Справка Чл.73 ал.6

02.02.2020, 21:25 25041 99
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#20 | 02.02.2020, 21:25
Публикации: 10210 / 1765
По-интересното тука е, че ако лицето само попълва декларацията си ще проследи последователно доходите си като СОЛ и ще приспадне осигуровки до размера на съответния доход по отделни Приложения. При личен труд лицето си има право на цялата годишна сума задължителни осиг. вноски - ако размерът е в повече ще се впише нула данъчна основа - отрицателно число на реда за данъчна основа не може да има.
От друга страна тези данни ще отидат в ГДД на лицето, но следва да се има предвид, че все пак лицето  може да коригира разпределението на осигурителните вноски преди подаването на ГДД, ако за личен труд идват в повече , а има други доходи.
В същото време попълнена по този начин 73/6 с целия размер няма да допринесе по никакъв начин за "изкривяване" на резултата за годишния данък, ако лицето проследи тези вноски по приложения.
С една дума въпреки , че ще отидат в ГДД тези данни не следва сляпо да се подават без никаква мисъл.
Не знам какъв запис за 73/6 прави софтуер при такъв случай. Ще ми е интересно някой да сподели, ако ползва ТРЗ програма как се записва от продукта този случай на личен труд. Все ми се струва, че ще сложи всички ЗОВ ... ама знам ли...може и да не съм права
Малко дълго стана...
#21 | 03.02.2020, 10:02
Публикации: 248 / 26
.... В полето ЗОВ кои осиг.вноски  се включват, само за месеците с личен труд, или всички авансово внесени през осигурителя осиг .вноски на СОЛ.

Според  мен се включват ЗО вноски само за посочените три месеца  с личен труд, които реално са удържани защото подаваме справка по чл.73, ал.6 към НАП за удържаните през годината задължителни осигурителни вноски, а не попълваме Годишна данъчна декларация.
#22 | 03.02.2020, 10:47
Публикации: 10210 / 1765
 
Според  мен се включват ЗО вноски само за посочените три месеца  с личен труд, които реално са удържани защото подаваме справка по чл.73, ал.6 към НАП за удържаните през годината задължителни осигурителни вноски, а не попълваме Годишна данъчна декларация.

Може би за СОЛ с личен труд логиката да е малко по-различна. Примерно в програмата за ТРЗ чеквам, че не удържам осигурителните вноски на СОЛ / той си ги внася сам на каса / и тогава тези осиг. вноски участват само в определяне на данъчната основа за целите на изчисление на дънъка. В справката по чл.73/6 обаче ми фигурират в пълен размер. Нямам обаче вариант с месец без личен труд, за който сега коментираме .
#23 | 03.02.2020, 11:09
Публикации: 248 / 26
Личния труд не винаги е за всеки месец, по който има трудово правоотношение, може да има за периоди с прекъсване през течение на календарната година, напр. за м.01 и 02, после за м.05 , после за м.10,11, и 12. Самоосигуряванета също меже да се прекъсва и възобновява през годината. Явно от подръжката на софтуера ви ще дадат вариант за отразяване.
#24 | 04.02.2020, 18:31
Публикации: 313 / 5
Има ли азяснение, становище на НАП, кои клетки се попълват в справката при декл. на доходи с код 101 и кои с код 102, само кл 3;4;7 или и клетка 19. Ако имам лихви по-закъснели осигуровки, внасям ги по кодове за вид плащане на ДОО, НЗОК,но ги осчетоводявам в 621, тук трябва ли да ги декларирам?
#25 | 04.02.2020, 18:39
Публикации: 7602 / 1145
Наименованието на клетка 19  е "Разлика между колона 18 и сбора от сумите в колона 7 за доходите с код 101 и 103" По ясно от това?
А лихвите за закъснели осигуровки от заплатата на работника ли ги удържате? Те нямат място в справката по чл. 73, ал.6

Между другото: Днес има нови актуализации на програмите на НАП за Д1/Д6 и за ДДС
#26 | 04.02.2020, 19:49
Публикации: 313 / 5
Достатъчно ли е да попълвам с код 101 и 102 да попълвам само кл.3;4 и 7, като при личен труд лихвите са за сметка на лицето?
#27 | 04.02.2020, 21:30
Публикации: 631 / 45
Достатъчно ли е да попълвам с код 101 и 102 да попълвам само кл.3;4 и 7, като при личен труд лихвите са за сметка на лицето?
С код 101 и 102, поле 7 е неактивно, както и останалите след 8.1, вкл. За СОЛ според мен, освен осигуровките ще включите и лихвите, те така или иначе се плащат от него, а не от предприятието.
#28 | 04.02.2020, 21:36
Публикации: 313 / 5
Тази справка всъщност замества служебната бележка по чл.45 от ЗДДФЛ, трябва ли да се попълва по различен начин от бележките
#29 | 04.02.2020, 21:41
Публикации: 313 / 5
кл.7 на справката ми е активна за код 101 и 102, като дам добави всички са активни.
#30 | 04.02.2020, 22:21
Публикации: 631 / 45
кл.7 на справката ми е активна за код 101 и 102, като дам добави всички са активни.
Ако няма чек в поле 7, тогава е активен код 102, иначе имате само 101 и 103, а при код 102 се попълва до поле 8, т.к. дригите не са активни.
#31 | 04.02.2020, 22:21
Публикации: 631 / 45
Ако няма чек в поле 7, тогава е активен код 102, иначе имате само 101 и 103, а при код 102 се попълва до поле 8, т.к. другите не са активни.
#32 | 05.02.2020, 00:24
Публикации: 268 / 3
Здравейте,
в справката по чл.73, ал.6 лицата със сключен договор през м,12,2019г и изплатени заплати през м.01,2020г не се включват нали?
#33 | 05.02.2020, 07:27
Публикации: 6365 / 1054
Здравейте,
в справката по чл.73, ал.6 лицата със сключен договор през м,12,2019г и изплатени заплати през м.01,2020г не се включват нали?
Не. Не се включват. Включват се изплатените в годината доходи от трудови правоотношения.
#34 | 05.02.2020, 14:26
Публикации: 66 / 1
Имаме самоосигуряващо се лице с подавани Д1 през цялата 2019г. с код 12 и положен личен труд в четири от месеците. За личния труд е деклариран ДОД, получен след приспадане на съответния за месеца размер на осигуровките.
Аз звъннах на един от телефоните в нашия ТД на НАП за корекции на Д1 и Д6. Жената каза да изхождам от ГДД на самоосигуряващото се лице,  тъй като информацията от справката по чл.73, ал.6 отива там след 01.03.2020г. Така че аз мисля да процедирам точно така.  Ще посоча размера на брутното възнаграждение за личен труд за 2019г. и ще посоча пълния размер на декларираните (макар и не внесени) осигуровки на самоосигуряващото се лице.
#35 | 05.02.2020, 14:28
Публикации: 268 / 3
A как подавате информация за самоосигуряващо се лице, което през част от годината е било СОЛ с възнаграждение за личен труд, а през останалото е било на ТД в ООД? Подадох с код 102 и след това за ТД ми върна грешка, " За Тип идентификатор 0 Идентификатор ЕГН-то има подадени коригиращи/основни данни и не могат да се подават основни." Не се ли натрупват основните данни?
#36 | 05.02.2020, 15:15
Публикации: 10210 / 1765
A как подавате информация за самоосигуряващо се лице, което през част от годината е било СОЛ с възнаграждение за личен труд, а през останалото е било на ТД в ООД? Подадох с код 102 и след това за ТД ми върна грешка, " За Тип идентификатор 0 Идентификатор ЕГН-то има подадени коригиращи/основни данни и не могат да се подават основни." Не се ли натрупват основните данни?

Вчера подавах и аз такъв случай и доста ме затрудни , докато схвана логиката на това подаване. Няколко пъти подавах и ми връщаше декларацията докато успях да се справя.
Ще Ви опиша какво следва да направите.
Имате вече подаден запис с код 101. Няма да приеме допълнителен запис с друг код, защото за всяко лице може да има само един запис във файла.
Направих корекция , но вече на НАП - ската програма. Ще въведете с код корекция два реда за това лице - един с код 101 и един с код 102. Едва тогава ще дадете "добави" , за да отидат на реда за запис. Там обаче от двата реда ще се формира един. Не се притеснявайте - така трябва да стане. Обединява записите с код 101 и 102. Подадох и ми беше приет коригиращия запис. В справките в ел.услугите вече виждам и двата дохода.
Успех !

Да добавя : има два бутона "добави" - за подаване на инфо за различни кодове / той е горе под името / и по-долу - за изпращане за запис. С първия подавате информацията по двата кода и после с последно добави ги изпращате за запис.
#37 | 05.02.2020, 15:23
Публикации: 10210 / 1765
Всъщност по трудния начин установих, че ако едно лице има доходи на различни основания за чл.73/6 не може да се подават данни поотделно с различни файлове за всеки код . Подаде ли се един другите следва да са коригиращи и да съдържат предходните записи.
#38 | 05.02.2020, 15:54
Публикации: 268 / 3
Всъщност по трудния начин установих, че ако едно лице има доходи на различни основания за чл.73/6 не може да се подават данни поотделно с различни файлове за всеки код . Подаде ли се един другите следва да са коригиращи и да съдържат предходните записи.

Много, много благодаря
#39 | 05.02.2020, 16:39
Публикации: 1 / 0
Съдружник, който е самоосигуряващо се лице,и получава доход от личен труд за м.10,11,12,в справката по чл.73 ал.6 трябва да се включи изплатеният доход в м.11 и м.12 за месеците 10 и 11 ,осигуровките и данъка по същият начин, а ТРЗ програмата ми включва осигуровките и за м.12 които са изплатени в м.01.20г.?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група