СОЛ-свободна професия, болничен, ГДД таблици 1 и 2

19.02.2018, 14:31 1799 9
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

19.02.2018, 14:31
Публикации: 3 / 1
Здравейте колеги! Търся конкретен норматив и дата, от която влиза в сила промяната за начина на изчисляване, на окончателния размер на о-телния доход в т-ци 1 и 2. До 2015 вкл. реализирания доходо по приложение 3 се делеше на броя работни дни и се умножаваше по реално отработените (това важи в случай на болничен). От 2016 се връща старата практика, реализирания доход да се дели на бороя месеци, без оглед на работните дни. Тези текстове ги има в указанията към самата ГДД-ция, но ги търся облечени нормативно и сведени до знанието на публичността. Може ли някой да подскаже? Благодаря!
#1 | 19.02.2018, 16:28
Публикации: 254 / 17
И къде точно ги дириш, след като могат да бъдат само на едно място - В Наредбата за СОЛ, пък доколкото знам, тя не е променена.

Нямаме избор- ще прилагаме, каквото рекат и вече го приложихме миналата година

#2 | 19.02.2018, 16:30
Публикации: 254 / 17
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от самоосигуряващите се лица в срока за подаване на декларацията върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд, и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Годишният осигурителен доход, върху който се дължи окончателната осигурителна вноска, се определя като разлика между сбора от средномесечния деклариран или установен от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които помесечно са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или при определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година. Коригиращата справка се подава в срока за подаване на данъчната декларация за предходната година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., отм. с Решение на ВАС - ДВ, бр. 52 от 2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., обявява за нищожно изречение последно, Решение № 8660 от 17.06.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 94 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Осигурителните вноски се дължат авансово върху осигурителния доход съгласно чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване
#3 | 28.03.2020, 17:27
Публикации: 215 / 3
Когато СОЛ е в болнични, в таблица 1 осигуритения дохд от кл.21 на декл. 1 ли записвам, а какъв доход записвам в таблица 2 - сборът от кл.17 и кл.21 на декл. обр.1 ли? Той винаги ще е 560лв., независимо, че  за дните в болнични здравните осигуровки са 4.8% от осигурителния дохд?
#4 | 29.03.2020, 09:43
Публикации: 9414 / 1603
В Т1 колона 4  - осиг. доход, върху който са внесени дължимите осиг. вноски
В Т2 колона 3 -  осиг. доход, от който е изчислен болничния / кл 17 на Д1 /
         колона 4 - като същата колона на Т1
#5 | 22.04.2020, 09:46
Публикации: 13 / 0
В Т1 колона 4  - осиг. доход, върху който са внесени дължимите осиг. вноски
В Т2 колона 3 -  осиг. доход, от който е изчислен болничния / кл 17 на Д1 /
         колона 4 - като същата колона на Т1

Здравейте, съвсем се обърках и моля за помощ
Попълвам Т2 на самоосигуряващ се с болнични.
За м. март 2019 има 1 раб. ден и 19 дни болнични. Осигурен е на 560 лв. За единия ден осиг. доход е 28 лв. Ако в колона 3 попълня - 532 (за болничните), в колона 4 - 28, колона 5 - 700 (1/12 част от облагаемия доход ), то в колона 6, която е сбор на к.3 и к.4 се получава 560, но в колона 7 , която е сбор на к. 3 и к.5 се получава 1232, което определено не е 700. Къде греша и не мога да вържа цифрите?  :smile1:
#6 | 22.04.2020, 09:54
Публикации: 9414 / 1603
Не грешите - цифрите в колоните са верни. Какво Ви притеснява ?
#7 | 22.04.2020, 10:48
Публикации: 13 / 0
Притеснява ме, че сумата в колона 7 става 1232 лв. , а не е 700. Така разликата,  върху която трябва да се довнасят здравни осигуровки става по-голяма ... Миналата година така бях попълнила т.2. При подаване на място са коригирали декларацията защото здравните осигуровки, изчислени по този начин, били в по-голям размер. За съжаление, самоосигуряващият се не можа да ми обясни какво точно са направили в НАП. Съответно плати по-малко здравни и по-висок данък ...
#8 | 22.04.2020, 11:07
Публикации: 9414 / 1603
За целите на евентуалното довнасяне гледайте не помесечно, а общия сбор и съответно разликата в колоните на ред 13.
#9 | 22.04.2020, 15:09
Публикации: 13 / 0
Благодаря!
 :smile1:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове