СОЛ и таблица 1 и 2 от ГДД

28.03.2023, 07:45 3377 12

28.03.2023, 07:45
Публикации: 30 / 0
СОЛ, който се осигурява върху МРЗ и има доход само от дивидент, трябва ли да попълва таблица 1 и 2 за окончателния размер на осигурителния доход?
#1 | 28.03.2023, 07:55
Публикации: 9319 / 1566
Ако дивидента е единствения доход, защо ще подава ГДД?
Ако подава ГДД би трябвало да си попълни Т1 и Т2 . Дори без данни в колона 5.

ПП Много се дразня от израза "СОЛ, който се осигурява върху МРЗ" , особено когато се ползва от колега:(
#2 | 28.03.2023, 09:27
Публикации: 832 / 69
СОЛ, който се осигурява върху МРЗ и има доход само от дивидент, трябва ли да попълва таблица 1 и 2 за окончателния размер на осигурителния доход?
Дивидентът не е осигурителен доход. Нямате задължение за изравняване.
#3 | 28.03.2023, 10:15
Публикации: 9319 / 1566
Дивидентът не е осигурителен доход. Нямате задължение за изравняване.
СОЛ по принцип винаги има задължение за годишно изравняване на осигурителния доход. Това, че дивидента не е осог.доход, не го освобождава от задължението му по чл.6, ал.9 от КСО
Изравняването на осигурителния доход  винаги, независимо дали има за довнасяне, за възстановяване или е на нула
#4 | 28.03.2023, 10:24
Публикации: 11944 / 2180
От Указанията за попълване на Т1/2
"1. Тази таблица се попълва само от самоосигуряващите се лица, получаващи доходи от дейност като: ....."

Изравняването на осигурителния доход  винаги, независимо дали има за довнасяне, за възстановяване или е на нула

#5 | 28.03.2023, 10:57
Публикации: 3 / 0
Привет, бих се радвала, ако можете да ми отговорите на следното питане. През годините самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД, се осигурява като сол с полагане на личен труд в същото дружество. Декемврийският личен труд е изплащан винаги през януари на следващата година и по този начин в колона 5 за месец януари съм посочвала дохода от декември месец на предходната година, а в колона 4 осигурителен доход за м 01 на текущата година. Така сумата на ред 13 в колона 5 съответства на подадената сума в справката по чл. 73 с код 102 и приложение 1 на данъчната декларация по чл. 50. Но в 2022 г. собственикът на това ЕООД преминава на дук  на 1.04.2022 г. и съответно се затруднявам в попълването на таблица 1 и 2, защото когато ги попълвам в колона 4 с месеци 01, 02, 03 по 650 лв и съответно колона 5 с месеци 01, 02, 03, 04 със сумата на изплатения личен труд за период 12.2021 г до 03.2022 г., излиза, че съм задължена с още едни осигуровки, което всъщност не разбирам защо е така? Не съм правила през годините корекция на Т1 и Т2, така и не разбрах от хилядите питания към нап как се прави тази корекция и всъщност трябва ли да я правя, защото положеният труд е в месец декември, но самото му изплащане става в месец януари на следващата година. Реално в месец април не е положен личен труд, но този от март е изплатен през април и се обърках напълно. Ще съм ви признателна, ако можете да ми дадете насоки. Благодаря предварително!
#6 | 28.03.2023, 11:07
Публикации: 11944 / 2180
Но в 2022 г. собственикът на това ЕООД преминава на дук  на 1.04.2022 г. и съответно се затруднявам в попълването на таблица 1 и 2, защото когато ги попълвам в колона 4 с месеци 01, 02, 03 по 650 лв и съответно колона 5 с месеци 01, 02, 03, 04 със сумата на изплатения личен труд за период 12.2021 г до 03.2022 г., излиза, че съм задължена с още едни осигуровки, което всъщност не разбирам защо е така? Не съм правила през годините корекция на Т1 и Т2

След като през 2022 имате изплатен личен труд за 2021 ще подадете Т1/Т2 коригиращи за 2021 и там ще посочите размера на този труд. Коригиращите Т1/2 съдържат не само новите суми, а отразяват сумите с натрупване / вече подадени + нови /.

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26523.0
#7 | 28.03.2023, 11:12
Публикации: 3 / 0
Привет, delphine, не разбирам как да направя самата корекция на Т1/Т2 . В бланката има отметка за корекция, но това означава ли да натрупам сумата от облагаемият доход за м.12.2021 г. и месец 01.2022 г
#8 | 28.03.2023, 11:14
Публикации: 11944 / 2180
Привет, delphine, не разбирам как да направя самата корекция на Т1/Т2 . В бланката има отметка за корекция, но това означава ли да натрупам сумата от облагаемият доход за м.12.2021 г. и месец 01.2022 г

Не. Пример : подали сте Т1 със сума в т.13 11000 лв.. През 01.2022 лицето получава 1000 лв., които са за 12.2021. Подавате коригираща Т1/2 за 2021 като в ред 13 вписвате вече 11000+1000=12000 и делите на 12.
Подавате две Т1/2 - една за 2022 и друга за 2021. Това са отделни бланки и ги посочвате в Приложението, в което чеквате какво подавате с ГДД.
#9 | 28.03.2023, 11:15
Публикации: 3 / 0
Благодаря Ви много за информацията! Винаги ми е било трудно с тези таблици! Успешен ден!
#10 | 28.03.2023, 11:27
Публикации: 832 / 69
СОЛ по принцип винаги има задължение за годишно изравняване на осигурителния доход. Това, че дивидента не е осог.доход, не го освобождава от задължението му по чл.6, ал.9 от КСО
Изравняването на осигурителния доход  винаги, независимо дали има за довнасяне, за възстановяване или е на нула
И кво точно ще изравнява не ми е ясно в колона 5, ама айде...Виж колони 4, 6, 7
#11 | 28.03.2023, 21:47
Публикации: 30 / 0
https://nra.bg/wps/portal/nra/osiguryavane/zdravno-osiguryavane/osiguritelen-dohod
*Годишния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица:
определя се за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година;
формира се като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
Не определят окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход:

-собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица, членове на неперсонифицирани дружества, за които не е възникнало задължение за подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
-регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази си дейност и не попълват Справка за окончателен размер на осигурителния доход, но подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ със съответното приложение.
Осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, които не са осигурени на друго основание и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка (безработните, които не получават обезщетение за безработица; студентите във висши училища, които не са редовна форма на обучение независимо от тяхната възраст, както и тези редовна форма на обучение над 26 – годишна възраст; докторантите, които не са държавна поръчка и редовна форма на обучение; ученици, навършили 18-годишна възраст и др.).

Дължат здравноосигурителни вноски авансово върху не по-малко от половината от минималния размер на  осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (т. е. в размер не по-малък от 325 лв. за периода от 1 януари до 31 март 2022 г. и  355 лв. – за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.) В случай, че през предходната година са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане (например доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, и/или  доходи от авторски и лицензионни възнаграждения), те трябва да извършат годишно изравняване на осигурителния си доход в Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. към годишната си данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ. В случай, че  не реализират доходи, подлежащи на данъчно облагане през годината, не трябва да извършват годишно изравняване.
#12 | 03.04.2023, 09:42
Публикации: 2116 / 147
Масово СОЛ имат доходи за 2021, изплатени през 2022. Масово им е грешна и ГДД за 2021, защото счетоводителите им толкова могат. Сега новите им счетоводители, ще трябва да вършат работата и на некадърните си колеги.
Може ли да имаш салдо за личния труд, да имаш преобразуване на резултата в ГДД  по чл.92, а в справката по 73-6 да подадеш грешно и да посочиш в ГДД за 2021 - цялата сума, всички осигуровки.
Явно може, като толкова можеш като счетоводител.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група