Данъчна декларация по чл.50 - срок и начин на подаване.

30.04.2020, 22:14 1396 13
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

30.04.2020, 22:14
Публикации: 75 / 2
Здравейте,
Подадох дан.декларация по чл.50 на харт.носител по пощата, но днес получих обаждане от НАП, че е трябвало да подам декларацията с ПИК. През 2019г. имам доходи от трудовоотношение и доход от наем, НО през 2019г. ликвидирах/заличих фирмата си -ЕООД. Служителката от НАП ми каза, че щом съм имала фирма - декларацията се подава с ПИК в срок до 30.06.20г. Права ли е служителката от НАП? Ако е необходимо да подам НОВА декларация, какво се случва с вече подадената от мен по пощата?
Предварително благодаря за помощта!
#1 | 01.05.2020, 09:09
Публикации: 1 / 0
Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение
24 Март 2020

Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве и предпазване на  гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. С оглед преодоляване на възможни затруднения при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, вследствие на въведените извънредни мерки,  Народното събрание прие промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение:

    Удължаване на срока за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци (чл.92 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.
    Удължаване на срока за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация (чл.93 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.
    През 2020 г. задължените по ЗКПО лица правят авансови вноски на база прогнозната данъчна печалба за 2020 г., при съобразяване със следните особености:

    в случай че към момента вече е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., корекции на размера на авансовите вноски до 15.04 и след това се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;
    в случай че до 15.04 не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г. Корекции на размера на авансовите вноски се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;
    корекциите на авансовите вноски, направени с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, се ползват след подаване на декларацията.

Вижте подробности за деклариране и внасяне на авансовите вноски по ЗКПО.

Посочените разпоредби са във връзка с обстоятелството,  че срокът за извършване на месечните авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април и на тримесечната авансова вноска за първо тримесечие е до 15 април, а срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г., с която се декларира видът и размерът на авансовите вноски за текущата година,  е до 30 юни 2020 г.

Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. са следните:

    Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 число на месеца, следващ тримесечието, респ. 15 април и 15 юли 2020 г., а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

4. Физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат гореописаните правила за авансовите вноски, като за тях срокът вместо до 15.04.2020 г. е до 30.04.2020 г.

5.      Удължаване на срока за деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО, както и на данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта и на данъка върху дейността от опериране на кораби,  до 30 юни 2020 г.

 6. Удължаване на срока за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) до 30 юни 2020 г.

 7. Удължаване на срока до 30 юни 2020 г. за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията.

8. Удължаване на срока за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 31 май 2020 г. за физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци. 

 9. Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г.  Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.

10. По време на действие на извънредното положение се спира принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, като за периода на спирането се начисляват лихви. Може да се извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни дела. По искане на длъжниците, публичните изпълнители може да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове. Няма да се провеждат публични търгове и няма да се извършва въвод във владение.

Оттук може да изтеглите: Искане за възобновяване на производството по принудително изпълнение

Запорите върху парични средства ще се налагат върху сумата, надвишаваща минималната работна заплата от 610 лв., а не както досега за сумите над 250 лв. Промяната влиза в сила от 09.04 и е част от измененията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

При наложен преди 09.04.2020 г. запор върху трудово възнаграждение, пенсия, стипендия или обезщетение по трудово правоотношение, или при запор на сметка, по която тези доходи постъпват, третото задължено лице – работодател, НОИ, банка и др., удържа до 08.04.2020 г. по запора разликата над 250 лв. от месечното трудово възнаграждение – пенсия, стипендия на длъжника. От 09.04.2020 г. следва да се удържа разликата над минималната работна заплата за страната.

11. По време на извънредното положение не се образуват изпълнителни дела от публичните изпълнители на НАП, освен в особено важни случаи. 

Националната агенция за приходите съветва клиентите си да отложат посещенията си в офис на НАП до преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги, достъпни на  https://inetdec.nra.bg/  с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Структурите на НАП продължават да работят и да извършват административно обслужване на клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията. Информация и съдействие можете да получите и на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа през работните дни от седмицата, включително по финансови въпроси за бизнеса и гражданите във връзка с мерките срещу разпространението на корона вируса.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРИ
#2 | 01.05.2020, 10:08
Публикации: 9545 / 1623
Ако е необходимо да подам НОВА декларация, какво се случва с вече подадената от мен по пощата?

Ако не е подадена по правилния начин вероятно няма да бъде и обработена. Дори и да приемем теоретично, че я обработят то всяка подадена впоследствие в срока за подаване/корекция  ще замести и коригира предходната.
#3 | 01.05.2020, 10:27
Публикации: 7116 / 1056
Здравейте,
Подадох дан.декларация по чл.50 на харт.носител по пощата, но днес получих обаждане от НАП, че е трябвало да подам декларацията с ПИК. През 2019г. имам доходи от трудовоотношение и доход от наем, НО през 2019г. ликвидирах/заличих фирмата си -ЕООД. Служителката от НАП ми каза, че щом съм имала фирма - декларацията се подава с ПИК в срок до 30.06.20г. Права ли е служителката от НАП?

