Авторско право и осигуровки

02.02.2012, 18:16 17681 14
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

02.02.2012, 18:16
Публикации: 2 / 1
Сключен е граждански договор за изработка на видео филм.
- Този договор има ли нещо общо с авторски и лицензионни възнаграждения?
- Дължат ли се осигурителни вноски върху авторските и лицензионни възнаграждения и ако не на какво основание?
#1 | 02.02.2012, 19:58
МамаБожка
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Изх. № 26-00-128 от 5.05.2000 г.
 
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване осигурителни вноски се дължат за всичкивъзнаграждения и други доходи от трудова дейност. Авторските възнаграждения се получават в резултат на отстъпени права за използване на произведението като обекти на правна закрила по Закона за авторското право и сродните му права, поради коетовърху тях не се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.
Здравноосигурителни вноски върху получените авторски възнаграждения се дължат от страна на самите автори или оттехните наследници на основание чл. 40, ал. 14 от Закона за здравното осигуряване в случаи, че те не подлежат на осигуряване по т. от 1 до 13 на същия член.
За така внесените здравноосигурителни вноски ежемесечно се подават данни с декларация обр. 1, утвърдена с Инструкция № 1 за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 14 от 2000 г.). В случая декларация обр. 1 се попълва само част Б "Здравно осигуряване".
........№ 62-00-30 (91-00-77) от 3.04.2000 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
чл. 4, чл. 9 КЗОО,
чл. 3, чл. 12, чл. 18, чл. 41, чл. 42, чл. 72, чл. 76, чл. 81 ЗАПСП

…………..В този смисъл съществуват различни възможности за упражняване на творческата дейност, която може да се реализира и по трудов договор или като работа без трудово правоотношение.
ЗАПСП изрично регламентира тези случаи в чл. 12, 41, 42, и 81. При работа по трудов договор осигуряването се провежда на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КЗОО.
При работа без трудово правоотношение хипотезите са две:
- когато лицето, работейки без трудово правоотношение (със или без сключен писмен договор), извършва професионална дейност на свой риск и за своя сметка като дейци на науката, културата, образованието, журналисти и други примерно изброени в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, след регистрация с идентификационен код по БУЛСТАТ подлежи на осигуряване по чл. 4, ал. 3, т. 1 от КЗОО;
- когато лицето работи без трудово правоотношение не в качеството на упражняващ свободна професия, поради което няма и регистрация по БУЛСТАТ, то подлежи на осигуряване на основание чл. 4, ал. 3, т. 5 или чл. 4, ал. 2 от КЗОО в зависимост отполученото за възложената работа възнаграждение.
По отношение продуцентите на звукозаписни и радио- и телевизионни организации като носители на сродни права съгласно чл. 72от ЗАПСП е налице известна специфика. В повечето случаи последните са юридически лица. В хипотезата, когато същите упражняват дейност като еднолични търговци, получаваните от тях доходи биха представлявали възнаграждения, включващи се в осигурителния доход по чл. 9, ал. 1 от КЗОО, доколкото са получени в резултат на трудова дейност.

...............НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
№94-Е-35 от 20.04.2001 г.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, осигурителни вноски се дължат върху всичкивъзнаграждения и други доходи от трудова дейност. Авторските възнаграждения се получават в резултат на отстъпени права за използване на произведението като обекти на правна закрила по Закона за авторското право и сродните му права, поради коетовърху тях не се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.
Здравноосигурителни вноски върху получените авторски възнаграждения се дължат само в случай, че няма друго основание за внасяне на тези вноски.
В конкретния случай, върху получените възнаграждения за авторски публикации в печатни издания, не се дължат ежемесечни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и не се определя окончателен размер на осигурителния доход.
Здравноосигурителни вноски върху тези възнаграждения също не се дължат, тъй като лицето е пенсионер и вноските се внасят на основание чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО.
В случай, че през 2000 г. са получени само авторски възнаграждения, лицето няма задължение да попълва Справката за окончателния размер на осигурителния доход на НОИ, която е неразделна част от годишната данъчна декларация.
#2 | 03.02.2012, 14:25
Публикации: 1252 / 119
Маме...абе ти що правиш (copy - paste) като оня от МТСП дето вече нейде го мърморихме.....!!! ;D

Не знам какво пише в договора ви, но от страни ми изглежда, че възложителя е собственик на филма, а вие сте си само изпълнители на услугата. В този смисъл нямате авторските права върху продукта си. :thumbup:
#3 | 03.02.2012, 17:14
МамаБожка
Г-н Премиер.. сетих се :(
Ако питащия работи на гр. договор по закона за авт. право, то осигуровки за това възнаграждение не се дължат, тъй като то не е получено за положен труд, а за прехвърляне на авторски права по ЗАПСП.
Полученото възнаграждение се намалява с % необходимо присъщи разходи /50% мисля, че беше/ определен по ЗДДФЛ.
#4 | 15.09.2015, 10:15
Публикации: 109 / 0
Здравейте, използвам тази тема, за да не създавам нова.
Имам следния казус - граждански договор, в който е казано "Изпълнителят се задължава да създаде оригинални дизайни на всички необходими материали..." , а след това "Авторските права върху изработеното /респ. разработките по договора/ и включените в изработеното графични и текстови елементи, принадлежат единствено на Възложителя след заплащане на уговореното възнаграждение". И сега следва чуденката колко процента да са нормативно признати разходи - 25 (за изработка) или 40 (за авторски права) и удържат ли се осигуровки, ако са за авторски права. :blink:
#5 | 15.09.2015, 10:19
Публикации: 2510 / 285
Няма осигуровки за авторско право.
Дали обаче това е такова или не, не мога да дам отговор
#6 | 15.09.2015, 10:30
Публикации: 109 / 0
И аз затова съм объркана, защото тов, което четох е че ако е възложено като поръчка, нищо че има авторски права се удържат 40% нормативно признати разходи и има и осигуровки, но ако е за отстъпване на авторските права тогава се удържат 40% нормативно признати разходи, но не и осигуровки. Така ли е? А и от самия договор не мога да преценя кое е...
И другото, което ме обърква - "изпълнителят приема да извърши всички действия, свързани с управление и координиране на дейностите на проект..."
#7 | 15.09.2015, 11:33
Публикации: 2510 / 285
Това, което знам е, че ако произведение на изкуството и т.н., и е по поръчка се третира като "граждански договор" - 25%, осигуровки. Ако е прехвърляне на авторско право - 40 %, без осигуровки.
Нещата обаче не са толкова прости, защото да речем превод на книга по поръчка на издателство например, се счита за авторско право.
Според мен е най-добре да говорите с изпълнителя и възложителя. Те би трябвало да ви кажат това какво е - в крайна сметка трябва да можете да се защитите при проверка. Аз не бих гадала.
#8 | 15.09.2015, 12:29
Публикации: 109 / 0
Правата се прехвърлят на Възложителя и си удържаме само данък. Благодаря на Pupeshche.
#9 | 27.09.2016, 12:50
Публикации: 236 / 3
Здравейте,

имам казус, който се чудя как следва да разреша. Пенсионер инвалид работи на ТД на 4 часа. Сега започва работа при втори работодател, който му е казал, че служителят трябва да му издава фактури за извършеното от него. Договора, който ще се сключи щял да е по Закона за авторското право и затова служителят трябва да си направи регистрация по БУЛСТАТ. Това е направено и служителят има БУЛСТАТ. От тук възникват следните въпроси:
 1, след като ще извършва дейност съгласно тази регистрация и ще издава фактури, то следва ли да подаде и декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице?
 2, ако да, то следва ли да подава Декларация образец 1 всеки месец?
 3. върху получените авторски възнаграждения не следва да има осигуровки, но като самоосигуряващо се лице трябва ли да внася осигуровки върху 420лв всеки месец?

#10 | 27.09.2016, 12:52
Публикации: 144 / 13
Най-разумно е в договора изрично да се запише каква част е за изработка, каква за авторски права.
#11 | 27.09.2016, 13:24
Публикации: 236 / 3
Не съм видяла още договора, може и да има разделение, не знам, но ако няма то се съмнявам, че служителят ще може да поставя условия. Просто исках да съм по-наясно с това как следва да се осигурява и какво да се подава за да не изпусна срока за подаване на декларацията за самоосигуряване, ако забавят подписването на договора.
#12 | 27.09.2016, 13:55
Публикации: 7241 / 1082
Не съм видяла още договора, може и да има разделение, не знам, но ако няма то се съмнявам, че служителят ще може да поставя условия. Просто исках да съм по-наясно с това как следва да се осигурява и какво да се подава за да не изпусна срока за подаване на декларацията за самоосигуряване, ако забавят подписването на договора.
Не сте видяла договора, но упорито използвате термина "служител". А преди това "работодател". Успоредно с това говорите за авторски права, за самоосигуряване и т.н.
Вземете се в ръце! Горната терминология може да докара на "работодателя" глоба от 1500 до 15000 лв!
Явно става въпрос за т.нар. граждански договор, където има възложител и изпълнител, краен продукт, срок и други, но няма работно време, работно място и трудова дисциплина.
#13 | 27.09.2016, 14:13
Публикации: 2510 / 285
Върху авторските права не се дължат осигуровки. Като пенсионер, може да се осигурява само за здравно.
#14 | 27.09.2016, 14:27
Публикации: 236 / 3
Служител и работодател ги наричам, защото наистина не зная какъв договор ще му предложат. На интервюто нищо не са му казали, т.е. че няма да е служител. Одобрили са го да работи при тях, те му осигуряват работното място, апаратурата, материалите, работното му време е от 9 до 18ч, казали са му кога да се яви на работа и той се явява. Като се явява на работното си място някой го светнал, че всъщност той трябвало да издава фактури на фирмата, те не назначавали на трудови или граждански договори, защото това били авторски възнаграждения. И тъй като не съм видяла договора, а и идея нямам кога ще му го предложат за подписване не зная  какви наистина ще са взаимоотношенията им.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове