Санкция за неподадена в срок д1 и д 6

19.12.2018, 15:47 13546 14

19.12.2018, 15:47
Публикации: 832 / 25
Здравейте ,при някаква проверка в НОИ са установели ,че не са подадени данни на бивш наш работник за 8 м 2017 г. /работника е бил в отпуск по бащинство до 11,08 и е  съкратен на 11,08,2017/ Издадоха ми предписание за корекция и аз подадох в НАП молба за подаване на Д1 и корекция на Д6
Обадиха ми се от НАП, че трябва да отидем да подпишем акт за нарушени за неподадени данни в срок  а аз си мислех ,че срока на давност е 1 година и би трябвало да е изтекъл или  не е така ...
#1 | 20.12.2018, 08:26
Публикации: 832 / 25
Добро утро,ще побутна темата с надеждата за мнения от вас
#2 | 20.12.2018, 12:49
Публикации: 832 / 25
Отново се обръщам с молба към тези,които могат да помогнат по този казус да пишат и се извинявам затова,че прекалявам  с бутането на темата
#3 | 20.12.2018, 12:51
Публикации: 538 / 62
Здравей,
върти ми се в главата, че давността е 2 години, търсих в ДОПК и ЗАНН, но не открих. това е за момента.
#4 | 20.12.2018, 12:55
Публикации: 832 / 25
и на мен това ми е колебанието но ,на няколко места четох,че е 1 годишен но не съм сигурен в това
#5 | 20.12.2018, 13:09
Публикации: 538 / 62
Дано това ти помогне, аз го мисля, че е данъчно или от кодекса на труда за това 2 год.
от ЗАНН

л. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., доп., бр. 102 от 1995 г. и бр. 12 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 12.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) Не се образува административнонаказател но производство, а образуваното се прекратява, когато:
а) нарушителят е починал;
б) нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието;
в) това е предвидено в закон или указ.
Не се образува административнонаказател но производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, екологични и валутни нарушения, както и по Изборния кодекс, Закона за политическите партии, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за платежните услуги и платежните системи, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, част втора, част втора "а" и част трета от Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години.
#6 | 20.12.2018, 13:22
Публикации: 101 / 5
Здравейте, имала съм същия проблем с издадени предписания. Начисляват се само осигуровки и няма глоби стига да си изпълните предписанията в дадения срок. Даже в моя случай не бяха подадени Д1 и Д6 от преди 3 години.
#7 | 20.12.2018, 13:26
Публикации: 6 / 1
Решение съд
#8 | 20.12.2018, 14:17
Публикации: 832 / 25
хъм в това решение на съда се говори за три месечния давностен срок ...и тук става въпрос за физическото лице а в моя случай  едноличният търговец е подал 1 и 6 за месеца и само за единият от работниците /не на самоосигуряващ/ не е подадена д1 и д6 . Затова търся давностен срок защото си мисля,че тук,ако има глоби ще са от 500 лв ..
В повечето тълкувания и решения на съда оставам с впечатление,че давностния срок изтича след една година ...
#9 | 20.12.2018, 15:31
Публикации: 24 / 1
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,3351.0.html
 Виж и тази тема - и по точно отговора на irenabrili 
#10 | 21.12.2018, 15:33
Публикации: 832 / 25
с няколко думи по моя случай ..,та отивам аз в НАП да ми направят прословутата  :smile1:корекция /предварително по телефона ме предупредиха,че трябвало да отиде представляващия ../ приеха ми нещата ,корекцията ще се извърши ама...нали знаете,че няма да ви се размине ..брех  :blush: питам кое ..ами акта ..ха. и що ..е ми срока за подаване е 20,09,2017 ..да казвам ама и давностния срок е изтекъл едногодишния ..лееко смущение но под носа нападжийката казва е мии той 2 години..не бе жено 1 е ,че дори и три месечен може да се приложи ..и тогава момето  се предава, еее да аа знаем ама шефовете ни карат да пишем на всички ...па ти нали знаеш/щото междувременно излязохме познати а и от дъъъъълги години се виждаме из напа../ще го пусна по пощата а вие няма да си го вземете и ...
Та хората пишат ,който обжалва падат,който не плаща а за третия вариант видяхте ..
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ
#11 | 21.12.2018, 15:55
Публикации: 538 / 62
Здравей,

аз не разбирам, след, като е ясно написано, че са 2 год. защо ти не го вземаш в предвид.
Както и да е. Твоя случай много ми прилича на т.н. "технически грешки" и бих се възползвал от следното:
Скрит текст :

колкото и да е направен пропуск-едва ли се ощетява бюджета, та чак до глоба да се стига.
#12 | 21.12.2018, 16:04
Публикации: 832 / 25
в това решение на съда не оставам с впечатление че е двугодишен  -"Настоящият касационен състав намира за основателно възражението на нарушителя за изтекла давност за ангажиране на отговорността му по чл.34 от ЗАНН. Срокът за подаване на декларацията е 30.06.2011г., следователно нарушението е извършено на 01.07.2011г. Актът за установяване на административно нарушение е съставен на 01.10.2012г. – след изтичане на едногодишния давностен срок. В конкретния случай неприложим се явява двугодишния давностен срок по чл.34 от ЗАНН, тъй като нарушението не е данъчно - касае се за деклариране на осигурителни вноски, които не са данъчни задължения, независимо, че се декларират, установяват и събират по същия ред.  Нарушението не е и такова по част втора, част втора „а” и част трета от КСО и на нормативните актове по прилагането им, тъй като задължението за деклариране на осигурителните вноски е разписано в нормативен акт по прилагането на глава първа от КСО и не попада в изрично посочените в ЗАНН хипотези.

Ангажирането на административно наказателна отговорност след изтичането на давностния срок по чл.34 от ЗАНН е нарушение на материалния закон, а издаденото НП подлежи на отмяна.

Като е достигнал до същия резултат, ВРС постановява правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила"
#13 | 21.12.2018, 16:19
Публикации: 538 / 62
Сега ми стана ясно. Аз разглеждах въпроса, като част от КСО, без да задълбочавам. Дано мине без акт, успех. Иначе на мен ми се иска да разбера, колко е законно - шефовете да ги карат да пишат актове.
#14 | 21.12.2018, 16:21
Публикации: 832 / 25
това е честа практика,пишат се особено по малки санкции и 90% хората ги заплащат без да се занимават с обжалване ...да въпроса е колко е законно .
Весели празници
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група