Допълнително споразумение по чл. 62 ал.5 от КТ

12.04.2021, 10:04 3362 15

12.04.2021, 10:04
Публикации: 9 / 0
Здравейте,  тук срещам прекрасни и много компетентни хора, та реших да Ви споделя запитването което направихме с колежката към НАП, но те ни отговориха че не било в тяхната компетенция и го пренасочиха към Министерството на труда и социалната политика, а от там отговор не идва вече месец...…..

Относно измененията в Наредбата за условията и реда за командироване на работници и служителите в рамките на предоставяне на услуги.
Става въпрос за фирма, която има назначен работник като“ шофьор на платформа „ с код по НКПД 83322002 ,който ще извършва услуга по доставка на автомобил от Конфедерация Швейцария до Република България без да е необходимо да остава в Конфедерация Швейцария, необходимо ли е да се пуска уведомление по чл.62 ал5 от КТ, за сключено  допълнително споразумение, тъй като един курс отнема не повече от 5дни заедно с пътуването от и до страната на доставка.
Необходимо ли е също да има командировъчен лист за съответното пътуване?

Предварително благодаря на включилите се в темата :smile1:
#1 | 12.04.2021, 11:16
Публикации: 49 / 5
Защо ще пускате допълнително споразумение по чл.62 ал.5?
Вие нито сменяте длъжността, нито нищо. Ако е за  код по ЕКАТТЕ просто го сключете с нули, работното място, като ви е непрекъснато в движение.
За самите курсове евентуално с някакви вътрешни заповеди, които не се обявяват никъде, а само документално.
Може би аз не успявам да ви разбера правилно, ще следя темата. Хубав ден!  :wink1:

#2 | 13.04.2021, 10:19
Публикации: 1627 / 185
Ние попитахме НАП-В.Търново за международните шофьори, които пътуват до Франция и те ни отговориха, че не трябва да се подават уведомления с код 18.
За всеки курс подготвяме заповед за командировка заедно с Удостоверение А1.
#3 | 13.04.2021, 15:56
Публикации: 9 / 0
 
Защо ще пускате допълнително споразумение по чл.62 ал.5?
Вие нито сменяте длъжността, нито нищо. Ако е за  код по ЕКАТТЕ просто го сключете с нули, работното място, като ви е непрекъснато в движение.
За самите курсове евентуално с някакви вътрешни заповеди, които не се обявяват никъде, а само документално.
Може би аз не успявам да ви разбера правилно, ще следя темата. Хубав ден!  :wink1:
:good: :good: :good:
#4 | 13.04.2021, 15:59
Публикации: 9 / 0
Ние попитахме НАП-В.Търново за международните шофьори, които пътуват до Франция и те ни отговориха, че не трябва да се подават уведомления с код 18.
За всеки курс подготвяме заповед за командировка заедно с Удостоверение А1.

 :good :good: :good:
#5 | 16.04.2021, 12:41
Публикации: 1627 / 185
Ето какво намерих в сайта на МТСП:
  2021/03/04 08:54:59-ИРЕНА АБРАШЕВА-
ВЪПРОСА МИ Е ОТНОСНО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ. ШОФЬОР С ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ НАД 12,5ТОНА ИЗЛИЗА КОМАНДИРОВКА ДО РУМЪНИЯ ЗА 2 ДНИ. ТРЯБВА ЛИ ДА ПОДАВАМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.62 ОТ КТ ЗА ТЕЗИ ДВА ДНИ С ЕКАТТЕ 00000, И КАТО СЕ ПРИБЕРЕ В БЪЛГАРИЯ , СЛЕД ДВА ДНИ ДА СЕ ПОДАВА НАНОВО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.62 ОТ КТ С ЕКАТТЕ НА ГРАДА В КОЙТО Е РЕГИСТРИРАНА ФИРМАТА? АКО ШОФЬОРА НЕ СПАЗИ ТОЧНО ВРЕМЕТО НА КОМАНДИРОВКАТА, ЧЕСТО ТЯ СЕ УДЪЛЖАВА ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, ИЛИ НА ФИРМАТА ОТ КОЯТА ТРЯБВА ДА ТОВАРИ , КАК СЕ ПРОЦЕДИРА В СЛУЧАЯ? И КАТО СЕ ПРИБЕРЕ В БЪЛГАРИЯ , АКО СЕ ПОДАВА ДС С ЕКАТЕ НА ГРАДА , СЕДАЛИЩЕ НА ФИРМАТА, АКО ТРЯБВА ДА ТОВАРИ В ДРУГ ГРАД В БЪЛГАРИЯ , КАКВО СЕ ПРАВИ ТОГАВА? С КАКВА ЗАПЛАТА СЕ НАЗНАЧАВА В ТЕЗИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, КАТО В ОСНОВИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР ЛИ? АКО СМЕ ПОДАЛИ ДС И УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.62 ОТ КТ, НО КОМАНДИРИВКАТА НЕ СЕ Е СЪСТОЯЛА, ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ, ТОВА ДС СЕ ЗАЛИЧАВА ЛИ?

Отговор:
Уважаема г-жо Абрашева,
Командироването на транспортни работници, които осъществяват международни превози, се осъществява съгласно чл. 121 от Кодекса на труда (КТ) и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ), освен ако не попада в режима на командироването по чл. 121а от КТ. Разпоредбите на чл. 121а от КТ и Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Наредбата за командироването и изпращането) се прилагат спрямо транспортните работници в следните случаи:
1.            При извършване на каботажни превози;
2.            При командироване в рамките на същата група предприятия;
3.            При изпращане на транспортен работник от предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по българското законодателство в предприятие ползвател, което е установено на територията на друга държава членка.

От изложената фактическа обстановка не може да се направи заключението, че командироването се осъществява във връзка с една от посочените по-горе хипотези. Поради това считаме, че към командироването следва да се прилагат изискванията на чл. 121, ал. 1 от КТ и НСКСЧ. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл. 3, ал. 1, буква „г“ от Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, уведомление съгласно приложение 1 не се изпраща в случаите на командироване в страната или командироване в чужбина по реда на НСКСЧ.НС

Източник: https://messages.mlsp.government.bg/messages/faq.php?c=1&i=2082#ActiveCat1
#6 | 20.04.2021, 16:18
Публикации: 1 / 0
Здравейте, аз исках да питам до какъв срок се регистрират допълните споразумения в НАП и кои точно се регистрират?
#7 | 20.04.2021, 16:24
Публикации: 11223 / 2002
Регистрират се в тридневен срок уведомленията за смяна на длъжността и срока на договора.
#8 | 20.04.2021, 16:31
Публикации: 9 / 1
Здравейте, допълнителното споразумение се регистрира в 3-дневен срок от промяната. Подавате уведомление по чл.62 само ако споразумението променя заплтата, длъжността, работното време, срока на договора или населеното място на местоработата (код по екатте).
#9 | 20.04.2021, 16:33
Публикации: 11223 / 2002
Подавате уведомление по чл.62 само ако споразумението променя заплтата, длъжността, работното време, срока на договора или населеното място на местоработата (код по екатте).

Това болднатото не е обект на подаване на уведомление.
#10 | 20.04.2021, 17:16
Публикации: 6544 / 626
За заплата и работното време не се подава уведомление.
#11 | 21.04.2021, 09:01
Публикации: 9 / 1
delphine, marpan_64 Благодаря за поправката  :blush:
#12 | 02.12.2022, 15:10
Публикации: 69 / 1
Здравейте, имам питане към вас понеже от доста четене изобщо не му хванах края.

Фирма ще командирова служител в Исландия за инсталиране на тренажори. Самолетни билети, хотел както и всички свързани разходи ще бъдат поети от работодателя. Командировката е за 20 дни. При сключване на ТД с служителя кода по ЕКАТТЕ е 0-ли. Трябва ли да подаваме доп. споразумение с код промяна по чл. 121а ал.1 т.1 от КТ
#13 | 02.12.2022, 16:16
Публикации: 1370 / 95
Здравейте, имам питане към вас понеже от доста четене изобщо не му хванах края.

Фирма ще командирова служител в Исландия за инсталиране на тренажори. Самолетни билети, хотел както и всички свързани разходи ще бъдат поети от работодателя. Командировката е за 20 дни. При сключване на ТД с служителя кода по ЕКАТТЕ е 0-ли. Трябва ли да подаваме доп. споразумение с код промяна по чл. 121а ал.1 т.1 от КТ

Задължително. Дано сте наясно с другите истории по процедурата.
#14 | 02.12.2022, 16:52
Публикации: 63 / 14
Здравейте, имам питане към вас понеже от доста четене изобщо не му хванах края.

Фирма ще командирова служител в Исландия за инсталиране на тренажори. Самолетни билети, хотел както и всички свързани разходи ще бъдат поети от работодателя. Командировката е за 20 дни. При сключване на ТД с служителя кода по ЕКАТТЕ е 0-ли. Трябва ли да подаваме доп. споразумение с код промяна по чл. 121а ал.1 т.1 от КТ
Защо по чл.121а ? По този член командироването е в рамките на предоставяне на услуги и там нещата са съвсем други, не мисля че вашият случай е такъв. Не съм убедена, че в този случай трябва да подавате увудомление до НАП.
#15 | 05.12.2022, 12:26
Публикации: 1370 / 95
Защо по чл.121а ? По този член командироването е в рамките на предоставяне на услуги и там нещата са съвсем други, не мисля че вашият случай е такъв. Не съм убедена, че в този случай трябва да подавате увудомление до НАП.

Е нали ще предоставят услуга- инсталиране на тренажори.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група