Лекари и СУПТО

05.01.2020, 15:38 6168 18

05.01.2020, 15:38
Публикации: 57 / 0
 Ама много съм зле с това СУПТО. Моля  нека се включи и някой занимаващ се с ОПЛ, лекари специалисти  или медицински центрове. Всички те работят със софтуер за описване на прегледите/нашите работят с Контракс/. Фактурите ги получават от Здравна каса по електронен път, слагат им № и ги пращат пак в Здравна каса.  В софтуера им освен медицинска документация  има опция за писане на фактури/ празна бланка ф-ра за попълване, но задава пореден №/ и сме писали на физически лица- за прегледи или медицински или фирми за профилактични прегледи. Едни плащат на каса ,други по банков път. Този софтуер СУПТО ли е и трябва ли да се декларира в НАП.
#1 | 05.01.2020, 15:46
Публикации: 10451 / 1811
https://www.nsoplb.com/poziciya/stanovishte-na-nsoplb-za-supto

Не знам каква сила има това становище, но те са , както винаги изключение от правилото.
Иначе според мене техните програми и налични касови апарати са си едно готово СУПТО, но...
#2 | 05.01.2020, 22:11
Публикации: 1 / 0
Четох го и аз това становище, но официален отговор от НАП относно лекарите и мед.центрове не намерих. И аз имам мед.център и не знам какво ще става. От едната софтуерна фирма са изпратили писмо, че преминават към СУПТО версия /в списъка на НАП са/. Проблемът е, че за някои пациенти се издават фактури през онлайн платформа /също рег. като СУПТО/, има отделно плащания в брой и по карта, някои минават през лекарския софтуер, други -не. Само фактурите към НЗОК са през лекарския софтуер, а те се плащат по банка. Ако някой има актуална информация по темата, моля да сподели опит!
#3 | 06.01.2020, 09:15
Публикации: 170 / 33
Здравейте!!!
Разработчиците на софтуер за медицински лица са си въвели едно понятие "ОЛЕКОТЕНО СУПТО" /може да го има и в наредбата някъде, не съм търсил/. Това е софтуер, който си оперира с медицинската информация, но може да издава фактури само и единствено към НЗОК за месечните плащания, за всички останали пациенти /клиенти/:фактури "от кочан" и ЕКАФП в "ръчен режим". Това обаче трябва да бъде потвърдено от разработчика.
Всички останали случаи, в които има "по-пълнокръвна" версия на софтуер влизат в хипотезата на "ПЪЛНО СУПТО".
Засякох и едно писмо на РК на БЗС-Пловдив от 23.12.2019г., което е в съшия дух.
Надявам се да съм Ви бил полезен.
#4 | 06.01.2020, 09:28
Публикации: 10451 / 1811
Здравейте!!!
Разработчиците на софтуер за медицински лица са си въвели едно понятие "ОЛЕКОТЕНО СУПТО" /може да го има и в наредбата някъде, не съм търсил/. Това е софтуер, който си оперира с медицинската информация, но може да издава фактури само и единствено към НЗОК за месечните плащания, за всички останали пациенти /клиенти/:фактури "от кочан" и ЕКАФП в "ръчен режим". Това обаче трябва да бъде потвърдено от разработчика.

Много благодаря за информацията !
#5 | 06.01.2020, 12:40
Публикации: 57 / 0
Да ,във всеки медицински софтуер /Данина,Нисет,Контракс и др./ , с който работят в доболничната помощ-ОПЛ, специалисти, мед. центрове има тази опция за издаване на фактури  и кредитни към НЗОК. Другите си ги пишем от кочан с касов бон.Не са регистрирани по ДДС, защото здравните услуги са освободени. ВЪПРОСЪТ МИ Е -трябва ли да се регистрира това ОЛЕКОТЕНО СУПТО и до кога..
#6 | 06.01.2020, 12:47
Публикации: 10451 / 1811
ВЪПРОСЪТ МИ Е -трябва ли да се регистрира това ОЛЕКОТЕНО СУПТО и до кога..

Специално е подчертал Angel Halembakov , че
 Това обаче трябва да бъде потвърдено от разработчика.

Аз не съм срещнала никъде това понятие "олекотено" СУПТО , но наистина разработчиците би трябвало да знаят, ако има такова нещо.
#7 | 06.01.2020, 13:26
Публикации: 170 / 33
Версии на Dentist
 


Dentist (стандартна версия)

Версията е тип "ОЛЕКОТЕНО СУПТО" с минимални изисквания към Наредба Н-18 на НАП и не изисква задължителна връзка с касов апарат.

Включва всичко необходимо за работа и отчитане в НЗОК и работа с ЧАСТНИ ПАЦИЕНТИ плюс разширени възможности за график, лаборатории, частни дейности, частни осигурителни фондове, множество справки, отчети и други. Дентист стандарт включва на 100% и функционалностите на Дентист НЗОК.

Повече 


Dentist НЗОК

Версията е тип "ОЛЕКОТЕНО СУПТО" с минимални изисквания към Наредба Н-18 на НАП и не изисква задължителна връзка с касов апарат.

Версия ориентирана към НЗОК и електронното отчитането. С тази версия получавате само необходимите ви опции за съставянето на отчетните документи. Интерфейсът за попълване е идентичен с този на Амбулаторният лист. Версията е подходяща за зъболекари, които нямат особен опит в компютрите. Възможностите на тази версия са включени и в стандартната и сървърната версия.

Повече 


Dentist Server (сървърна версия)

РЕГИСТРИРАНА В НАП по НАРЕДБА Н-18 като "ПЪЛНО СУПТО" (Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти) и изисква задължителна връзка с ФУ. Това е единствената версия, която може да обработва финанси за частни пациенти и да ги следи.

Сървърната версия надгражда стандартната като и добавя функционалности като работа с финанси, следене на оборотите, работа с групови практики, общи пациенти и картони, общи справки, контрол над персонала и много, много други. Дентист Сървър е най-добрата програма за управление на клиники и по-големи практики.

Повече
#8 | 06.01.2020, 13:27
Публикации: 170 / 33
Както написах по-рано това си е термин за вътрешна употреба може би... Споменава се и в писмото на РК на БЗС-Пловдив... За това го цитирах...
#9 | 06.01.2020, 13:31
Публикации: 170 / 33
23 декември 2019 г. 10:46:16

Информация за колегите, които управляват денталните си практики като юридически лица - краен срок за привеждане на изискванията съгласно Наредба Н-18 

Уважаеми колеги,

 

За тези от Вас, които управляват денталните си практики като юридически лица напомняме, че крайният срок за привеждане на изискванията съгласно Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на фискални устройства на продажбите в търговски обекти, изисквания на софтуери за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, е 31.01.2020г.  По-долу можете да се запознаете с  разясненията, като всеки от Вас който работи със софтуер в денталната си практика, е необходимо да извърши допълнителни консултации с обслужващата го фирма и счетоводството си.

Тази наредба не касае тези от Вас, регистрирани като свободни професии.

Разяснения: В Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на фискални устройства на продажбите в търговски обекти, изисквания за софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, настъпиха значителни промени с измененията от 28.09.2018г., като в нея се поставиха изисквания  за софтуерите, които управляват продажбите в даден търговски обект. За денталните софтуери се изисква регистрация като СУПТО / софтуер за управление на продажбите в търговски обект /, като тези софтуери се разделят на 2 типа – ОЛЕКОТЕНО СУПТО” и „ПЪЛНО СУПТО”. Отдолу са описани тези 2 вида СУПТО. Имайте предвид, че трябва да се подходи много сериозно към изискванията на НАП.


 „ОЛЕКОТЕНО СУПТО” – това са софтуери, регистрирани по чл. 52а, ал. 2 от от Наредба Н-18.  Отнася се за софтуери, които управляват продажбите за дейности по НЗОК и може да ползват облекчен режим с минимални изисквания. При тези софтуери, частните дейности нямат цена и не може да се отбелязват платени суми за тях. В случая, такива софтуери не изискват връзка с касов апарат или деклариране от страна на ползвателя в НАП. Основните изисквания, които трябва да спазват ползвателите са: 1. При проверка от НАП трябва да осигурите достъп до софтуера и неговите данни.

2. Отговорни сте за целостта и интегритета на информацията в базата данни, като и нейното съхранение в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК – срокът е 10 години.

Ползвайки „ОЛЕКОТЕНО СУПТО”, няма да можете да правите собствени фактури и такива за частни пациенти през програма / с изключение на тези за отчитане към НЗОК /. Всички фактури ще трябва да ги правите от кочан или друга бланка, но не и да се въвеждат през софтуер.

„ПЪЛНО СУПТО” – това са софтуери, регистрирани по чл. 52а, ал. 1 от Наредба Н-18. Спазват се всички регистрации на Наредбата, като е задължителна връзка с касов апарат. С подобен софтуер може да се следят всички финанси в лечебното заведение, включително и на частните пациенти.

Напомняме отново на всички от Вас да се обърнат за съдействие и допълнителни разяснения към счетоводителите си и към фирмите, чиито софтуери ползват за по-детайлни уточнения.

 РК на БЗС - Пловдив


Ето и писмото на РК
#10 | 06.01.2020, 13:31
Публикации: 170 / 33
Надявам се, че това покрива всички въпроси до момента :wink1:
#11 | 06.01.2020, 15:10
Публикации: 10451 / 1811
Едно голямо благодаря !
#12 | 06.01.2020, 16:16
Публикации: 103 / 6
Здравейте, а за аптеките, които работят по договор с НЗОК има ли "ОЛЕКОТЕНО СУПТО"? За тях нещо има ли което да ги облекчи? Благодаря
#13 | 06.01.2020, 16:54
Публикации: 170 / 33
До мима 56
Здравейте, нямам такива клиенти /аптеки/ и не съм влизал в детайли, но... Наличие на складов софтуер /не може да няма в една аптека/, който си има всичките му там характеристики по Наредбата, мисля че няма да има такъв вариант, най-малкото, че аптеката едва ли работи само със здравната каса, все пак ще има и продажби в брой... И в този случай: складов софтуер+ЕКАФП, измъкване няма... Но пак повтарям не съм разглеждал бранша конкретно.
#14 | 06.01.2020, 17:44
Публикации: 57 / 0
Благодаря на всички отзовали се по темата и ако ви хрумне още нещо пишете.
#15 | 08.01.2020, 20:19
Публикации: 80 / 1
Здравейте, а как разбирате разпоредбите на чл. 52а1, ал. 3, т. 1-3 от Наредба Н-18, ЮЛ ако не отговаря на изискванията, посочени в т. 1-3, не е задължено да внедри СУПТО в търговските си обекти? Не може ли да се позовем на този член или пак зависи софтуерната фирма какъв продукт предлага, т.е. дали  е регистриран като СУПТО в НАП или не?
#16 | 16.01.2020, 09:19
Публикации: 1 / 0
Прилагам линк, с разяснения в тази връзка: https://www.nsoplb.com/…/razyasneniya-po-prilaganeto-na… Това, което аз разбрах е, че ако медицинският софтуер се използва само за издаването на фактурите към Здравна каса, тогава имаме облекчен режим и не е необходимо касовия апарат да се върже към СУПТО-то. За другите фактури се използва кочан или софтуер, който не е СУПТО.
#17 | 16.01.2020, 10:59
Публикации: 6362 / 1061
Благодаря, линкът не може да се намери.

#18 | 18.01.2020, 10:10
Публикации: 80 / 1
Здравейте, това се отнася за ОПЛ, а за останалите лечебни заведения лаборатории, центрове...  май не важи


 
Прилагам линк, с разяснения в тази връзка: https://www.nsoplb.com/…/razyasneniya-po-prilaganeto-na… Това, което аз разбрах е, че ако медицинският софтуер се използва само за издаването на фактурите към Здравна каса, тогава имаме облекчен режим и не е необходимо касовия апарат да се върже към СУПТО-то. За другите фактури се използва кочан или софтуер, който не е СУПТО.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група