Прекратяване на трудов договор по чл.328 от Кодекса на труда

27.06.2012, 09:08 71465 66
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#40 | 27.06.2012, 09:08
Публикации: 204 / 9
В дела които сте цитирали няма нищо по различно от това което го има в решенията, които съм цитирал и аз (и никой не го оспорва). Вие просто не правите разлика между различните такси, разноски и адвокатско възнаграждение.

Решение № 76 от 16.II.1995 г. по гр. д. № 1442/94 г., III г. о.

С нормата на чл. 359 КТ законодателят е освободил работниците и служителите, ищци по дела за трудови спорове, само от заплащането на дължимите към съда по силата на чл. 53 и чл. 59 ГПК държавни такси и разноски за съдебното производство, независимо от изхода на делото.

Р Е Ш Е Н И Е  № 67 гр.Русе, 16.01.2012 г.

С нормата на чл.359 от КТ законодателят е освободил работниците и служителите, ищци по дела за трудови спорове, само от заплащането на дължимите към съда по силата на държавни такси и разноски за съдебното производство,


Работниците и служителите не заплащат такси и разноски по производството. Отхвърлянето на исковете не е основание за присъждане на държавна такса и разноски по производството. Те остават за сметка на държавния бюджет. И ако има съд който при отхвърляне на иск да ги присъди, на по-горна инстанция, ако се обжалва ще се отмени такова решение. Но пак се повтарям за пореден път това няма нищо общо с възнаграждението на адвокат както и с направените разноски от ответника (чл.78, ал.3 от ГПК).


Относно питането ви "но как ще защитим правата на работник и служител, безработни, които нямат доходи, губещи исковото производство, като трябва да се плати "тлъст" хонорар."

За тези случаи има чл.83, ал.2 от ГПК, както и Закон за правната помощ, в него са регламентирани лицата които обхваща и имат право  на правна помощ. Сред тези лица попадат и посочените от вас (по рано съм цитирал част от чл.23 от закона). Така че тези лица не внасят такси и разноски по производството, както и възнаграждение за адвокат, независимо за какво дело става въпрос (не само по трудови дела).

Знам, че пак няма да ме разберете, но обяснението го давам за тези които ще четат темата след години.
Чл.83, ал.1 от ГПК освобождава плащане на разноски под формата на адвокатски хонорар. Това дава свобода на гражданите да си защитават правата, без да се съобразяват от имотното състояние на работодателя, който би могъл да обезпечи солиден адвокатски хонорар. Не винаги тлъстия хонорар е признак за добра защита, но тлъстият хонорар се подпомага от съдиите, щото вероятно е предпоставка за подкуп. Няма друга причина за високия хонорар на един адвокат, освен подкупи за съдиите.
Деловодните разноски включват разноски по производството и адвокатско възнаграждение, докато чл.78ГПК разглежда общите правила за разноските.
Трудовите права и осигурителни права са под особената защита на държавата, и са конституционно уредени.
#41 | 27.06.2012, 10:20
Публикации: 22 / 2
"ДТМ", защо не пуснете една тема в лекса, че да оправите настроението на колегите там, защото тука вече станахме досадни.
#42 | 27.06.2012, 10:39
Публикации: 204 / 9
"ДТМ", защо не пуснете една тема в лекса, че да оправите настроението на колегите там, защото тука вече станахме досадни.
А вие, какво мислите, че юридическото лоби ще ми постели килимчето по мед и масло ли? :wink1:
Навсякъде дебне корпоративен интерес,scaramouche! ;D
Хайде, да спрем с разноските? Има и вашата теза и моята, не са малки да правят разлика, нали ;D :hmmm:?
Между другото вече съм разубедил поне десетина върховни съдии от Върховния административен съд, но това е друга тема.
#43 | 27.06.2012, 21:22
Публикации: 204 / 9
Получи се леко отклонение от дискусията, свързано с плащане на разноски от ищци по трудови дела, но какво констатирах/ме/, че преобладаващото съдийско лоби подкрепя нарушаването на чл.83, ал.1 от ГПК, а именно, да се прехвърлят част от разноските на ищците от трудови дела. Това са фактите.
Съдиите се явяват основните закононарушители т.е. лобисти в полза на корпоративния интерес на адвокатите. Аз успях да намеря само три съдебни дела, където съвестни съдии си бяха изпълнили задълженията по клетва/чл.155ЗСВ/. Само трима съдии са добросъвестните от всички останали.

От публикациите на моя опонент-scaramouche се вижда, че съдиите подкрепят отново нарушението на закона-чл.328КТ т.е. приема се за законосъобразно или се мотивира административна практика, да не се санкционира работодател, който избягва да отправя предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл.328КТ, и издава заповеди за уволнение без да е отправил предизвестие по чл.326КТ. Т.е. съдът се явява вдъхновител на такива практики- неотправяне на предизвестие по чл.326КТ във връзка прилагането на чл.328КТ.
А такива заповеди за уволнение са практически незаконни, щото такива заповеди не следват духа на закона-отправяне на предизвестие по чл.326КТ.

Моля, коментирайте този момент!
#44 | 04.10.2012, 10:39
Публикации: 140 / 2
На 01.09 на работник му е дадено предизвестие за прекратяване на ТД от 01.10, срокът на предизвестието е спазен и от 01.10 ТД е прекратен по чл.328, ал.1, т.2. Работникът е позвал цялата си годишна отпуска до момента на напускането.
Дължим ли му някакво друго обезщетение?
#45 | 04.10.2012, 10:47
Публикации: 5550 / 369
За сега - не.
След 01.11. евентуално обезщ.по чл.222 ал.1 КТ
#46 | 04.10.2012, 10:47
Публикации: 1252 / 119
В случай, че след 1 месец дойде и докаже, че не е започнал работа и поиска обезщетение му изплащате 1 бр.р.з.  (чл. 222, ал.1 от КТ)
#47 | 04.10.2012, 10:57
Публикации: 140 / 2
Много ви благодаря за бързите отговори. :flowers:
Не бях сигурна това обезщетение по чл.222,ал.1 от КТ задължително ли се изплаща.
#48 | 04.10.2012, 11:09
Публикации: 5550 / 369
само при поискване
т.е. лицето декрарира при бившият работодател, че от 01.10. до 01.11. не е работил и представя ТК за доказателсто.
Тогава начислявате обезщетението.

Освен това, ако е започнал работа на по-ниско заплащане, дължите му разликата
#49 | 04.10.2012, 13:20
Публикации: 173 / 13
Ако изплатите обезщетението по чл.222, ал.1 трябва да запишете този месец в трудовата книжка като осигурителен стаж.
За осигурителен стаж съгласно чл. 9, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето, през което лицето е получавало обезщетение за оставане без работа по Кодекса на труда. За този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение в съотношението по чл. 6, ал. 3 от КСО.
   
#50 | 04.10.2012, 13:26
Публикации: 5550 / 369
Ако изплатите обезщетението по чл.222, ал.1 трябва да запишете този месец в трудовата книжка като осигурителен стаж.
За осигурителен стаж съгласно чл. 9, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето, през което лицето е получавало обезщетение за оставане без работа по Кодекса на труда. За този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение в съотношението по чл. 6, ал. 3 от КСО.
   

Нека да е в УП3 този стаж :)
#51 | 04.10.2012, 15:01
Публикации: 173 / 13
Където Ви е удобно.
#52 | 04.10.2012, 15:02
Публикации: 5550 / 369
Където Ви е удобно.

Не :)
Не се прави това вписване в ТК. Задължително се издава УП3
#53 | 04.10.2012, 16:13
Публикации: 173 / 13
Не :)
Не се прави това вписване в ТК. Задължително се издава УП3
Да, този месец не се зачита за трудов стаж, а само за осигурителен. Не се замислих, защото през 1992 г. съкратихме много хора и записахме този месец в трудовите книжки. Но сега термините придобиха различно значение. Права сте. Сори!
#54 | 05.10.2012, 12:09
Публикации: 140 / 2
Супер сте! :thumbup:
Отново много благодаря за отговорите!Всичките ми бяха супер полезни!
#55 | 05.10.2012, 13:26
Публикации: 42 / 2
Здравейте, имам следния казус:
Съкращавам изцяло щата на една от длъжностите в управляваната от мен фирма, на която длъжност имам назначени 2-ма човека. Изпълнила съм процедурата по изготвяне на ново щатно разписание и длъжностно разписание, издала съм и писмена заповед за влизане в сила на новите разписания. В същото време имам останала една незаета бройка от друга длъжност, понеже през септември ми напуснаха двама, а съм наела само един на тяхно място. На единия от служителите, които трябва да уволня поради съкращаване на щата искам да предложа свободната позиция. Трябва ли да предложа и на другия съкратен или това е по мое усмотрение?
#56 | 05.10.2012, 14:49
Публикации: 1252 / 119
Съкращават се длъжности. С хората се прекратяват ТД поради закриване на длъжността. След като имате друга овакантена длъжност в правото си на работодател сте да си направите решение за вида на ТД и подбора на работниците. Искам да кажа, че няма общо едното с другото и сте си в правото да си изберете на кого и как да възложите работата. Стига разбира се да не прикривате разкриване на същата като съкратената длъжност като разкривате нова длъжност, а я натоварвате с работата по съкратената такава. Ако се иде на трудов спор при такива обстоятелства с някой от съкратените може и да загубите. Но както пишете че е овакантена друга длъжност нямате никакъв проблем според мен.
#57 | 05.10.2012, 15:06
Публикации: 42 / 2
Не разкривам друга длъжност, тя така или иначе си я има в предходните щатно и длъжностно разписание, просто към момента 1 бр. от общо 25 бр. ми е свободна и искам да я предложа на един от двамата работници, за да не търся други кадри в момента, а и той е съгласен. Написах му едно писмено предложение и получих писмен отговор, че е съгласен. Изготвих допълнително споразумение към ТД на човекът, на когото предложих другата длужност, а на другият му връчих направо предизвестието.
#58 | 05.10.2012, 15:18
Публикации: 1252 / 119
Ако това са 25 бр. еднакви длъжности имате пак съкращаване на 1,  прекратяване на 1, 4-часов ТД и превръщане на 1, 4-часов в 8 часов. Ако е така, то няма да е лошо да се позовете и на правото си на подбор и да видите освободения да не попада под някаква закрила (чл. 333 от КТ).
#59 | 05.10.2012, 15:25
Публикации: 5550 / 369
Не разкривам друга длъжност, тя така или иначе си я има в предходните щатно и длъжностно разписание, просто към момента 1 бр. от общо 25 бр. ми е свободна и искам да я предложа на един от двамата работници, за да не търся други кадри в момента, а и той е съгласен. Написах му едно писмено предложение и получих писмен отговор, че е съгласен. Изготвих допълнително споразумение към ТД на човекът, на когото предложих другата длужност, а на другият му връчих направо предизвестието.

Доколкото разбрах свободната бройка е на съвсем друга длъжност, различна от съкратената.
Ако е така, правилно сте постъпила
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове