Последователни отпуски по чл. 167а (4)

13.12.2019, 21:47 691 5
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

13.12.2019, 21:47
Публикации: 23 / 0
От 2015 ползвах два последователни отпуска по майчинство и гледане на дете до 2 год. (за двете ми последователно родени деца), после използвах 12 месеца отпуск по 167а (4), който изтича. Би ли имал някакво основание (би ли могъл) Работодателят да откаже ползването на полагаещия се отпуск по 167а (4) за другото дете, надлежно подаден, започващ веднага след изтичането на настоящия (застъпващ другия, без да се връщам на работа)? ВАЖНО - Към този момент и двете деца ще са над 3 години.
#1 | 14.12.2019, 13:34
Публикации: 1292 / 173
Няма такова основание!
#2 | 16.12.2019, 12:05
Публикации: 23 / 0
Благодаря!...А ако все пак работодателят не разреши отпуска (и в последствие, с голяма вероятност, прекрати трудовото правоотношение) какво мога да направя?
#3 | 16.12.2019, 13:10
Публикации: 2996 / 402
Неползваните (с неизтекла давност или по уважителни причини) отпуски се изплащат при напускане.
#4 | 16.12.2019, 14:06
Публикации: 4 / 1
Хайде малко да почетем, преди да коментираме:
Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Чл. 167а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 164б, ал. 1, 2, 3 и 5 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.06.2017 г.) В случаите по чл. 167, ал. 5 настойникът има право на отпуск по ал. 1 в размер 12 месеца. С негово съгласие отпуск в размер до 12 месеца или остатъкът от неизползвания отпуск до този размер може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата на детето.
(3) Когато след навършване на 2-годишна възраст на детето починат и двамата родители и те не са ползвали отпуск по ал. 1, настойникът има право на такъв отпуск в размер 12 месеца, а когато родителите са ползвали част от отпуска - на остатъка от неизползвания отпуск до този размер. Със съгласието на настойника този отпуск може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата на детето.
(4) Родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, има право на отпуск по ал. 1 в размер 12 месеца в случаите, когато:
1. не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него;
2. другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда;
3. другият родител е починал.
(5) В случаите по ал. 4, т. 1 и 2 другият родител няма право на отпуск по ал. 1.
(6) Отпускът по ал. 1 може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни.
(7) Лицето, което иска да ползва отпуск по ал. 1, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.
(8) Времето, през което се ползва отпускът по ал. 1, се признава за трудов стаж.
(9) Редът и начинът за ползване на отпуска по ал. 1 - 8 се уреждат с наредба на Министерския съвет.
#5 | 16.12.2019, 19:01
Публикации: 2996 / 402
Упс, грешка, верно, че за неплатен е питането.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове