
Благодаря за бързия отговор.
Предизвестието беше връчено на 08.11.2018 г. и влизаше в сила от слеващия ден.
Работникът се появи на 09.11.2018 с искане за попълване на трудовата книжка, защото вече бил уволнен и след като му отказахме да направим това, заяви, че няма да идва на работа. От тогава до днес ,14.11.2018 г., същият се е самоотлъчил и отказава да пише обяснения.
#14 | 14.11.2018, 11:44
Публикации: 1300 / 180
Изпратете му писмо с обратна разписка с искане да даде писмени обяснения или оправдателен документ за допуснатите отсъствия, като посочите и някакъв срок за получаване на въпросната информация, напр. 3 дни от датата на получаване на писмото. Времето е достатъчно, за да съобщи, ако да кажем е в болнични.
Ако не се яви или обади в указания срок можете да стартирате процедура за дисциплинарно уволнение, считано от датата на неявяването му.

Независимо, че може да са минали 7 дни от датата на първото допуснато отсъствие, от която трябва да го освободите (срокът за подаване на уведомление при освобождаване) НАП ще го приеме, при самоотлъчки обикновено го приемат.

Ще създаде проблеми само, ако е взел болничен, който може първоначално да е 14 дни и в един момент дойде и ви го тръсне и трябва да правите гимнастики със заличаване и други простотии...  :noexpression:
#15 | 14.11.2018, 13:06
Публикации: 2538 / 293
Откъде ви хрумна, че след като работникът не се явява на работа, ВИЕ ще му плащате обезщетение за срока на предизвестието? Ако не смята да отработва предизвестието, да си го напише писмено, да си плати обезщетението и да си ходи.
#16 | 14.11.2018, 16:24
Публикации: 6 / 0
Благодаря Ви,
Ще изпратя поканата със срок три работни дни.
А относно обезщетението - не идва на работа (няма болничен лист), но отказва да напише обяснения, отказва да напише молба за неплатен отпуск (вече е ползвал полагаемия за година платен), отказва да напише и молба за напускане по взаимно съгласие валидна от дата  на самоотлъчка - 09.11. или 14.11.2018 г.
#17 | 14.11.2018, 17:04
Публикации: 2538 / 293
Няма нужда да ви пише тези неща, да не говорим, че ако иска да отиде на борсата, не му е изгодно. Работникът не е задължен да отработи предизвестието, нищо че е отправено от вас - справка чл. 220, ал. 2 КТ.
#18 | 15.11.2018, 13:40
Публикации: 6 / 0
В конкретния случай ние сме пуснали предизвестие в сила от 09.11.2018 г. и не нарушаваме договорения срок от 30 дни. Трудовият договор трябва да бъде пректатен на 12.12.2018 г. Работникът е този, който отказва да спази срока на предизвестието и да идва на работа. Не ми се струва редно да му плащаме, защото той така е решил да постъпи. Затова търсим вариант за решение.
#19 | 15.11.2018, 14:29
Публикации: 1300 / 180
Идеята на колежката с вкусното име Pupeshche е, че ако все още не сте платили заплатите за октомври бихте могли да му удържите обезщетението за неспазено предизвестие и да го освободите от датата, от която той е спрял да идва на работа.
Основанието за освобождаване евентуално да остане същото и ще е в негова полза, ако ще ходи на борсата.
Вариантът е възможен, но уязвимата точка е, че нямате писмено волеизявление от работника, че не желае да си отработи предизвестието, което да ви дава право да удържите обезщетението.
Помислете дали няма начин да направите протокол с двама свидетели, в който да опишете случката, да го освободите и да прекратите разправията, за да не ви къса нервите.  :smile1:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група