Граждански договор-осигуряване и заплащане

27.09.2012, 09:47 39083 37
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#20 | 27.09.2012, 09:47
Публикации: 6956 / 1020
...., а здравно трябва да се осигурява сам върху половината от осигурителния доход на самоосигуряващите се лица (210 лева) или трябва да плати 16,80 лева.  Обстоятелството, че лицето ще се самоосигурява здравно трябва да се декларира в НАП, иначе може да се стигне до глоба от 500 лева.

От къде решихте, че е така?
Вижте по-хубаво чл.40 от ЗЗО
Пенсионерът е ЗДРАВНО ОСИГУРЕН на друго основание и не трябва да внася допълнително 16.80 ЗОВ! И тъй като тоди доход /само ГД под МРЗ/ не подлежи нито на социално, нито на здравно осигуряване  - не се включва и в таблиците за годишното изравняване на осигуровките
#21 | 23.11.2012, 14:07
Публикации: 8 / 1
Здравейте, в контекста на темата и аз имам няколко въпросчета по повод гражданските договори. Къде ли не се рових из кодекса и ЗЗО и до кой ли не се допитах и стана една каша. Въпроса ми е: Лице, регистрирано като безработно и получаващо обезшетение за безработица е на ГД през месеца, който е под минималната РЗ за страната - отдържат ли се осигуровки? Студенти, също на ГД, не са не са назначени на ТД при др. работодател - отдържат ли се осигуровки?

Благодаря предварително.
Хубав ден на всички :)
#22 | 23.11.2012, 14:15
Публикации: 347 / 16
В случай, че лицата полагат труд по силата на граждански договор при един или повече възложители, не са осигурени на друго основание през съответния месец и полученото месечно възнаграждение или сборът от възнагражденията след намаляване с разходите за дейността е равно или над една минимална работна заплата, съгласно чл.4, ал. 3, т. 5 от КСО подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В случай, че изчислената по горепосочения начин сума е под една минимална работна заплата, вноски за държавно обществено осигуряване не се дължат, но здравноосигурителните вноски са дължими. Те се внасят по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, като това се извършва от самото лице, а не от възложителя по договора.

Ако лицата, работещи без трудово правоотношение, са осигурени на друго основание през месеца, върху полученото възнаграждение (независимо какъв е размерът му) след приспадане на нормативно признатите разходи се дължат осигурителни вноски. Така в този случай всеки от осигурителите дължи поотделно осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), но общия осигурителен доход за всяко лице не трябва да надвишава определения в ЗБДОО за съответната година месечен размер на максималния осигурителния доход. За 2011 г. той е 2000 лв., като се очаква да се запази без промяна и през 2012 г.
#23 | 23.11.2012, 14:19
Публикации: 8 / 1
Значи в случая, когато през съответния месец лицата - безработен (получаващ обезщетение за това) и студент, получаващи възнагр. след приспадане на нормативн-опризнатите разходи под МРЗ -  отдържам само данък, и нищо друго.
#24 | 23.11.2012, 14:33
Публикации: 347 / 16
В случай, че изчислената по горепосочения начин сума е под една минимална работна заплата, вноски за държавно обществено осигуряване не се дължат, но здравноосигурителните вноски са дължими. Те се внасят по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, като това се извършва от самото лице, а не от възложителя по договора.
#25 | 23.11.2012, 14:35
Публикации: 347 / 16
Лицата работещо по граждански договор получило месечно възнаграждение под една минимална работна заплата, има две задължения по смисъла на ЗЗО:
1. Да внесе за своя сметка здравноосигурителна вноска за месец септември, върху сума, която не може да бъде по-малко от половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица през тази година;
2. Да подаде декларация, пред съответната ТД на НАП, че е започнало да се осигурява на това основание. Декларацията се подава еднократно, при възникването на задължението за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. В случай, че лицето вече се осигурява по този ред и е подало декларация за това, повторна декларация не е необходима.
#26 | 23.11.2012, 14:36
Публикации: 8 / 1
Благодаря много mariana.konsul. Хубав уикенд ти пожелавам
#27 | 23.11.2012, 15:05
Публикации: 347 / 16
Хубав уикенд на всички ни...  :wave:
#28 | 30.11.2012, 12:39
Публикации: 4 / 0
Tрябва да плащам по трудов договор на лице пенсионер по болест с над 50% увреждане. Счетоводителя казва, че трябва да се извади като облекчение само 660 лв от месеца, в който се  плаща ( договора е за 2 месеца ) а надвнесения данък лицето по ГД да си го търси от НАП, а в калкулатора в примера е указано, че облекчението е 7920лв. Кое е вярното?
#29 | 30.11.2012, 12:44
Публикации: 5550 / 369
ЗДДФЛ
Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.
(2) Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.
#30 | 30.11.2012, 12:52
Публикации: 5550 / 369
Да, месечно облекчението е 660 лв., а годишното е 7920 лв.

р.р. Горният ми пост е за ГД. Заблудих се, че питането е за ГД
#31 | 30.11.2012, 13:14
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Tрябва да плащам по трудов договор на лице пенсионер по болест с над 50% увреждане. Счетоводителя казва, че трябва да се извади като облекчение само 660 лв от месеца, в който се  плаща ( договора е за 2 месеца ) а надвнесения данък лицето по ГД да си го търси от НАП, а в калкулатора в примера е указано, че облекчението е 7920лв. Кое е вярното?
Действително в ЗДДФЛ за ГД и в Калкулатор Граждански договор облекчението е 7920 лв. Щом доходът е по трудов договор, то не сте за този калкулатор.
#32 | 30.11.2012, 13:33
Публикации: 4 / 0
Моя грешка, става дума за граждански договор , не за трудов. Благодаря за бързия отговор. Но принципно, независимо от времетраенето на ГД, се приспада 7920 лв, а не месечно по 660 лв. Правилно ли съм разбрал?
#33 | 30.11.2012, 13:38
Публикации: 3167 / 245
Разбрахте  ли, че това е годишната сума за приспадане? Може да я получи за месец, може да не я получи и за година. Но ако достигне до нея за един месец, останалите му доходи се облагат.
#34 | 30.11.2012, 13:40
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Моя грешка, става дума за граждански договор , не за трудов. Благодаря за бързия отговор. Но принципно, независимо от времетраенето на ГД, се приспада 7920 лв, а не месечно по 660 лв. Правилно ли съм разбрал?
Да. Вижте и указанието с пример към сметката и ще Ви стане ясно как да попълните полетата.

Вие дължите авансово данък, след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата от 7920 лв.

Пример: Възложителят е вписал на ред 1 сумата 600 лв., която следва да изплати на физическо лице с намалена работоспособност 75 на сто. (хонорар по граждански договор). На ред 2 той изчислява нормативно признатите разходи (в случая 25%) върху същата сума – 150 лв., а на ред 3 вписва разликата между ред 1 и ред 2, т.е. 450 лв. Освен сумата по тази сметка, от началото на годината до момента физическото лице е получило облагаем доход от трудови правоотношения - 8000 лв., като удържаните за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски през годината са в размер на 400 лв. Следователно, лицето ще изчисли облагаемата част от сумата по тази сметка по следния начин: [8000 – 400 + (600 – 150) – 7920] = [7600 + 450 – 7920] = 130 лв. В конкретния случай лицето ще впише на ред 4 сумата 130 лв.
#35 | 30.11.2012, 13:45
Публикации: 4 / 0
Това ,че е годишно облекчение е ясно.  Въпроса ми беше дали това годишно облекчение не носи месечен лимит от 660лв. Т.е., ако договора е примерно за 2 месеца и сумата е 10 000лв, дали се приспада 7920 или 2Х660лв.
#36 | 30.11.2012, 13:49
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Приспадат се веднъж 7920 лева.
#37 | 30.11.2012, 13:52
Публикации: 4 / 0
Супер сте!!! Много благодаря и извинявайте, че в началото Ви подведох
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове