Продажба на футболист в Европейски съюз

23.10.2020, 08:49 323 3
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

23.10.2020, 08:49
Публикации: 5 / 0
ЮЛНД, РЕГИСТРИНАНО ПО ЗДДС- ФУТБОЛЕН ОТБОР. Продава футболист в европейска държава . Другия клуб няма ДДС номер. Правилно ли е да осчетоводя  ПРОДАЖБАТА КАТО ПРОДАЖБА НА СТОКА И ДА СИ НАЧИСЛЯ 20 % ДДС.? АКО НЕ, НА КАКВО ОСНОВАНИЕ?
#1 | 23.10.2020, 14:10
Публикации: 58 / 11
Заинтригува ме вашата тема и потърсих информация. Прави ми впечатление, че в статиите се говори за продажба на права (футболни права) и за данъчни цели се приравнява към продажба на услуги, а не на стоки.
Ще следя с интерес темата.
#2 | 23.10.2020, 15:52
Публикации: 111 / 14
А футболиста как ще го заприходите?
Вие не продвате нищо вие продавате права. Има нормативна уредба.
Договорът за трансфер е възмезден (чл. 19, ал. 1 ППЗФВС). Чл. 35в, ал. 1 ЗФВС изрично упоменава правото да се получи трансферна цена, а според чл. 18, ал. ПДТФ трансферната цена се договаря свободно между страните. „Чистата” форма на трансфера предполага промяната на клубната принадлежност на даден футболист срещу определена сума пари.

Трансферът на спортист от един спортен клуб към друг е доставка на услуга по смисъла на ЗДДС с предмет "осигу-ряване на персонал", тъй като самия състезател не може да бъде предмет на доставка, доколкото футболистите не са стоки и състезателните права, не представляват право на собственост или друго вещно право по смисъла на ЗДДС.
Промяната на клубната принадлежност и състезателните права на спортистите е "трансфер на спортист" по смисъла на т.4 от §1 от ДР на Закона за физическото възпитание и спорта. При трансфер на спортист една спортна организация се задължава да прехвърли на друга спортна организация състезателните права на даден състезател срещу определена цена. От своя страна състезателните права представляват нематериални права и като такива могат да бъдат определени като услуга по смисъла на чл.9, ал.2, т.1 от ЗДДС.
Когато получател по доставката е лице, установено извън Общността или данъчно задължено лице, установено в друга държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът, мястото на изпълнение се определя съобразно разпоредбата на чл.21, ал.З от ЗДДС, тъй като доставяните услуги са сред изброените в чл.21, ал.З, т.2 от ЗДДС. В този случай мястото на изпълнение е там, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект - мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване. Това означава, че когато местен клуб трансферира състезател към клуб от друга държава, то мястото на изпълнение на доставката е извън територията на страната и за местният клуб в качеството му на доставчик на основание чл.25, ал.5, т.2 от ЗДДС възниква основание за освобождаване от начисляване на данък. Когато трансферът е към местен клуб за определяне мястото на изпълнение на доставката на този вид услуга е приложима разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДДС и това е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейнос. Това означава, че когато местен клуб трансферира спортист към местен клуб мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната. Тъй като доставките с предмет "осигуряване на персонал" не са сред изрично изброените като освободени доставки в глава четвърта от ЗДДС, то следва, че същата е облагаема и на основание чл.25, ал.5 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие данъкът става изискуем и за регистрираното по ЗДДС лице възниква задължение да го начисли. При положение, че местен клуб е получател на услуга по трансфер на състезател от чуждестранен доставчик, който не е установен на територията на страта и не е регистрирано по ЗДДС лице, местният клуб (независимо от това дали е регистриран за целите на ЗДДС) се явява лицето платец на данъка в качеството му на получател на услуга по чл.21, ал.З от ЗДДС. Основание за това е разпоредбата на чл.82, ал.2, т.2 от ЗДДС.
2/ Тъй като ПФК притежава състезателните права на играчите, т.е. те са обект на покупка и продажба, закупените състезателни права са данъчен дълготраен нематериален актив, когато отговарят на условията на глава десета от ЗКПО. В случаите, когато дружествата са отчели сумите, платени за състезателни права като разход, а е следвало да бъде заведен данъчен дълготраен нематериален актив, отчетеният разход не е признат за данъчни цели на основание чл. 67 от ЗКПО и следва да се отнесе в увеличение на счетоводния финансовия резултат. Едновременно с това следва да бъдат признати годишни данъчни амортизации на основание чл. 75, ал. 4 във връзка с чл. 81 от ЗКПО.
Не се формира нематериален дълготраен актив, когато футболният клуб е сключил договор с играч, който е свободен агент, тъй като не е налице прехвърляне на състезателни права.

#3 | 23.10.2020, 20:56
Публикации: 5 / 0
Благодаря, за  отговора!
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове