Трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3

12.02.2013, 16:04 44961 27
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

12.02.2013, 16:04
Публикации: 349 / 16
Здравейте,
Въпроса ми е следният: Мога ли да назнача човек, който ще замества майка /до завръщането и/, преди майката да е взела първите 45 дни преди раждането? Или трябва да го назнача в момента, в който майката реално ще е излязла вече във временна нетрудоспособност поради бременност и раждане?  :hmmm:
#1 | 12.02.2013, 16:09
Публикации: 3354 / 253
Не е желателно, защото самия член казва до завръщането на титуляра. Трябва да назначите човека от първия ден на болничния за 45 дни преди раждане.
Ако искате работника да го назначите по рано трябва да е на друга длъжност. След това да прекратите договора и да го назначите до заместване :)
#2 | 12.02.2013, 16:11
Публикации: 1181 / 85
Сключване на трудов договор за заместване на отсъстващ служител
За всяко работно място, на което заемащият длъжността е в законоустановен отпуск, работодателят може да сключи трудов договор с друго лице за времето на отсъствието на титуляра. Това е трудов договор, сключен с определен срок, до завръщане на работа на титуляра. Правното основание е чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/. Тази правна възможност за работодателя, визирана в разпоредбите на КТ, поставя няколко въпроса. Кога може да се сключи такъв трудов договор? При какви условия може да бъде сключен трудовия договор? Какво е неговото времетраене? Как може да бъде прекратен?
Отговорът на първия въпрос зависи от началото на отсъствие на титуляра. След като работодателят е узнал, че титулярът на дадена длъжност ще бъде в законоустановен отпуск с определено начало, то той може да търси заместник и да сключи трудов договор с него от първия ден на отсъствие. По-ранна дата на сключване на трудов договор поради заместване на титуляра е недопустима, тъй като реалното полагане на труд по трудов договор се осъществява след неговата регистрация в НАП по реда на КТ. В случай, че е необходимо обучение и запознаване с новата работа, това може да бъде осъществено в условията на друг вид трудов договор, но не и по този, сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
Срочният трудов договор, сключен за заместване на отсъстващ титуляр може да предвижда и срок за изпитване, който съобразно разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от КТ не може да бъде по-дълъг от шест месеца. Не съществува законова пречка да бъде сключен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ. Срокът за изпитване следва да се договори изрично, като се посочи неговата продължителност и в чия полза е уговорен.
Времетраенето на този вид трудов договор зависи от продължителността на отсъствие на титуляра, заемащ длъжността. Обикновено, когато се замества жена, която е започнала ползване отпуск за бременност и раждане и той продължи в отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, времето на заместване е най-продължително. В разпоредбите на Кодекса на труда не се съдържа органичение в срока на заместване. Трудовият договор за заместване ще продължи до завръщане на замествания титулар.
Прекратяването на този вид трудов договор може да бъде осъществено на всички основания, предвидени в разпоредбите на КТ. Освен тях, този трудов договор се прекратява със завръщането на титуляра. В случай, че е уговорен изпитателен срок, по време на неговото действие трудовият договор може да бъде прекратен на основание чл. 71 от КТ.
#3 | 08.11.2017, 10:52
Публикации: 30 / 0
Здравейте, имам следният случай:
Учителка е в болнични заради рискова бременност, трябва да назначим нов учител на нейно място, но кандидатът е без педагогическа правоспособност и директора иска да го освободи на 01.06.2018г. Може ли да се сключи договор с такъв текст:" Трудовият договор се сключва до завръщането на титуляра, но не по-късно от 31.05.2018г." на основание чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ и ако титуляра не се върне на работа до тази дата по кой член се освобождава заместника?
#4 | 15.01.2018, 13:35
Публикации: 90 / 6
 Да , работата изисква примерно да има приемственост . Служителката която ще излиза в отпуск по майченство ,трябва поне един месец да обучава този ,който ще я замества.Какъв друг договор би могъл да се сключи до излизането на титуляра в отпуск по майченство?
#5 | 15.01.2018, 13:39
Публикации: 7228 / 1079
 Да , работата изисква примерно да има приемственост . Служителката която ще излиза в отпуск по майченство ,трябва поне един месец да обучава този ,който ще я замества.Какъв друг договор би могъл да се сключи до излизането на титуляра в отпуск по майченство?
Срочен за определено време, например. Чл.68/1/1.
#6 | 15.01.2018, 13:42
Публикации: 90 / 6
На каква длъжност ? Примерно титуляра е счетоводител - в щатно 1 бр.?
#7 | 12.02.2018, 20:17
Публикации: 1 / 0
Здравейте, бих искала да попитам дали чл. 68, ал. 1, т. 3 е приложим при конкурсна длъжност при положение, че отсъствието се дължи на болничен?
#8 | 14.03.2018, 15:37
Публикации: 98 / 1
Сключване на трудов договор за заместване на отсъстващ служител
За всяко работно място, на което заемащият длъжността е в законоустановен отпуск, работодателят може да сключи трудов договор с друго лице за времето на отсъствието на титуляра. Това е трудов договор, сключен с определен срок, до завръщане на работа на титуляра. Правното основание е чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/. Тази правна възможност за работодателя, визирана в разпоредбите на КТ, поставя няколко въпроса. Кога може да се сключи такъв трудов договор? При какви условия може да бъде сключен трудовия договор? Какво е неговото времетраене? Как може да бъде прекратен?
Отговорът на първия въпрос зависи от началото на отсъствие на титуляра. След като работодателят е узнал, че титулярът на дадена длъжност ще бъде в законоустановен отпуск с определено начало, то той може да търси заместник и да сключи трудов договор с него от първия ден на отсъствие. По-ранна дата на сключване на трудов договор поради заместване на титуляра е недопустима, тъй като реалното полагане на труд по трудов договор се осъществява след неговата регистрация в НАП по реда на КТ. В случай, че е необходимо обучение и запознаване с новата работа, това може да бъде осъществено в условията на друг вид трудов договор, но не и по този, сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
Срочният трудов договор, сключен за заместване на отсъстващ титуляр може да предвижда и срок за изпитване, който съобразно разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от КТ не може да бъде по-дълъг от шест месеца. Не съществува законова пречка да бъде сключен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ. Срокът за изпитване следва да се договори изрично, като се посочи неговата продължителност и в чия полза е уговорен.
Времетраенето на този вид трудов договор зависи от продължителността на отсъствие на титуляра, заемащ длъжността. Обикновено, когато се замества жена, която е започнала ползване отпуск за бременност и раждане и той продължи в отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, времето на заместване е най-продължително. В разпоредбите на Кодекса на труда не се съдържа органичение в срока на заместване. Трудовият договор за заместване ще продължи до завръщане на замествания титулар.
Прекратяването на този вид трудов договор може да бъде осъществено на всички основания, предвидени в разпоредбите на КТ. Освен тях, този трудов договор се прекратява със завръщането на титуляра. В случай, че е уговорен изпитателен срок, по време на неговото действие трудовият договор може да бъде прекратен на основание чл. 71 от КТ.
Привет,
Ако служител е назначен на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 и е уговорено, че срокът за прекратяване с едностранно предизвестие е 3-три месеца – еднакъв и за двете страни, но не повече от остатъка от срока на договора, но работодателят иска да го прекрати колкото е възможно по-скоро /примерно max до 1 месец/, преди завръщане на титуляра - майка на дете на няколко месеца, на какво основание да го направи?

Благодаря предварително!
#9 | 14.03.2018, 15:51
Публикации: 7228 / 1079
Чл. 321, ал.1, т.1 или чл. 331
Сигурно има и друго, но не се сещам.
#10 | 14.03.2018, 16:13
Публикации: 1297 / 174
Хиксове,
чл. 321 е отменен през 1992 г.  :blink:
#11 | 14.03.2018, 16:21
Публикации: 7228 / 1079
Eй, да не сбърка човек :)
Чл. 325, ал.1, т.1.

Извинете!

Три пъти трябваше да го прочета, че да си видя грешката   :blush:
#12 | 14.03.2018, 16:25
Публикации: 1297 / 174
Ама аз взех да се шашкам, защото вие, Хиксове, сте една от най-информираните тук и си викам, брех кво й туй чудо дет` го пропуснах...  :wink1:
#13 | 16.03.2018, 08:43
Публикации: 4 / 1
Здравейте,
трябва да назнача работник от 01.04.2018 г ,но първи април е неделя -работника ще
започне работа на втори април.Въпроса ми е -На коя дата трябва да подам уведомлението по чл.62?
#14 | 16.03.2018, 08:52
Публикации: 7228 / 1079
Здравейте,
трябва да назнача работник от 01.04.2018 г ,но първи април е неделя -работника ще
започне работа на втори април.Въпроса ми е -На коя дата трябва да подам уведомлението по чл.62?
В тридневен срок от сключването (подписването) на договора и преди постъпването на лицето на работа.
#15 | 16.03.2018, 09:04
Публикации: 1190 / 226
Подайте го дори днес - какъв е проблема? Има разлика между сключване на договора и неговото практическо материализиране - даване на живот, ако щете, изразено в постъпване на лицето на работа, което е отделен, по-късен момент. Дори да е в същия ден.
#16 | 16.03.2018, 12:35
Публикации: 1297 / 174
Тя може би пита дали може договорът да стартира в неделя, което е почивен ден.
Да може, няма проблем.
#17 | 16.03.2018, 13:10
Публикации: 3275 / 454
Не е ли "може", само ако неделята е работен ден за човека, например по график? Щото нали ТД почва с встъпването в длъжност?
#18 | 16.03.2018, 14:00
Публикации: 1297 / 174
Точно така, Бобо.
Трябва за лицето да е работен ден или да го обучават, с други думи да е заето, но принципно МОЖЕ, в такъв смисъл го казах.
Ама то е и логично, де.  :smile1:
#19 | 20.03.2018, 16:39
Публикации: 98 / 1
Здравейте,
Фирма иска да назначи заместник на отсъстващ служител, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
Титулярът е с длъжност Главен експерт, с код по НКПД 24126006, но за нуждите на фирмата трябва да се назначи само Експерт, отново с код по НКПД 24126006 с длъжностната характеристика само на Експерт.
Имам две чуденки:
1. Има ли някаква пречка гореописаният случай да съществува, разликата в трудовите характеристика е минимална;
2. Може ли работното място на титуляра да бъде в един офис, а на заместващия в друг офис на същата фирма, на различни адреси са офисите? 

Благодаря Ви.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове