Свързани лица

30.01.2017, 15:44 5388 4

30.01.2017, 15:44
Публикации: 1096 / 61
Въпреки,че вече няколко години я попълваме тази справка пак имам колебания.Чудя се дали в разходите със свързани лица да посочвам разхода за заплати и осигуровки на лице,назначено по трудов договор във Фирма ООД. Съдружници във фирмата са майката и брата на това лице.Миналата година съм ги посочила ,обаче се заговорихме с една колежка,тя е сигурна,че не трябвало.Ходила на някакъв семинар и там го били коментирали този въпрос.Не ми пречи пак да ги посоча,ама дали все пак трябва .
#1 | 30.01.2017, 15:53
Публикации: 26 / 1
Мисля, че не се посочват
#2 | 30.01.2017, 17:28
Публикации: 10456 / 1813
https://www.kik-info.com/spravochnik/svurzani-lica.php

от Указанията под таблицата в декларацията по чл.92 :

Забележка: Не се попълват данни за: свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. Това са:
•   съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство. Изключението не се прилага само при взаимоотношения между търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица.
•   работодател и работник;
•   лицата, едното от които е направило дарение на другото.
Не се смятат за свързани лица за целите на декларирането търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) само поради обстоятелството, че имат общ принципал – държавата/общината, включително когато принципалът е едно и също министерство. За предприятията по предходното изречение всички останали критерии за свързаност, установени в § 1, т. 3 от ДР на ДОПК, се прилагат по общия ред.

Т.е. те са свързани лица, но не се декларират в справката.
#3 | 15.02.2017, 09:52
Публикации: 2 / 0
Здравейте,

Реших да не създавам нова тема и да ползвам тази, тъй като става въпрос за справката "свързани лица", надявам се няма проблем...
Въпросът ми е дали се включват разходи за изплатени авторски възнаграждения на съдружник, за които е удържан и внесен данък при източника и е подадена справка по чл. 73 от ЗДДФЛ. Също така разходите за възнаграждение по Договор за възлагане на управлението, сключен със съдружник включват ли се?
Открих Указание от Министерство на финансите от 2014 г., но не съм сигурен дали посочената информация е актуална (Раздел III т. 4.3., предпоследен булет в прикачения документ).
Благодаря предварително!
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група