ЮЛНЦ Взаимоспомагателна каса

20.04.2023, 11:35 592 5

20.04.2023, 11:35
Публикации: 11 / 0
Здравейте! Моля ако някой колега се занимава със счетоводството на ЮЛНЦ Взаимоспомагателна каса, учредено в частна полза, да ми пише. За първи път се сблъсквам с подобен казус и имам нужда от малко насоки. Ще съм много благодарна на всеки отзовал се!
#1 | 20.04.2023, 13:47
Публикации: 2116 / 147
Здравейте! Моля ако някой колега се занимава със счетоводството на ЮЛНЦ Взаимоспомагателна каса, учредено в частна полза, да ми пише. За първи път се сблъсквам с подобен казус и имам нужда от малко насоки. Ще съм много благодарна на всеки отзовал се!

Такава дейност може да се извършва само от банка. Нарушавате закона и за това можете да носите отговорност.
#2 | 20.04.2023, 13:49
Публикации: 2116 / 147
) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и услугите по ал. 2, т. 3 и 4 може да извършва само:
1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) лице, което е получило лиценз за банка по ал. 1, т. 1;
2. банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от БНБ да осъществява дейност в Република България чрез клон;
3. банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Република България.
#3 | 20.04.2023, 13:51
Публикации: 2116 / 147
(9) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) Не подлежи на регистрация лице, което извършва кредитиране само като спомагателна услуга във връзка с друга дейност, за която е лицензирано, както и лице, което предоставя кредити единствено чрез платформа за колективно финансиране.
#4 | 20.04.2023, 13:52
Публикации: 2116 / 147
Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Разпоредбите на този закон не се прилагат за:
1. Българската народна банка, чиято дейност се урежда със закон;
2. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.)
3. взаимоспомагателните каси, които предоставят заеми само на свои членове за сметка на направени от тях и на техен риск вноски;

Ако е сигурно, че сте в т.2, но проверките и глобите са много жестоки.

#5 | 20.04.2023, 13:53
Публикации: 2116 / 147
Здравейте! Моля ако някой колега се занимава със счетоводството на ЮЛНЦ Взаимоспомагателна каса, учредено в частна полза, да ми пише. За първи път се сблъсквам с подобен казус и имам нужда от малко насоки. Ще съм много благодарна на всеки отзовал се!

Какъв е казуса?

Разчетни сметки тук трябва да играят.
Кой колко пари е дал, кой колко пари е взел, по какви договори, с какви лихви, с какви падежи, погасяване на вноски, голяма аналитичност. Елементарно.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група