Служителката е и права и неправа.
Ако през 2019 сте били СОЛ дари за кратък период, е трябвало да подадете ГДД по електронен път (с ПИК или КЕП). Ако не сте били СОЛ, може и на хартиен носител.
След като не сте ЕТ или ЗП, избрал облагане като ЕТ, то срокът за подаване на ГДД е 30.04.2020, а не 30.06.2020.
#4 | 01.05.2020, 11:29
Публикации: 75 / 2
Благодаря Ви!
През 2018г. е прекратена дейността на фирмата, а през 2019г. е заличена, като ликвидатор бях аз, но не съм получавала възнаграждение за това. Имам единствено доход от трудово правоотношение в друга фирма и доход от наем. Аз също съм съгласна, че срока е бил до 30.04.20г.
От това , че съм била ликвидатор следва ли че е трябвало да подам декларацията с ПИК?
#5 | 01.05.2020, 13:36
Публикации: 7116 / 1056
Точният текст от ЗДДФЛ е:
чл. 53 (7) Годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване се подава само по електронен път

След като не сте били СОЛ по смисъла на КСО, не виждам основание за задължително подаване на ГДД по електронен път
#6 | 01.05.2020, 14:56
Публикации: 9545 / 1623
ликвидатор бях аз, но не съм получавала възнаграждение за това.


http://balans.bg/2060-osigurjavane-na-likvidator/
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26001.0
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=23487.0

Дали отговорът на НАП в случая не визира необходимостта от осигуряване на ликвидатора - собственик на фирмата ?
Иначе практиката - шарена в това отношение.
#7 | 01.05.2020, 16:06
Публикации: 75 / 2
http://balans.bg/2060-osigurjavane-na-likvidator/
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26001.0
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=23487.0

Дали отговорът на НАП в случая не визира необходимостта от осигуряване на ликвидатора - собственик на фирмата ?
Иначе практиката - шарена в това отношение.

Ако приемем, че НАП визират точно това, като СОЛ ли се осигурява ликвидатора на фирмата?
Защото проблема според служителката е че декларацията е подадена на харт.носител, а е трябвало с ПИК.
Съжалявам ако не пиша разбираемо, но счетоводителя който помагаше при закриването на фирмата почива до понеделник, а аз съм притеснена.
#8 | 01.05.2020, 17:11
Публикации: 9545 / 1623
Не, ликвидаторът не е СОЛ. Просто търся някаква причина за отговора на служителя на НАП - как стигат до подаване с ПИК? Сякаш нещо в обяснението на ситуацията се губи.
#9 | 02.05.2020, 07:51
Публикации: 1873 / 376
А как стои въпросът със ОКД5 на СОЛ за прекъсване дейност?
Дали не е направено през 2019 и изобщо дали е направено?
Дали НАП не "вижда" в системата действащ СОЛ и на това основание да изисква прилагането на чл. 53 (7) Годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване се подава само по електронен път ?
#10 | 02.05.2020, 14:20
Публикации: 75 / 2
Здравейте,
днес си извадих ел.подпис и проверих в НАП какво се случва, дори зададох попълване на дан.декларация по чл.50 /разбира се без да я подписвам/. Всичко е както съм го декларирала.
Това ме навежда на мисълта че или служителката от НАП се бърка нещо или е някаква измама.
Ще си пазя обратната разписка, а и имам данък за възстановяване /ТЕЛК/.
Благодаря на всички за помощта! :)
#11 | 02.05.2020, 14:22
Публикации: 75 / 2
А как стои въпросът със ОКД5 на СОЛ за прекъсване дейност?
Дали не е направено през 2019 и изобщо дали е направено?
Дали НАП не "вижда" в системата действащ СОЛ и на това основание да изисква прилагането на чл. 53 (7) Годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване се подава само по електронен път ?
Дейността на СОЛ е прекъсната през 2017г., през 2018г. е прекратена дейността, а през 2019г. е заличена от ТР фирмата.
Благодаря!
#12 | 02.05.2020, 14:32
Публикации: 75 / 2
Дейността на СОЛ е прекъсната през 2017г.,, а през 2019г. прекратил дейност и фирмата е заличена в ТР.
Благодаря!
#13 | 02.05.2020, 14:45
Публикации: 75 / 2
Дейността на СОЛ е прекъсната през 2017г., а през 2019г. прекратена дейността на СОЛ и фирмата е заличена в ТР.
Да не би в това да е проблема?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове