Нови платежни нареждания и банкови сметки на НАП

05.09.2023, 11:54 24819 27

05.09.2023, 11:54
Публикации: 4457 / 754
Моята банка ме известява, че от 1 октомври 2023 г. щяло да има нови платежни нареждания и нови сметки на НАП. С някои съкращения:

С настоящото Ви предоставяме информация, че считано от 01.10.2023 год. ще настъпят промени в изпълнението на платежни услуги в страната.

1. Максималният размер на сумата за извършване на превод през платежната система БИСЕРА6 се променя от 99 999.99 лв. на 999 999 999.99 лв.
Тази промяна ще Ви позволи да извършвате преводи през платежната система БИСЕРА6 за суми до 999 999 999,99 лв. при по-добри банкови такси в сравнение с тези за извършване на преводи през платежната система РИНГС.

2. Обслужването на банкови сметки на ТП на НАП се премества в БНБ.
Необходимо е да проверите за номерата на новите сметки на ТП на НАП, към които плащате задължения, за да бъдат коректни плащанията Ви.
Банката ще обслужва сметките на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители” до 30.09.2023 год.
След тази дата, постъпили преводи в банката с посочени сметки на ТП на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители” ще бъдат връщани по сметките на наредителите с основание – закрита сметка на получателя.

3. Въвеждат се нови образци на платежни документи за извършване на преводи от/по сметки на бюджетни организации - НАП, Митници, Общини, Съдилища и други.

4. Важна информация относно реквизитите в новите образци:
Отпадат реквизити:
    Вид документ
    Номер на документ
    Дата на документ
    Дата за начало на период
    Дата за край на период
    Код за вид плащане - към сметката на наредителя

Запазва се възможността за подаване на реквизит „Код за вид плащане” към получател, но само към сметки на общини с идентификатор „84” в 13-та и 14-та позиция на IBAN сметката на получателя. Това е информация, която общините ще изискват да им бъде подадена с платежния документ за целите на правилното погасяване на сумите на задълженото лице. Ако реквизитът не е попълнен, банката ще извърши превода, тъй като реквизитът е опционален, т.е. не е задължителен. Отговорност относно това дали реквизитът е или не е подаден в платежния документ, както и това дали е верен, носи наредителя на превода.

При преводи към сметки на администратори на публични вземания /IBAN с идентификатор „8” в 13-та позиция от сметката/ се запазва изискването за задължително попълване на верен идентификатор на задълженото лице: Изисква се да бъде вписан един от следните допустими идентификатори: „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, „ЕГН на задълженото лице“ или „ЛНЧ на задълженото лице“.

При плащания към други сметки на бюджетни организации /IBAN с идентификатор „3” в 13-та позиция от сметката/, подаването на верен идентификатор на задълженото лице -„ЕИК/код по БУЛСТАТ“, „ЕГН на задълженото лице“ или „ЛНЧ на задълженото лице“, се извършва по преценка на наредителя или по искане на получателя на сумата.

Банката не контролира дали този реквизит е наличен или не, като изпълнява плащането с посочените от наредителя реквизити.

Реквизитът „Задължено лице“ може да не се попълва в платежния документ, когато това лице съвпада с наредителя /платеца. Банката ще изпълни превод и без попълнен такъв реквизит, като отговорността за вярното и точно попълване на реквизитите е отговорност на лицето, което извършва плащането.

5. Отпада възможността за нареждане на многоредово платежно нареждане за плащане от/към сметки на бюджетни организации.

6. Във връзка с посочените по-горе промени, считано от 01.10.2023 год., в банката ще се прилага нова структурата на файлове за извършване на масови плащания, изпълнявани в салон на банката или подавани през системата Интернет банкиране.
Писмо от МФ
#1 | 06.09.2023, 17:53
Публикации: 12 / 0
Отпадането на задължителните реквизити ще предизвика хаос в плащанията на някои задължения, например като глоби към КАТ. Сумите ще постъпват незнайно къде и отново ще има да си ги издирваме, като носим платежни и т.н. Точно обратното - задължителните полета ще спомогнат сумите да постъпват на името на задълженото лице, а не безадресно в някаква сборна сметка.
#2 | 07.09.2023, 11:07
Публикации: 3039 / 402
Никъде не намирам инфо за това... Срокът е твърде близо, или някой в НАП спи или това не е така.
#4 | 19.09.2023, 09:29
Публикации: 1 / 0
А новите банкови сметки на НАП ?
#5 | 19.09.2023, 10:34
Публикации: 832 / 178
И всички шаблони, които ги имаме по банките и програмите - ще отпаднат.
И всичко - пак на ново.. Ей тая скапана държава - няма да се оправи и това е..
Всичката я свършиха, та до формата на платежните стигнаха.. Мизерници!
#6 | 19.09.2023, 10:53
Публикации: 39 / 10
Не ми се вижда това да се отнася за плащанията на осигуровки и данъци към НАП?!
#7 | 19.09.2023, 13:32
Публикации: 4457 / 754
Не ми се вижда това да се отнася за плащанията на осигуровки и данъци към НАП?!
Вие не използвате ли бюджетни платежни към НАП?
#8 | 19.09.2023, 14:33
Публикации: 9 / 1
Аз до колкото разбрах, отнася се за големи данъкоплатци, за средния бизнес мисля не, но пък може и да не съм разбрала
#9 | 19.09.2023, 15:02
Публикации: 39 / 10
И аз така го разбирам, затова написах горния си пост. Ако някой е разбрал какво искат да променят, нека сподели, моля!
#10 | 19.09.2023, 15:47
Публикации: 4457 / 754
Добре де, то е ясно написано:
С това указание се регламентират образците на платежно нареждане за плащане от/към бюджета, на бюджетно платежно искане за иницииране на плащания чрез Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) и на вносна бележка (платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане към бюджета.
НАП е "бюджет", тъй че...
#11 | 20.09.2023, 12:10
Публикации: 9 / 1
Но на две места са писали ,,Големи данъкоплатци"
#12 | 20.09.2023, 12:51
Публикации: 4457 / 754
Още малко остана, ще разберем и за сметките.
#13 | 20.09.2023, 16:06
Публикации: 1710 / 207
От сайта на НАП
От следващият месец плащанията към НАП ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ
От началото на октомври 2023 г. плащанията по банков път към НАП ще се извършват по пет нови банкови сметки на БНБ. Всяка от тях е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социалноосигурителни и здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, подлежащи на принудително събиране от публичен изпълнител.
Гражданите и дружествата от цялата страна ще плащат по определената сметка съответния вид задължение, независимо към коя структура на НАП са регистрирани по постоянен адрес или адрес на управление.
#14 | 25.09.2023, 15:56
Публикации: 1 / 0
В писмото на МФ , което сте публикували ясно са изброени задължителните реквизити,  които трябва да има платежното нареждане от/към бюджета. Код за вид плащане е един от тях  - т.е нещо не е така както го коментирате и шашкате народа. От това, което прочетох и това, което ми казаха от НАП - сменят се само банковите сметки, а относно платежните все още няма информация.За сметките трябва да следим в сайта на НАП -  ще ги публикуват до края на месеца.
#15 | 25.09.2023, 16:21
Публикации: 4457 / 754
В ДДС-то и в образеца на платежното пише:
"Полето "Код за вид плащане" може да се попълва (опционално) само при превод на суми по сметки с идентификатор за вид сметка 84 (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN)."

В настоящите сметки на НАП, примерно, няма сметки с идентификатор "84". Сегашните за данъци и осигуровки са 81, 85, 86 и 88. Не знаем какви ще са новите сметки (не съм търсил де), затова не можем да кажем дали ще или не ще попълваме код за вид плащане.
#16 | 13.10.2023, 09:10
Публикации: 1 / 0
Вече новите сметки са налице, но има някои неясноти.
При нареждане на плащане, опцията за "Вид плащане" (там където се пишеше кода) е празна и не позволява да се пише. Проблем ли е, ако остане празно?
Също така основанията за плащане станаха много дълги, а мястото не стига. Става въпрос за "основание" и "още пояснения" при плащане през дскдирект.
Имали ли сте проблеми със съкращенията?
В момента за основание "Администрирани от НАП данъци и други приходи за централния бюджет" трябва да стане на нещо от сорта на "АДМ. ОТ НАП ДАН. И ДР. ПРИХ. ЗА Ц.Б" за да се побере.
Това проблем ли е?
#17 | 13.10.2023, 09:21
Публикации: 90 / 14
Вид плащане - няма ,не се пише
няма периоди
а на основания - "задължения ЦБ " и примерно ДДС , или  каквото там плащате към ЦБ  , но то е повече за ваша информация   

Плащайте , не се притеснявайте , само със сметка внимавайте 
#18 | 16.10.2023, 13:52
Публикации: 202 / 6
Здравейте!
В полето Платете на - име на получателя: какво трябва да се попълни? Само НАП не приема моето приложение.
#19 | 16.10.2023, 13:54
Публикации: 4457 / 754
Пробвайте с "Национална агенция...", в смисъл с по-дълъг текст. Може да има някаква контрола за минимален брой символи, знам ли?!? Иначе, май няма значение какво пише.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група