Земеделски произвадител

10.05.2012, 11:07 16454 18
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

10.05.2012, 11:07
Публикации: 7 / 0
Дали може някой да ми помогне с моя заплетен казус: Земеделски производител, физическо лице, животновъд, през 2011 има доходи от субсидии, по които е кандидатствал и доход от обезщетения изплатени заради избитите животни когато се появи шап в Странджата, както и обезщетения за храна на тези животни тъй като задължиха стопаните да ги държат затворени. В ГДД за 2011 трябва ли декларира всичките тези приходи и съответно след приспадане на 60% разходи за дейността да плати данък, или декларира само субсидиите които са му изплатени от ДФ Земеделие. За мен няма логика да се плаща данък върху обезщетенията за това че им избиват животните, така или иначе не ги обезщетиха на 100%, а сега и данък на тези пари да плащат хорицата ! Моля, дайте мнения.
#1 | 10.05.2012, 15:10
Публикации: 6366 / 1055
Мисля, че разсъжденията ви са правилни. Обезщетението не е приход, то компенсира претърпени щети. :thumbup:
#2 | 10.05.2012, 15:26
Публикации: 7 / 0
Т.е., би трябвало да не го описвам в приложение 3 към ГДД ? Притеснява ме това  след това да не ме санкционират.
#3 | 10.05.2012, 15:45
Публикации: 6366 / 1055
Мисля, че дори няма къде да го включите в Приложение 3, Таблица 1, защото там се отразяват "Доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет". Тук става дума за "помощи", а не за "обезщетения" (какъвто е вашият случай).
#4 | 10.05.2012, 16:11
Публикации: 6366 / 1055
От друга страна, това обезщетение вероятно сте осчетоводили като приход в съответствие с т. 4.1 от НСС-41, т.е. като правителствено дарение, предоставено без условия. А в този случай при осчетоводяването е приложим НСС-20 и в него в т. 3.4 пише " 3.4. Правителствените дарения, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, се признават за приход през периода на получаването им." Ако приемем, че полученото обезщетение отговаря на цитираната точка, ще трябва да го отразите в Таблица 1 на Приложение 3 от ГДД.
#5 | 10.05.2012, 16:58
Публикации: 7 / 0
Става дума за физическо лице регистрирано като ЗП
#6 | 10.05.2012, 16:59
Публикации: 7 / 0
не си води счетоводство
#7 | 10.05.2012, 17:02
Публикации: 6366 / 1055
А има ли "колеги" с аналогична ситуация? Те отразили ли са това обезщетение? :(
#8 | 10.05.2012, 18:36
МамаБожка
Дали може някой да ми помогне с моя заплетен казус: Земеделски производител, физическо лице, животновъд, през 2011 има доходи от субсидии, по които е кандидатствал и доход от обезщетения изплатени заради избитите животни когато се появи шап в Странджата, както и обезщетения за храна на тези животни тъй като задължиха стопаните да ги държат затворени. В ГДД за 2011 трябва ли декларира всичките тези приходи и съответно след приспадане на 60% разходи за дейността да плати данък, или декларира само субсидиите които са му изплатени от ДФ Земеделие. За мен няма логика да се плаща данък върху обезщетенията за това че им избиват животните, така или иначе не ги обезщетиха на 100%, а сега и данък на тези пари да плащат хорицата ! Моля, дайте мнения.

извинете, че се намесвам ама той срока не мина ли вече за деклариране?
#9 | 10.05.2012, 20:43
Публикации: 7 / 0
Лицето не е подало все още ГДД за 2011, срока е изтекъл, наясно е, въпроса е какво да декларира в Приложение 3, част 1, табл.2, всичките субсидии+обезщетенията за храна и обезщетенията за избитите животни, или само субсидиите?
#10 | 10.05.2012, 22:36
Публикации: 297 / 49
ЗДДФЛ, Чл. 12. (1) Облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Раздел VI.
Доходи от други източници
Облагаем доход
Чл. 35. Облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от:
1. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

Мисля,че ЗДДФЛ Ви дава отговор на въпроса какво е трябвало да се декларира до 02.05.2012 г.

#11 | 11.05.2012, 09:12
Публикации: 7 / 0
Благодаря за отговора.
#12 | 11.05.2012, 11:54
МамаБожка
Т.е., би трябвало да не го описвам в приложение 3 към ГДД ? Притеснява ме това  след това да не ме санкционират.

не искам да ви плаша, но до тук така както сте изложили обстановката, че лицето не е подало ГДД, си е за санкция
#13 | 11.05.2012, 13:57
Публикации: 31 / 2
За мен няма логика да се плаща данък върху обезщетенията за това че им избиват животните, така или иначе не ги обезщетиха на 100%, а сега и данък на тези пари да плащат хорицата ! Моля, дайте мнения.

Необлагаемите доходи са изброени в чл. 13 ал. 1 на ЗДДФЛ. Там няколко пъти се среща думата "обезщетения"

Като например:

12. обезщетенията за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди;

13. обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи;

14. застрахователните обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие;


В чл. 13 - точка 13 е твоят текст.
Както виждаш, логиката на законодателя понякога съвпада с нормалната логика.#14 | 11.05.2012, 16:54
Публикации: 297 / 49
Дано само не се окаже, че средствата, отпуснати на жителите, попадат в изключението на т. 13 ...
Би трябвало да потърсите някакъв писмен документ, където да е споменато на какво основание се отпускат тези средства и тогава ще Ви стане ясно как да ги отразите.
Очаквайте и глоба, все пак :

ЗДДФЛ
Част шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛ НИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 80. (1) Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

#15 | 11.05.2012, 17:09
Публикации: 31 / 2

Би трябвало да потърсите някакъв писмен документ, където да е споменато на какво основание се отпускат тези средства и тогава ще Ви стане ясно как да ги отразите.Това е така. В пресата се срещат много статии, в които се говори, че ще обезщетяват животновъдите заради шапа. Но това са все още само журналистически приказки.

#16 | 11.05.2012, 17:12
Публикации: 15 / 0
Ето тук има нещо по въпроса.

http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/shap-obezshtetenia/

#17 | 11.05.2012, 17:16
Публикации: 297 / 49
Щом приравняват средствата към тези от типа "де минимис", тогава са облагаеми, защото това е вид субсидия за подпомагане на дейността и всички земеделски стопани, които отглеждат животни, вече са получавали такива средства през август 2011 година - те са за изхранване, както и пише в посочения от Вас документ и подлежат на данъчно облагане.
#18 | 11.05.2012, 21:58
Публикации: 7 / 0
В банковото извлечение, когато е субсидия си пише субсидия, за обезщетенията си пише обезщетение за шап. А за срока за ГДД сме наясно, наясно сме със санкциите. Благодаря на всички за отговорите!
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група