СУПТО и счетоводният софтуер

18.01.2019, 14:49 25103 68

18.01.2019, 14:49
Публикации: 10951 / 1933
След един разговор с програмисти излязох тотално объркана и с извода, че колкото повече чета толкова повече не знам...
Бих искала да коментираме следното :

Всеки счетоводител ползва складов софтуер, софтуер за фактуриране / евентуално / с цел обслужване на своите клиенти. Те съответно нямат никаква връзка с тези софтуери - имат си търговски обекти и касови апарати в тях, но не и складови програми и компютри в тези обекти. Нека изключим от коментарите магазините от типа Метро с  отчитане на продажбите в реално време. Там си има СУПТО.

Та какво е общото между СУПТО и нашите софтуери , с които обслужваме клиентите си ? Едва ли не ми се вменява, че трябва да си "организирам" СУПТО с фирмите, които обслужвам...Агресивен начин на продажби на софтуер ли е това , неразбиране ли е и чие - мое или на софтуерните фирми ???

Да не би да се налага да си пишем вече фактурите на ръка и вместо складов софтуер да си извадим тефтерите ?
#1 | 18.01.2019, 15:16
Публикации: 489 / 51
Здравей,

и за мен е объркващо, че ти не отговаряш, а задаваш въпрос.

по принцип аз разбирам - СУПТО ползваш на места на които имаш задължение да издаваш, касов бон.

може би това се има предвид, но не е много страшно.
чл. 52к.
(3) Когато работата на софтуера е свързана с получаване или подаване на информация от
или към други софтуери или модули от информационни системи, лицата по чл. 118, ал. 18 от
ЗДДС съхраняват информацията, създавана чрез тези софтуери (модули от информационни
системи), в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК и при поискване предоставят достъп до нея с
пълни права за четене и експорт на данни.

#2 | 18.01.2019, 15:53
Публикации: 10951 / 1933
по принцип аз разбирам - СУПТО ползваш на места на които имаш задължение да издаваш, касов бон.

Здравей,
 благодаря ти за включването.  :smile1:
Това, което цитираш предполага връзка между софтуерите в търговския обект и счетоводния / примерно /. Ако обаче няма такава връзка и не се черпи никаква информация онлайн или отсъства обмен на данни го нямаме този вариант. Още повече, че в свое съобщение на страницата си НАП подчертаха, че при СУПТО става дума за едновременно ползване на касов апарат и софтуер в един и същи търговски обект .
За съжаление ми се струва, че ще сме свидетели на нелоялно предлагане на софтуер за СУПТО дори и когато той не е необходим .
#3 | 18.01.2019, 21:10
Публикации: 3 / 1
Здравейте,
Ако правилно съм разбрал идеята на СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговски обект) е следната:

Ако на място където се извършват продажби, има компютър, със софтуер в който има възможност  да съхраняваш вид на стока, количество и цена, то този софутер се води СУПТО.
Има ли възможност да съхраняваш вид на стока, количество, цена, то това се води СУПТО,  защото ти така реално, можеш в тоя "софутер", да си продаваш, да си маркираш какво си  продал, а да не маркираш нищо на касовия апарат.

С една дума можеш да продаваш през софтуера инсталиран на компютъра, а нищо да не маркираш  на касовият апарат. Затова въвеждат изискване от тук нататък, да се ползват само софтуери,  които са така направени, че всяка продажба през софтуера, да се изпраща към касовият апарат,  а той пък(касовият апарат) праща информацията за продажбата към НАП.  Тоест идеята е: да не  е възможно да правиш продажби в софутера, без да маркираш на касовият апарат.

Но ако още ти е смътно, можеш да изслушаш безплатният семинар на НАП, там го обясниха,  понеже и на хората от публиката не им стана много ясно от законовата дефиниция, какво имат  напредвид, затова имаше доста обяснения: (Линка започва директно от частта за промените в  Наредба Н-18 има малко предисловия и докрая май все с това СУПТО се занимаваха =)
https://youtu.be/NX5C-1bm7Gk?t=20130
#4 | 18.01.2019, 21:28
Публикации: 10951 / 1933

Ако на място където се извършват продажби, има компютър, със софтуер в който има възможност  да съхраняваш вид на стока, количество и цена, то този софутер се води СУПТО.

Много точно сте формулирали същността на СУПТО. :good:
И аз разбирам нещата именно по този начин.
Но всъщност именно и това провокира въпроса ми по повод твърденията на някои софтуерни специалисти.
#5 | 18.01.2019, 21:33
Публикации: 62 / 4
Според мен на този етап тази връзка не е засегната от Наредбата.
#6 | 19.01.2019, 10:42
Публикации: 1122 / 63
Колкото повече разяснения,толкова повече въпроси. :blush:
Имам компютър,на който е инсталирана счетоводен софтуер към който има и складова програма.На този счетоводен софтуер водя счетоводсвото на няколко фирми.Те сами си пишат на ръка или на фактурираща програма фактурите и ми ги дават.Аз ги осчетоводявам като мога да издавам разни справки-за наличности и т.н-дали съвпадат с действителните вече е друг въпрос.В офиса имам касов апарат,на който издавам касови бележки само моите фирми,когато ми плащат за счетоводните ми услуги.
Какво имам аз-СУПТО ли или не?
Според мен : НЕ
#7 | 19.01.2019, 14:03
Публикации: 6378 / 1087
По същество никъде не е дадено еднозначно определение на това "Що е то СУПТО"?, което дава възможност за широка гама спекулации. :smile1:
Описани са изискванията към СУПТО, към разработчици и ползватели на същото, но няма определение на субекта на тази гореща дискусия.
#8 | 20.01.2019, 20:57
Публикации: 281 / 34
Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

       Не виждам как Счетоводната къща би могла да проследи движението на стоките или услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и плащане от името на фирмата, която обслужва. Изключвам хипотезата когато софтуерите са свързани. Ако  получаваме информацията след като е приключил  моментът на плащане и движение на стоки, няма СУПТО. 
       Мое мнение.
#9 | 21.01.2019, 08:01
Публикации: 10951 / 1933
 Ако  получаваме информацията след като е приключил  моментът на плащане и движение на стоки, няма СУПТО.


Много точно и правилно казано . Не управляваме чрез софтуера продажбите в обекта на клиента ни и няма СУПТО.
#10 | 21.01.2019, 08:26
Публикации: 10951 / 1933
Колкото повече разяснения,толкова повече въпроси. :blush:
Имам компютър.....
.....
В офиса имам касов апарат...


http://www.nap.bg/news?id=3843

" С промени в законодателството от 1 април 2019 г. се забранява едновременната употреба на касов апарат и софтуер, управляващ продажбите в един и същи обект, без софтуерът и касовият апарат да са свързани и софтуерът да отговаря на новите изисквания в наредба Н-18/2006г."

На компютъра имаш ли софтуер за твоите фактури към клиентите си ?

#11 | 21.01.2019, 09:01
Публикации: 1122 / 63
Ами да,издавам ги директно от счетоводната програма-фактурите за клиентите ми.ще си купя един кочан фактури и вече ще ги пиша на ръка и без това не са чак толкова много.
Ама ,дали това ще оправи проблема?
#12 | 21.01.2019, 09:08
Публикации: 10951 / 1933
Ами да,издавам ги директно от счетоводната програма-фактурите за клиентите ми.ще си купя един кочан фактури и вече ще ги пиша на ръка и без това не са чак толкова много.
Ама ,дали това ще оправи проблема?

Ще го оправи, да.  :smile1:
Можеш да помислиш и за екселска бланка на фактурите. Защо да се връщаме назад...
#13 | 21.01.2019, 09:14
Публикации: 281 / 34
       И екселска  да е пак е програма.
       Но има друго. Фактурата не е задължителна. Задължителен е ФИСКАЛНИЯТ БОН.
       Относно програмите за фактуриране смятам, че също не попадат в категорията на СУПТО, тъй като фактурите при плащане в брой и издадени след маркиране продажбата на касовия апарат, се явяват вторичен или не знам кой си по ред счeтоводен документ, но категорично не e първичeн счетоводeн документ. Първичен документ е фискалният бон.
#14 | 21.01.2019, 09:20
Публикации: 10951 / 1933
       И екселска  да е пак е програма.
       

Не мисля, че е така. Не се създават и съхраняват база данни, контрагенти и прочие.
#15 | 21.01.2019, 09:22
Публикации: 10951 / 1933
       Относно програмите за фактуриране смятам, че също не попадат в категорията на СУПТО, тъй като фактурите при плащане в брой и издадени след маркиране продажбата на касовия апарат, се явяват вторичен или не знам кой си по ред счeтоводен документ, но категорично не e първичeн счетоводeн документ. Първичен документ е фискалният бон.

Напълно си права с изключение на това / според мене /, че програмата за фактуриране не попада в СУПТО . Това, че първо се издава фискален бон и после програма ще се промени с въвеждането на СУПТО, когато това ще става едновременно.
#16 | 21.01.2019, 09:40
Публикации: 10951 / 1933
после програма

Да се чете фактура.
#17 | 21.01.2019, 12:13
166600
Програмите за фактуриране попадат в категорията СУПТО - щом има база данни, пазят информация за вид на стока/услуга, количество, цена и т.н. - това е СУПТО. Ако се приема плащане в брой - задължително касовият апарат трябва да е свързан към програмата за фактуриране и от нея да се разпечатва автоматично касов бон, а не да се пуска ръчно преди или след пускане на фактура.. Отделно тази програма трябва да е в списъка на НАП за лицензиран софтуер и да се декларира нейното ползване.
Но какво се случва ако счетоводна къща издава фактури от името на клиентите си, а те си пускат ръчно касови бележки? Ако счетоводната къща им води склад, наличности и фактурира - това реално си е СУПТО, но изнесено извън търговския обект.. Добре е НАП да излязат с повече разяснения по казуса.
#18 | 21.01.2019, 12:48
Публикации: 1122 / 63
Доста четох по въпроса ,не че съвсем ми е ясно,но ето до какъв извод стигнах-поне за себе си.Не казвам ,че е верен на 100%.
както в по-горен пост писах -ползвам Счетоводен програмен продукт,който има справки за наличности-количествено и стойностно.Обаче аз не им издавам фактурите и те си издават касовите бележки в техните си офиси,значи няма как да има моята счетоводна програма връзка с техните касови апарати .
Обаче тъй като водя счетоводството на собствената си фирма на същата тази програма ,фактурирам си на клиентите от нея и издавам касови бележки в същия офис,значи трябва да имам връзка между Сч.програма и касовия апарат и да декларирам СУПТО-то в НАП. :blink:
#19 | 21.01.2019, 13:02
Публикации: 10951 / 1933
Обаче тъй като водя счетоводството на собствената си фирма на същата тази програма ,фактурирам си на клиентите от нея и издавам касови бележки в същия офис,значи трябва да имам връзка между Сч.програма и касовия апарат и да декларирам СУПТО-то в НАП. :blink:

И аз мисля така. :smile1:
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група