Изравняване на оконч. осиг. доход за минали години

02.04.2017, 20:18 7292 17

02.04.2017, 20:18
Публикации: 151 / 7
Започнах нова тема по въпроса, тъй като заглавието на старата не съвпада с това, което ме терзае и не мога да намеря отговор.

Самоосигуряващ се - свободна професия има получени доходи през 2016 г., които се отнасят за извършена дейност през м. ноември и декември 2015 г.
Подадена е ГДД за 2016 г. с коригираща справка на окончателния осигурителен доход за 2015 г. и получените суми за доплащане са приспаднати в приложение 3 заедно с окончателните осигурителни вноски за 2016 г.

1. В част III на ГДД е посочен 1 бр. справка обр. 2004 за минали години и е попълнена само тази за 2015 г. След подаване на ГДД за 2016 г. файлът с подадената декларацията съдържа всички справки за изравняване на окончателния осигурителен доход от 2000 г. насам, т.е. за 17 години общо!!! Така ли трябва да е?

2. Как следва да се попълни декл. обр. 6 за окончателните осигурителни вноски за доплащане за 2015 г. и тези за 2016 г.:
    - общо в една декларация с две отделни колони - 13.2015 и 13.2016
или
    - две отделни декларации - една с 13.2015 и една с 13.2016?

3. Подаването сега на допълнителни суми с декл. обр. 6 с месец 13.2015 ще доведе ли до лихви, тъй като срокът за нейното подаване по принцип е 30.04.2016 г.? Въобще, системата как ще разпознае, че се отнася за изравняване на осигурителни вноски от доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната?
#1 | 02.04.2017, 20:41
Публикации: 11081 / 1957
1.Разпечатайте си само Т1/2 , които сте попълнили. Не видях възможност да се елиминират при подаването другите години , но бихте могли да запитате на нац. телефон за пояснение .По-скоро предположих, че при подаването ще се подаде само попълнената справка, а не всички останали макар и нулеви.

2. За мене няма разлика в двата варианта, но все пак :
http://www.midora.bg/documents.aspx?id=77
/ в края има пример с обяснение /

3.Дори и системата да начисли лихви с подаване на молба за сторнирането им ще се реши въпросът Ви. В други подобни теми / може да потърсите в Гугъл / се споделя, че не се начисляват .
"Въобще, системата как ще разпознае, че се отнася за изравняване на осигурителни вноски от доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната?"
 Това ще стане с подаването на Д6/13 където годината ще е указана.
#2 | 02.04.2017, 21:15
Публикации: 151 / 7
1. И аз пробвах варианти с "Премахни" на излишните справки, но не става. Не ги маха и това е. Поне код Корекция е попълнен само за 2015 г., така че останалите справки не би трябвало да променят нещо в миналото.

2. Като гледам указанието за попълване на декл. 6:
Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за предходната календарна година.
си мисля, да не би да имат предвид две колони за двете отделни години, но и двете да са с 13.2016?
Защото пробвах две колони в една декларация и не става - периодът 13.2015 не е в рамките на протокола, а не може да бъде зададен за две години.

 3. За лихвите - прочетох всички теми по въпроса и едни пишат, че се начисляват, а други - не.

Искам да спазя нормативите, а срещам само трудности и неясноти.

Доп.  По-скоро, как системата разпознава, че е доплащане спрямо ГДД от 2016 г., а не поправяне на грешка в миналогодишната декл. 6?
#3 | 02.04.2017, 21:51
Публикации: 11081 / 1957
" Като гледам указанието за попълване на декл. 6:
Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за предходната календарна година.
си мисля, да не би да имат предвид две колони за двете отделни години, но и двете да са с 13.2016?
Защото пробвах две колони в една декларация и не става - периодът 13.2015 не е в рамките на протокола, а не може да бъде зададен за две години.""

Вероятно две Д6/13 за двете години ще избегнат този проблем / въпреки, че в онова указание от линка препоръчват втора колона/. Наистина като се задава период той е от месец до месец , но годината е една.


"По-скоро, как системата разпознава, че е доплащане спрямо ГДД от 2016 г., а не поправяне на грешка в миналогодишната декл. 6?"
 Защо да е грешка от минала година ? Това си е съвсем нормална ситуация, мисля.По-скоро, ако се подаде Д6/13 само за 2016 с общите суми от двете Т1/2 не  би станало ясно, че се доплащат осиг. вноски за минали години.
#4 | 02.04.2017, 22:07
Публикации: 11081 / 1957
Зачетох се в Указанията за попълване на Д6.

" 9. Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец - число 13 и предходната календарна година. За данъка по чл. 42 ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през които данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ."

След като имаме доход за минали / а не предходната / години и осигуровките се отнасят за тази минала година няма как да подадем тези довнасяния общо с тези за предходната година и да дадем всичко в Д6/13 за 2016 примерно.
/ разсъждавам си на глас.../
#5 | 02.04.2017, 22:40
Публикации: 151 / 7
Вероятно две Д6/13 за двете години ще избегнат този проблем / въпреки, че в онова указание от линка препоръчват втора колона/. Наистина като се задава период той е от месец до месец , но годината е една.

Ако са две колони в една декларация и двете колони са с 13.2016, но едната сума се отнася за доплащането за 2015? Така ще се изпълни указанието и няма да има евентуални лихви, но дали е правилно?

 Защо да е грешка от минала година ? Това си е съвсем нормална ситуация, мисля.По-скоро, ако се подаде Д6/13 само за 2016 с общите суми от двете Т1/2 не  би станало ясно, че се доплащат осиг. вноски за минали години.

Исках да кажа, че може да имаме и случай, когато декл. 6 за някоя година е попълнена неправилно и сега да се "коригира" в увеличение. Допустимо е и ще се декларира по същия начин, както преизчислените допълнителни вноски. Как системата ще познае дали е "корекция", защото съм сгрешила миналата година или е доплащане, което съм декларирала с тази ГДД, за да не начислява лихви?
#6 | 02.04.2017, 22:55
Публикации: 11081 / 1957
Ясно е, че основното притеснение е с лихвите, които биха / или не / се начислили от системата. Бихте могли да питате в НАП или да подадете и да видите какво ще се получи. Ще имате време и да заличите. :smile1:
#7 | 02.04.2017, 23:05
Публикации: 151 / 7
Моето притеснение е, че ако подам сега 13.2015 и не се получат добре нещата, няма да мога да коригирам в намаление, тъй като корекция в намаление за 2015 се прави до 30.04.2016 г., сега може само с разрешение и на място.
Много неприятна ситуация. Такова разминаване между указание и реална ситуация. Явно не се случва често или хората не го прилагат, за да нямат проблеми.
#8 | 02.04.2017, 23:09
Публикации: 11081 / 1957
Моето притеснение е, че ако подам сега 13.2015 и не се получат добре нещата, няма да мога да коригирам в намаление, тъй като корекция в намаление за 2015 се прави до 30.04.2016 г., сега може само с разрешение и на място.

Да, вярно, че е така. Остава да направите запитване в НАП€
#9 | 22.04.2019, 16:45
Публикации: 13 / 1
Здравейте ;) Моля за мнение по следния казус: СОЛ - свободна професия, има получени доходи през 2018 година - за труд, положен през 2017 и 2018 години. Трябва да подаде Таблици 1 и 2 за 2018 и коригиращи Таблици 1 и 2 за 2017 и съответно да пренесе изчислените за довнасяне осигирителни вноски в Приложение 3, ред 9. Тук възниква и питането ми: в коригиращите Т 1 и 2 окончателните осигурителни вноски са изчислени върху окончателно формирания осигурителен доход, но включват и вноските, които са били изчислени и подадени заедно с годишнатата данъчна декларация за 2017 и редовните Таблици 1 и 2. Питането ми е: не следва ли в ред 9 на приложение 3 да се попълнят не така изчислените вноски по коригиращите Т 1 и 2, а разликата между изчислените окончателни вноски съгласно коригиращите Т 1и 2 и редовните Т 1 и 2 за 2017?
#10 | 22.04.2019, 17:46
Публикации: 11081 / 1957
#11 | 23.04.2019, 09:28
Публикации: 13 / 1
Благодаря Ви! Притесняваше ме, че няма да се пренесат сумите под Т1/2 от коригиращите за 2017, а ще се пренесат само разликите с редовните Т 1/2 за 2017 г. Хубав ден ;)
#12 | 23.04.2019, 10:00
Публикации: 11081 / 1957
 Питането ми е: не следва ли в ред 9 на приложение 3 да се попълнят не така изчислените вноски по коригиращите Т 1 и 2, а разликата между изчислените окончателни вноски съгласно коригиращите Т 1и 2 и редовните Т 1 и 2 за 2017?

Притесняваше ме, че няма да се пренесат сумите под Т1/2 от коригиращите за 2017, а ще се пренесат само разликите с редовните Т 1/2 за 2017 г.

Струва ми се , че има противоречие в двете твърдения ...и някакво несъответствие между питането и констатацията накрая.
#13 | 23.04.2019, 10:06
Публикации: 13 / 1
Може би не мога да се изразя точно ... изчислените осигурителни вноски под коригиращите Т 1/2 за 2017 няма да се пренесат в приложение 3, т 9, а ще се пренесат само разликите за доплащане спрямо редовно подадените Т 1/2. Благодаря за помощта!
 
#14 | 23.04.2019, 10:10
Публикации: 11081 / 1957
Да, точно така - само разликите спрямо вече подадените за 2017. Някак не разбрах предходния текст. :smile1:
Хубав ден !
#15 | 23.04.2019, 13:37
Публикации: 13 / 1
Да споделя какво ми отговориха от НАП във връзка с подаване на Д6 код 13 за 2017 и 2018 към 30,04,2019 по горния казус: подават се две отделни декларации 6 с код 13 за 2017 и 2018 години. За лихвите, които ще се появят за 2017 година се подава молба до ТД на НАП по адрес на лицето за изчистването им. Спорен ден ;)
#16 | 23.04.2019, 13:58
Публикации: 1 / 0
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) от самоосигуряващите се лица-еднократно до 30 април за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.

Винаги съм подавала сумите в една Д6 и в една колона.
#17 | 23.04.2019, 14:08
Публикации: 13 / 1
и аз така смятах да направя, но от НАП - национален телефон ми отговориха това ;)
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група