Аптека с НЗОК

10.05.2012, 15:57 11325 7
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

10.05.2012, 15:57
Публикации: 776 / 161
Очаквах в новооткрита аптека да има и договор с НЗОК...
Изпратиха ми вече двата двуседмични ФИНАНСОВИ отчета за дължими суми по изпълнени рецепти /тези с намаленията/.
Та, искам да сверя с някой - как вкарвате тия ФО:
- с Протокол или като Ф-ра  /те имат всички задължителни реквизити по ЗС и ЗДДС/
- сумата по тях с ДДС ли е или без.
#1 | 10.05.2012, 16:09
МамаБожка
ето ти едно указанийце от времето на мама ти Мургина... дългичко е ;D
#2 | 10.05.2012, 17:21
Публикации: 776 / 161
Мерси!  :flower:
Имах предвид от практическа гледна точка някой ако го е правил  :smile1:
#3 | 10.05.2012, 18:31
МамаБожка
На КА трябва да имаш програмирано ’’плащане НЗОК’’ а бона който издаваш е за цялата стойност на лекарството, но с 2 плащания;

-   В бр.
-   От НЗОК

В дневния отчет също делиш-колко са в брой, колко са за получаване от НЗОК… на 15 и 30 число от месеца правиш фин. отчет, който е равен на  дневните по КА /-от НЗОК/.. записванията ти са:

Дт41/ Кт 70 целия отчет по КА

Това което е постъпило в бр. Дт 501/Кт 41 и ти остава салдо по с-ка 41 това което дължи  НЗОК и чакаш касата да се издължи… примерно

Тук в архива съм гепила скътала едно указание

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ОТ АПТЕКИ, ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ НАНЗОК

Настоящият формуляр се съставя на основание чл. 24. т.1 от договора за отпускане на лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК и представлява първичен счетоводен документ, съгласно Закона за счетоводството.

Данните за дължимата от НЗОК стойност за реализирани продажби, посочени във финансовия отчет, трябва да имат пълно съответствие с данните от дневните финансови отчети с нулиране и запис във фискалната памет от фискалното устройство (ФУ), за дните в които има продажби, по които се извършват плащания от НЗОК. Копия от дневните финансови отчети от ФУ няма да се прилагат към финансовия отчет, но ще бъдат изисквани при проверки от РЗОК.

1. Програмиране на фискалното устройство (ФУ).
Аптеката, работеща с НЗОК, програмира с наименование „плщ. НЗОК” един от възможните видове плащане (при ЕКАФП - един от клавишите за вид плащане) .
При моделите ЕКАФП, които нямат възможност за програмиране на наименование на вид плащане следва да се възприеме условно, че един от съществуващите плащащи клавиши ще бъде използван само за регистриране на платените суми по линията на НЗОК.
2. Регистриране.
Във фискална касова бележка се регистрира цялата стойност на лекарството, което се плаща изцяло или частично от НЗОК.
В случаите на смесено плащане по една доставка, например: плащане в брой на определена част от стойността на лекарството от пациента и превеждане на останалата сума до пълната цена налекарството от НЗОК, приключването на фискалната касова бележка се извършва с два вида плащания: “В БРОЙ” и “плащане НЗОК” за сумата, която ще бъде заплатена по НЗОК.

Например: При продажбата на лекарство с цена 17,00 лв. пациентът заплаща 5 лв., а платената от НЗОК сума е 12 лв., се издава фискалната касова бележка за цялата стойност на лекарството, включително и частта, която е платена от НЗОК. В случая касовата бележка изглежда така:

+----------------------------+
¦ ААА-АД - София ¦
¦ ул.Дондуков № 100 ¦
¦ БУЛСТАТ 123456789 ¦
¦ Аптека ААА ¦
¦ ул.В.Левски № 50 ¦
¦ ЗДДС № BG123456789 ¦
¦ ¦
¦ 5634 И.Иванов 2 ¦
¦ Diazepam*Б........…….17.00 ¦
¦ ОБЩА СУМА.........…….17.00 ¦
¦ В БРОЙ............……..5.00 ¦
¦ плщ.НЗОК.............12. 00 ¦ Я платена от НЗОК сума по продажбата
¦ 0079 01 артикул ¦
¦ 07-01-08 12:57 ¦
¦ ФИСКАЛЕН БОН ¦
¦ XX000065 01000065 ¦
+----------------------------+


3.Отчитане
При спазване на описания начин на програмиране и регистриране дневния финансов отчет снулиране и запис във фискалната памет при наличие на продажби, по които има плащания отНЗОК изглежда така:

+----------------------------+
¦ ААА-АД - София ¦
¦ ул.Дондуков № 100 ¦
¦ БУЛСТАТ 123456789 ¦
¦ Аптека ААА ¦
¦ ул.В.Левски № 50 ¦
¦ ЗДДС № BG123456789 ¦
¦ ¦
¦ 5634 ¦
¦ ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ¦
¦ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¦
¦ В БРОЙ . . . . . . . .5.00 ¦
¦ ЧЕК . . . . . . . . 0.00 ¦
¦ плщ.НЗОК. . . . . . .12.00 ¦ Я платена от НЗОК сума по продажби за деня
¦ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¦
¦ ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС ¦
¦ * * * * * * ¦
¦ ДДС *А % = 0.00 ¦
¦ оборот . . . . . . . 0.00 ¦
¦ нето ст-ст . . . . . 0.00 ¦
¦ ДДС . . . . . . . . . 0.00 ¦
¦ ДДС *Б % =20.00 ¦
¦ оборот . . . . . . ..17.00 ¦
¦ нето ст-ст . . . . ..14.17 ¦
¦ ДДС . . . . . . . . ..2.83 ¦
¦ ДДС *В % =20.00 ¦
¦ оборот . . . . . . . 0.00 ¦
¦ нето ст-ст . . . . . 0.00 ¦
¦ ДДС . . . . . . . . . 0.00 ¦
¦ ДДС *Г % =7.00 ¦
¦ оборот . . . . . . . 0.00 ¦
¦ нето ст-ст . . . . . 0.00 ¦
¦ ДДС . . . . . . . . . 0.00 ¦
¦ ОБЩ ОБОРОТ . . . . 0.00 ¦
¦ ЕКЛ N ХХХ,ХХХ,ХХХ ¦
¦ N ПОСЛ. ДОК ХХХ ¦
¦ * * * * * ¦
¦ СУМА ОБОРОТ . . . 10987.00 ¦
¦ СУМА НЕТО СТ-СТ ¦
¦ . . . . . . . . . .9155.83 ¦
¦ СУМА ДДС . . . . . 1831.17 ¦
¦ * * * * * * * ¦
¦ № блок фиск. памет 0005 ¦
¦ НУЛИРАНЕ Z 00ХХ ¦
¦ 0079 ¦
¦ 07-01-08 12:57 ¦
¦ ФИСКАЛЕН БОН ¦
¦ XX000065 01000065 ¦
+----------------------------+

Справка за платените суми по “плщ. НЗОК” може да се прави от дневните финансови отчети, тъй като във фискалната памет на устройството се записва общия оборот за деня като сума от различните видове плащания.


........................ ..............
Тук финансовия отчет

Получател Издател
Наименование: Наименование:
Адрес: Адрес:
ЕИК ЕИК
№ по ДДС № по ДДС
МОЛ МОЛ
Банка
BIC
IBAN


ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № от /дата на съставяне/

по чл. 24, т.1 от Договор № от
за дължимата сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (РЗОК) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Издател) по изпълнени от него рецепти за периода
(начална дата на отчитане) (крайна дата на отчитане)

1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
........................ ............ ........................ ....../словом/

1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗЗОЛ в лева
........................ ............... ........................ ....../словом/

2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
........................ ........................ .. ........................ ....../словом/

3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 23,ал.3 от Договора
........................ .............. ........................ ....../словом/

4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период
........................ .................... ........................ ....../словом/Съставител Получател
Име: Име:
Фамилия: Фамилия:
Подпис и печат Подпис и печат
#4 | 10.05.2012, 18:59
Публикации: 14 / 1
Горе долу и при мен е така, с тези разлики:
- не правя отчети за половин месец
- 411 е ан. население с цялата стойност на продажбите а после правя 4хх / 411 за прехвърляне на задължението към НЗОК. 4хх при мен е 411 но може да е и 498
- някои от продажбите са и с фактура към ЮЛ, така че и това трябва да се отчита.

Финансовият отчет не е документ за сделка а за възникване на задължение и не влиза в дневниците.
За "услугите" по 1 лев обаче трябва да се напише фактура, т.к. те не са с получател крайния клиент а НЗОК. Но от касата не идват да си ги вземат :)
#5 | 11.05.2012, 09:16
Публикации: 776 / 161
Благодаря Ви, момичета готини!  :smile1: :air_kiss:
#6 | 11.12.2015, 17:28
Публикации: 52 / 1
Бих искала да ви попитам за лекарствата, които са напълно платени от ЗК по указанието на Мургина би следвало да се фактурират между търговеца на едро и НЗОК, а от аптеката ми казват, че търговеца на едро ги фактурира и съответно те ги включват в отчетите си към РЗОК. Моля ви ако някой има опит да сподели как е коректно да се постъпва. Аз издавам фактура към НЗОК за стойността на услугата за обработка на рецепта, която те не си търсят, но се притеснявам да не би да трябва да фактурирам нещо и към Търговеца на едро.
И още нещо фактурите, които са за лекарства по ЗК са озаглавени "фактура за НЗОК", но получател е фирмата на аптеката - те нали са с право на Пълен данъчен кредит?
Благодаря ви предварително!
#7 | 17.12.2015, 18:20
Публикации: 148 / 1
Здравейте! И аз щях да попитам за тези отчети към НЗОК.Фактурите по НЗОК са с право на пълен данъчен кредит.
Аз исках да попитам дали не трябва на отчетите на НЗОК да се издава фактура от аптеката. Преди време разбрах, че аптеката е издавала фактура към НЗОК за дължимите суми. И си мисля, че сега пак е редно на база на отчета да се издаде фактура с пореден номер за НЗОК. /самата НЗОК не изисква вече фактура , само отчет/ Ако някой работи в аптека, може да сподели опит.
Благодаря за вниманието!
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове