Фактури от Фейсбук за нерегистрирана фирма по ЗДДС

08.02.2020, 11:51 529 8
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

08.02.2020, 11:51
Публикации: 108 / 1
Българска фирма нерегистрирана по ЗДДС  получава фактури за реклама от Фейсбук . Има ли някакви ангажименти българската фирма освен да си приеме за разход  фактурираната реклама ? И естествена да си я плати .
#1 | 08.02.2020, 14:33
Публикации: 121 / 12
Получавате рекламни услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.
Подлежите на регистрация по чл.97а, ал.1.

ЗДДС
…………….
Данъчно задължени лица
Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.

(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойност, са данъчно задължени лица за всички получени услуги.
….
Чл. 82…
 (2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:
….
3. доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.
……………
Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

#2 | 08.02.2020, 16:40
Публикации: 108 / 1
Може и  да бъркам , но рекламите са във ФЕЙСБУК - това територията на страната ли е ? Услугата е по- спицифична или няма значение !
#3 | 08.02.2020, 16:53
Публикации: 121 / 12
",,,Място на изпълнение при доставка на услуга
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1)...
(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя....
#4 | 09.02.2020, 07:14
Публикации: 108 / 1
Много благодаря . Само още един въпрос - тази регистрация по чл.97а ал.1 касае само сделки за получени услуги и след издаване на протокол по чл.117 в дневник покупки и продажби ще има само фактурите от Фейсбук в моя случай ? Така ли е или пак лошо тълкувам закона ?
#5 | 09.02.2020, 11:42
Публикации: 121 / 12
Дадено е подробно във фиш IX.7    https://kik-info.com/files/naruchnik-zdds-2018/FISH-IX.7.doc

"...Изключение: Регистрираните лица при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (чл. 97а от ЗДДС) и за вътреобщностно придобиване (чл. 99 и         чл. 100, ал. 2 от ЗДДС) отразяват в дневника за продажбите единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона и извършените вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната...."
#6 | 09.02.2020, 12:17
Публикации: 108 / 1
Още веднъж благодаря ! Хубав ден !
#7 | 09.02.2020, 18:38
Публикации: 5 / 2
Предлагам на колежката  следния коментар  по този  въпрос, направен в  tita.bg през м.07.2018г. , но е актуален  и днес  , тъй като в посочените текстове на ЗДДС  няма съществени  промени към 2020г. 

ЗДДС. Регистрация на основание чл. 97а от ЗДДС при фактура от Facebook

ЗДДС. Въпрос. Българска фирма (или физическо лице), нерегистрирана по ЗДДС, рекламира във Facebook дейността си, за което получава фактура от Facebook с ирландски VAT номер.

1. Въпросът ми е трябва ли да се регистрира на основание чл. 97а от ЗДДС във връзка с това?
2. Дължи ли ДДС на сумата в издаваната фактура от Facebook? Каква е санкцията, ако не се е регистрирало на време, в случай че е трябвало?
3. Ако фирмата получи услуга от друга фирма извън Европейския съюз, възниква ли задължение за регистрация по чл. 97а от ЗДДС?

 Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

 Актуално към 01. 07. 2018 г.
                                                             

На основание разпоредбата на чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната,
 • които са облагаеми и
•за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

Предвид цитираната разпоредба, за да възникне задължение за регистрация по реда на чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС за данъчно задължено лице, което е получател на доставка на услуга, същата следва:
 
• да е с място на изпълнение на територията на страната и
•да е облагаема, а доставчикът следва да е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, независимо дали е лице:

-   от държава членка или
-   от трета страна.

Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице се определя съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на:

 • постоянния адрес или
• обичайното пребиваване на получателя.

 В случая мястото на изпълнение на доставката ще е на територията на страната, тъй като получател е данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната.
Предмет на доставката е рекламна услуга, която не попада сред изрично посочените като освободени доставки и същата е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС.
Доставчикът е лице, което не е установено на територията на страната, следователно за получателя на услугата ще възникне задължение за регистрация на основание чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС.
Съгласно чл. 97а, ал. 4 от закона заявление за регистрация следва да се подаде не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (както при авансово плащане, така и при данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

 Данъкът следва да се начисли с издаване на протокол по реда на чл. 117 от ЗДДС.

 На основание чл. 178 от ЗДДС в случай, че не се подаде заявление за регистрация по закона в определения срок, данъчно задълженото лице подлежи на наказание с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

Освен това лицето ще дължи и размерът на неначисления данък за получената доставка на услуга, който се определя по реда на чл. 102 от ЗДДС, като за неначисления данък лицето ще подлежи на наказание с глоба или имуществена санкция на основание чл. 180а от закона.

 
#8 | 09.02.2020, 20:44
Публикации: 12 / 1
Това прочетох в друг Български форум.
Когато се маркира опцията - "No, I'm not buying ads for business purposes." Facebook ни издават фактура с ирландско ДДС.
Има ли нещо вярно в цитата по долу?

Ако пуснеш реклама като физическо лице във фейсбук,или като фирма която не е регистрирана по ДДС,няма нужда да се регистрираш по некъф смешен член 97а,б,в,г....
По ДДС.
Ако зададеш на фейсбук,че нямаш ДДС номер , фейсбук те третира като краен потребител и ти начислява ДДС във фактурата.

Това начислено ДДС Фейсбук Ирландия го превежда на НАП България чрез системата MOSS. И всичко е пито-платено!!!
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове