Трябва ли да се начислява стаж на работник?

28.01.2013, 12:49 8038 8

28.01.2013, 12:49
Публикации: 30 / 0
Трябва ли да се начислява 0.6% стаж на работник?
#1 | 28.01.2013, 12:53
Публикации: 2027 / 253
Ако има придобита 1 година трудов стаж към момента ДА и 0.6% е минимума във ВПРЗ работодателят може да определи и по-голям процент за придобит трудов стаж и професионален опит.
#2 | 28.01.2013, 12:59
Публикации: 30 / 0
А задължително ли е да се начислява стаж?
#3 | 28.01.2013, 13:03
Публикации: 2027 / 253
Наредба  за структурата и организацията на работната заплата
   Чл. 12. (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

 (2) За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.

 (3) В случаите по чл. 123 и 123а от Кодекса на труда при определянето на допълнителното възнаграждение по ал. 1 се зачита и времето, през което работникът или служителят е работил в предприятието преди промяната на работодателя.

 (4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2008 г.) При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и:

 1. трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;

 2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство;

 3. трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави;

 4. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) времето, през което без трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава членка, както и членовете на техните семейства са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в Република България, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, съгласно законодателството на съответните държави.

 (5) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2007 г.) Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието.

 (6) Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя от Министерския съвет след провеждане на консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално ниво.

 (7) С колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор.

 (8) Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.

 (9) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2007 г.) Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година.
 (10) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2007 г.) Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит.
#4 | 28.01.2013, 13:20
Публикации: 1202 / 119
Използваният термин "не по-малък от 1 година" да се разбира като ограничение за работника - че неможе да иска по рано да му се увеличи, а не като право за работодателя да определя по големи от 1 година периоди на придобиване на правото и преизчисляване на доплащането!!!
#5 | 28.01.2013, 13:48
Публикации: 8478 / 1363
Използваният термин "не по-малък от 1 година" да се разбира  не като право за работодателя да определя по големи от 1 година периоди на придобиване на правото и преизчисляване на доплащането!!!


Наистина ли така трябва да се разбира? Не може ли да се приемат Вътрешни правила за начисляване на "клас" след 3-тата  или след 5-тата година? Според Вас - ИТ биха ли допуснали такова нещо?

ПП На практика начислявам "клас" след първата година - понеже нямам недвусмислени аргументи, пък и не ми се спори с ИТ. Все пак се надявам тази неясна формулировка да може да се тълкува и по друг начин....
#6 | 28.01.2013, 14:20
Публикации: 1202 / 119
Да наистина е така! Работодателят не получава право от този текст да си определя по-големи от 1 години периоди и по двете алинеи. Това, че нарушението е масово не го прави озаконено! ИТ обикновено се изплъзват под претекст, че не тълкуват нормативи и се базират на некомпетентно указание подписано от Масларова. В същото време МТСП при директен въпрос също дават отговор, че не тълкуват нормативи (независимо, че точно те са определени по същата наредба да го правят, направили са го и май се срамуват от него, а ТИ трябва по същото срамно указание да контролира). Юристите съветват да се съди такъв работодател като гарантират спечелване на спора. Синдикатите също!
#7 | 28.01.2013, 14:35
Публикации: 8478 / 1363
Благодаря за изчерпателния отговор.
Последните изречения /за съветите на юристите и на синдикатите/  много ми харесаха. Аз обаче предпочитам да съветваха работодателите как да използват въпросния текст в своя полза. Все пак аз съм работодател и в условия на криза гледам да икономисам нещичко... ;)
#8 | 28.01.2013, 14:42
Публикации: 1202 / 119
Ако не си поддържате колата тя рано или късно спира да се движи - нали. Същото, че и по лошо е, ако не се грижиш за работниците си. С тази икономия за сметка на полагащото им се ще стигнете до там, че всеки месец ще ги сменяте със все по неквалифицирани, а продукцията ви ще става все по неконкурентноспособна докато в еди момент добрите ви работници може и да излязат от кризата, но с други работодатели, а вие да си останете в нея. Рано или късно ще им писне на тия работници или по лошият вариант - организираната престъпност ще се сети как и защо са създадени световните синдикати и...вместо във властта ще се наместят в КНСБ и другите...
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група