Чл. 138а, ал. 2 КТ

23.04.2020, 11:07 733 10
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

23.04.2020, 11:07
Публикации: 2451 / 269
Здравейте,
следната ми чуденка, която е напълно принципна, но й се заинатих.

Чл. 138а, ал. 2 дава право да се намали РВ едностранно, с акт на рабодотател, за времето на ИП. Случая касае само и единствено тази хипотеза.
Никъде не е упоменато как се намалява ТВ. Логично е, че трябва да се актуализира пропорционално, обаче как, освен с чл. 119? Един вид едностранно мога да намаля РВ, но пак трябва да плащам като за 8 ч., ако работникът не е съгласен, което нулира целия смисъл на тази мярка.

Говорих с МТСП, откъдето ми цитираха следния отговор:
Уважаеми господин Гочев, Съгласно чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) в предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време. С оглед на разпоредбата на чл. 136, ал. 1 от КТ, съгласно която работната седмица е петдневна, непълно работно време означава намаляване на продължителността на дневното работно време при запазване на петдневната работна седмица. Освен това, в ал. 3 на чл. 138а от КТ е регламентирано, че продължителността на работното време по ал. 2 не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време. Установяването на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от КТ се извършва от работодателя с издадената от него заповед и в нея следва да се определи и размерът на трудовото възнаграждение, като според нас работникът и служителят ще има право на трудово възнаграждение, съобразно с отработеното работно време. Изчисляването на трудовия стаж е регламентирано в чл. 355 от Кодекса на труда. Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица. Размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в това предприятие (чл. чл. 22, ал. 1, изр. 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските). По отношение на осигурителния стаж, в чл. 9, ал. 3, т. 1, предл. 2 от Кодекса за социално осигуряване е регламентирано, че когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. (СР)

Търсих на сайта на ИТ, но там изрично не е споменато нищо за ТВ. Говорих и с тях. Там ми казаха - нали ПМС 55... обаче това е несериозно, най-малкото защото не всички работодатели изначално имат право да се възползват от него, а и тези които могат, може да се искат/имат възможност/не смятат, че ще могат да задържат работниците след това и т.н. причини. Та, ако не се ползва ПМС 55, как намаляваме без взаимно съгласие и ДС - отговор на дамата: ами не можете...
КНСБ има статия по въпроса, в която пише, че работодателят няма право едностранно да намалява възнаграждението в този конкретен случай.

Та, някой по-умен да ми каже как намаляваме? Принципно... :)
#1 | 23.04.2020, 11:39
Публикации: 22 / 0
Издавам заповед за намаляване на работно време по чл.138а ал.2 ,с която определям и съответното намаляване на работните заплати.Няма да кандитствам по мярката.
Издавам заповед на 25.03.2020 /когато е обнарадвана промяната на КТ в държ.в-к/,с действие от 26.03.2020г.
Въпросите при мен са за служителите в болничен и платен отпуск по време на издаване на Заповедта.
При тях от кога започва намаленото работно врме-след като се явят на работа?
Когато подавам болничния в НОИ-какво работно време отбелязвам за лицето,като Заповедта е издадена 26.03.2020г.,а болничният е от 20.03 до 02.04.2020
Как мислите колеги?
#2 | 23.04.2020, 12:31
Публикации: 184 / 21
За съжаление не виждам начин работодателят едностранно да намалява възнаграждението при въвеждане на непълно работно време. Трябват допълнителни споразумения. Това изречение от отговора:
Скрит текст :
не е нормативно обосновано. Поне засега.
#3 | 23.04.2020, 12:54
Публикации: 239 / 23
Ще следя и аз.
Пъпешче, преди известно време и аз имах точно същата принципна чуденка, по малко по друг повод, но пак набъркан същия член. На твоето мнение съм за намалението на ТВ. Това което изрових, от съдебна практика и като становища от адвокати, мога да го обобщя със следните  цитати:

"По приложението на чл.138 а от КТ действително няма създадена практика, но законът нито е непълен, нито е неясен, нито страда от противоречия."
"Смисълът на мярката е, че правата и задълженията на страните са пропорционални на продължителността на непълното работно време, т.е. работодателят намалява разходите си за труд."

Дори и да не могат да се възползват от мерките за компенсации по П55, работодателите могат да се възползват от възможността на новия член .138а ал.2 /за времето на ИП, а извън ИП - ал.1 при спазване на процедурите/ и в заповедта освен часовете, според мен, добре ще е да се упомене и възнаграждението.
КНСБ има статия в която пише, че правните последици от прилагането на тази мярка  са пропорц. намаляне на възнагражд. и съответните обезщетения, и стажа.
#4 | 23.04.2020, 13:06
Публикации: 2451 / 269
Точно КНСБ пишат, че работодателят няма право да намали ТВ едностранно.
Сега, аз тях не ги възприемам за чиста монета, те си имат интреси и си ги гонят. Нямам опит с ал. 1 на същия член. За мен е напълно логично ТВ да се намали пропорционално, въпросът е дали аз пропускам нещо или законодателят не го формулирал?

Следователно, при въведено непълно работно време, извън хипотезата на чл.138а, ал.2 КТ, при която ще намери приложение ПМС №55:

1.Обективно е необходимо да се определи нов, макар и временен размер  на основното трудово възнаграждение, който да е в съответствие с намалелите часове от дневното работно време.

2.Това обаче не става, не може да стане едностранно, с разпореждане или с някакъв друг едностранен акт на работодателя, защото няма правно основание за това.

3.Намаляването на размера следва да стане по пътя на споразумението, както в случаите по чл.183а, ал.1 КТ, така и в случай на чл.138а, ал.2 КТ, ако не се прилага ПМС55/2020г.

Трябва да отбележим, че по тези въпроси има празнота в правните норми, която би следвало въз основа на дилог и сътрудничество в системата на НСТС да се уреди чрез нови норми в Кодекса на труда.

https://www.knsb-bg.org/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0/covid-19/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/5365-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
#5 | 23.04.2020, 13:32
Публикации: 239 / 23
Аз също съм на мнение , че работодател няма право едностранно да намаля ТВ, не че във връзка с мярката не е намалено по подразбиране.
Дано излезе междувременно някакво становище.

Това е процедурата за ал. 1
http://www.fnss-bg.org/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
#6 | 23.04.2020, 13:43
Публикации: 2451 / 269
Тази мярка, нито е приложима за всеки, нито пък е задължителна. Не може да се измиват ръцете с мярката.
#7 | 23.04.2020, 14:31
Публикации: 9365 / 1591
Не може да се измиват ръцете с мярката.

Така става в момента - създават се законодателни текстове за конкретния случай вместо да съществуват такива принципно, в които би се вписала настоящата ситуация.  :good:
#8 | 23.04.2020, 14:55
Публикации: 239 / 23
Да, редно е да го регламентират законово, тъй като това е идеята, но дали ще стане .... както и за признаването на пълен осигурителен стаж при получаване на компенсации-май пак ще е по подразбиране.
Иначе какъв е смисъла  при намален обем работа, / и опция да избегнеш съкращения/,  да намалиш работно време,  и в същото време да запазиш разходите за възнаграждения?!
#9 | 23.04.2020, 15:20
Публикации: 3077 / 416
Все пак:
Чл. 128. Работодателят е длъжен в установените срокове:
2. да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа;
Също така има изключения, като:
Чл. 267. (1) За времето на престой не по вина на работника или служителя той има право на брутното трудово възнаграждение.
Чл. 267а. За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

Мисълта ми е, че ако законодателят е искал да се плаща пълна заплата при намалено работно време по 138а (2) е щял да го напише, както е написал за 120в - тоест не го е забравил. Още повече че 138а (2) е част от съществуващия 138а, за който никой не спори, че се заплаща пропорционално, и който също се въвежда от работодателя едностранно, макар и след съгласуване. Според мен не е нужно да се променя договореното ТВ, то си остава същото, само се изчислява пропорционално на часовете.
#10 | 23.04.2020, 15:57
Публикации: 2451 / 269
И аз така мислех за известен период от време, но към момента не съм 100% сигурна.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове