Издаване на УП 2

11.02.2013, 15:19 28964 8

11.02.2013, 15:19
Публикации: 1 / 0
Здравейте ,имам един въпрос  поисках от старата си работа да ми издадат уп 2 за периода които съм работила през 2012 год.Обаче те ми отказаха защото вече не се издавало такова след 2011 год Вярно ли е това
Казаха ми също че информацията за периода ми била в НАП
Благодаря предварително за отговора
#1 | 11.02.2013, 15:41
Публикации: 3326 / 256
Скрит текст :

Трябва да Ви издадат такъв документ, а дали в НОИ имат информация, това няма значение.
#2 | 11.02.2013, 15:43
Публикации: 962 / 103
Данните за осигурителния стаж и възраст наистина ги има в персоналния регистър, но ако искате и документ от работодателя си, няма основание да Ви откаже извадането на такъв.

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ
Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4 КСО, с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, се установява с данните по чл. 5, ал. 4 КСО или с осигурителна книжка, както и с документ по утвърден образец. Осигурителният доход за времето, през което е получавано обезщетение от държавното обществено осигуряване, изплащано от териториалното поделение на НОИ, се установява с данни от информационната система на НОИ.

От Кодекса за социалното осигуряване
Чл.5
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г.) Осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход:
1. при прекратяване на трудови или служебни правоотношения-в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението;
2. по искане на осигуряваното лице или негов представител-в 14-дневен срок от искането.
#3 | 11.02.2013, 15:59
Публикации: 1202 / 120
А на Вас за какво Ви е това УП-2, за пенсиониране или просто защото така Една Жена Каза (по системата ЕЖК)?! По приложените от колегите текстове става видно, че при поискване или при напускане работодателят е длъжен да Ви издаде документ за осигурителен стаж и доход. Няма изрично упоменаване на формуляр УП-2.
УП-2 е формуляр от пакета документи одобрени при пенсиониране. В този случай предполагам, колегите са искали да Ви обяснят, че вече можете да декларирате пред НОИ съгласие за пенсиониране по данните в персоналния регистър и да не се лутате да събирате УП-тата, които е заложено още при създаване на регистрите един ден да отпаднат напълно.
#4 | 14.08.2014, 12:28
Публикации: 7 / 0
Трябва да издам УП2 за период 01.04.1988 - 01.04.1991 г. В този период обаче има месеци, в които няма данни за лицето, а по тр. книжка стажа е редовно заверен. Трябва ли да впиша МРЗ в месеците, когато няма доход или да пиша че няма данни, или какво??..
#5 | 14.08.2014, 12:30
Публикации: 12057 / 2213
Трябва да издам УП2 за период 01.04.1988 - 01.04.1991 г. В този период обаче има месеци, в които няма данни за лицето......

УП2 попълвате по данни от ведомостите по принцип, а там няма начин да няма данни. Вероятно е неподадена информация за лицето и не следва да се ръководите в случая от персоналния регистър.
#6 | 14.08.2014, 12:33
Публикации: 7 / 0
УП2 попълвате по данни от ведомостите по принцип, а там няма начин да няма данни. Вероятно е неподадена информация за лицето и не следва да се ръководите в случая от персоналния регистър.

За този период 1988-1991 няма персонален регистър.Възнагражденият а на много работгници са на картони и като липсва някой...???
#7 | 14.08.2014, 12:39
Публикации: 12057 / 2213
За този период 1988-1991 няма персонален регистър.

Да, така е - не прочетох датите . Не следва да попълвате данни за период, за който нямате данни от ведомости или други документи, доказващи верността на същите .
#8 | 14.08.2014, 13:06
Публикации: 1302 / 183
Прочетете това, дано ви помогне, ползвала съм го:
НПОС
  Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 33 от 2013 г. , в сила от 9.04.2013 г.) Осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец.
 (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 19 от 2003 г., изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) В случаите, когато документите по ал. 3 липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход.

 (6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 19 от 2003 г., изм., бр. 15 от 2007 г.) Когато няма данни за трудовото възнаграждение, в издаваните документи за пенсиониране се посочва минималната работна заплата за страната за съответния период, а за времето след 31 декември 2002 г. - минималния месечен осигурителен доход за работниците и служителите и за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества.

Успех!
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група