Чл. 446 от ГПК

29.03.2013, 13:09 95444 62
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

29.03.2013, 13:09
Публикации: 2 / 0
Който е имал да обработва запори е запознат с:

Несеквестируем доход

Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;

2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;

3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;

4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Въпросът ми е - тази година като минималната работна заплата е 310 лв. как прилагаме чл.446, ал.1, т. 1 от ГПК или тя отпада?  :hmmm:
#1 | 29.03.2013, 13:19
Публикации: 6324 / 1030
Несеквестируемият доход е определен в абсолютни числа и не е обвързан с МРЗ.
Освен това забележете, че месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Теоретично, доходът по ал. 1 може да е под 300 лв. дори при пълен работен ден на МРЗ, да не говорим за половин такъв. :smile1:

#2 | 29.03.2013, 13:24
Публикации: 9660 / 1646
При изясняване на въпроса по повод запор върху трудово възнаграждение ЧСИ ни обясни, че става дума само за пенсия, чийто размер е над МРЗ.
#3 | 29.03.2013, 13:49
Публикации: 5550 / 369
При изясняване на въпроса по повод запор върху трудово възнаграждение ЧСИ ни обясни, че става дума само за пенсия, чийто размер е над МРЗ.

Точно така е
#4 | 02.04.2013, 16:26
Публикации: 2 / 0
Благодаря ви за отговорите!
 :give_rose:
#5 | 17.04.2013, 12:46
Публикации: 2 / 0
Здравейте, имам нужда от повече информация относно налагането на запори. В моя случай става дума за следното: Поръчител съм на 2 потребителски заема на 1 "приятелка". В момента ОТП-факторинг притежава и двата дълга. Първият от двата заема е изпратен на частен съдия изпълнител, който изпрати запорно съобщение във фирмата в която работя. Но в същото време аз от 3 години съм онкоболна със постепенно влошаващо се състояние(сега съм 1-ва група инвалид с право на работа). Получавам и пенсия по болест. До колкото ми е известно не може да ти бъдат запорирани парите от болнични.
Въпроса ми е могат ли да наложат запор на пенсията ми по болест, ако реша да не работя повече?
#6 | 17.04.2013, 13:21
Публикации: 6324 / 1030
Не може да Ви се наложи запор върху доход от трудово възнаграждение или пенсия, ако са под минималната работна заплата, т.е. в момента върху по-малък доход от 310 лв.
#7 | 17.04.2013, 13:46
Публикации: 1181 / 85
Несеквестируем доход

Скрит текст :
#8 | 17.04.2013, 13:56
Публикации: 5550 / 369
Да, МРЗ важи само за пенсия
#9 | 17.04.2013, 14:03
Публикации: 1181 / 85
Удръжки от пенсиите могат да се правят само при условие, че получаваната от длъжника пенсия е в размер, по-голям от минималната работна заплата, установена в страната за съответния месец. В момента нейният размер е 310 лв..Законът не прави разлика между видовете пенсии - за прослужено време или поради инвалидност.
#10 | 17.04.2013, 17:12
Публикации: 2 / 0
Благодаря на всички за съветите и информацията!
#11 | 10.06.2013, 19:29
Публикации: 1 / 0
Здравейте,моля за отговор-обезщетението за безработица несеквестируем доход ли е ?
#12 | 10.06.2013, 20:26
Публикации: 1873 / 376
"Чл. 442. Взискателят може да насочи изпълнението върху всяка вещ или вземане на
длъжника.
Чл. 450а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) (1) Запор върху вземане на
длъжника по сметка в банка може да бъде наложен от съдебен изпълнител чрез запорно
съобщение в електронна форма, подписано с квалифициран електронен подпис, изпратено по електронен път чрез Единна среда за обмен на електронни запори. Запор върху други вземания на длъжника от банка се извършва по общия ред."

Интересен е въпросът ви, от гледна точка на това, че обезщетенията не попадат в чл.446 ГПК, където има ограничения за доходи от трудово възнаграждение и пенсии. Обезщетението ви е следствие на положен преди това труд, но буквално си остава обезщетение. При вас, вероятно, е предявено искане за запор на вземане и са запорирали банковата сметка, по която ви превеждат обезщетенията.
#13 | 19.09.2013, 10:54
Публикации: 3 / 0
Здравейте,  на пенсии с размер над минималната работна заплата (мрз)  как се налага запор? Само на горницата над 310 или ако пенсията е примерно 320лв се прилага ГПК чл.446, ал.2  и се удържа 1/3?  Т.е. тази МРЗ гарантирана ли е? 

Благодаря
#14 | 19.09.2013, 10:59
Публикации: 5550 / 369
Здравейте,  на пенсии с размер над минималната работна заплата (мрз)  как се налага запор? Само на горницата над 310 или ако пенсията е примерно 320лв се прилага ГПК чл.446, ал.2  и се удържа 1/3?  Т.е. тази МРЗ гарантирана ли е? 

Благодаря

Върху пенсията няма данъци и осигуровки. Следователно ал.2 не се отнася за пенсия
А ал.1 казва:
 както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
............

т.е. при 320 лв. пенсия 1/3 или 1/4 от 320 лв
#15 | 19.09.2013, 11:11
Публикации: 3 / 0
Върху пенсията няма данъци и осигуровки. Следователно ал.2 не се отнася за пенсия
А ал.1 казва:
 както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
............

т.е. при 320 лв. пенсия 1/3 или 1/4 от 320 лв

Благодаря Ви за бързия отговор.

Не ми стана ясно как ал.2 не се отнася за пенсии, като сумата 320 попада в тази графа? Т.е. Вие смятате, че мрз не е гарантирана? И дори и с една стотинка пенсията да надвишава тези 310лв,тогава вече се удържа съответно 1 /3, или 1 /4?  А не само горницата от една стотинка?  Така ли?
#16 | 19.09.2013, 11:35
Публикации: 5550 / 369
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

ал.2 няма отношение към пенсия

Да, върху цялата пенсия се смята удръжката
#17 | 15.10.2013, 12:17
Публикации: 21 / 1
Здравейте, да се запиша и аз с един казус, да ми кажете вашето мнение...
Имаме работничка, която от 10.2012 до 12.07.2013 беше в болничен, след това си взе цялата платена отпуска и 10-тина дни неплатена, до изчакване на решение от телк комисия. За месеците 07 и 08, аз не и удържах сумата по запора, тъй като единия месец чистата и сума за получаване беше 189 лв, а следващия 251 лв, несеквестируем доход по закон, но естествено веднага получих и заплашително писмо от ЧСИ, за тези два месеца, лицето, което е виновно за невнасянето на вноските да си понесе наказанието.... Имам ли някакво основание за притеснение, може ли ЧСИ да ми наложи някаква глоба??? Споделете мнение, до сега не съм се сблъсквала с подобен проблем...  :(  :blush:
#18 | 15.10.2013, 12:31
Публикации: 1181 / 85
До колкото съм запозната, трябвало да удържите сумите по запора.

Несеквестируем доход

Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;

Само когато пенсията е под МРЗ не се удържа запора. Оттам идва заблудата Ви. Трябвало е да направите удръжката според чл.446, ал.1, т.1 от ГПК /във вашия случай/.
Така мисля аз. Нека и други да се включат.
#19 | 15.10.2013, 12:53
Публикации: 7233 / 1081
Само когато пенсията е под МРЗ не се удържа запора Явно и мнението на ЧСИ е такова. И на повечето юристи.
Друг въпрос е, че формулировката на чл.446, ал.1 е доста завъртяна и неясна.
Подобна формулировка /като структура на изречението/ има и в ЗДДФЛ
Чл. 13. Не са облагаеми:
1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;

Тук обаче никой не твърди, че ограничението за 5-годишно ползване се отнася само за селскостопанските и горски имоти  :hmmm:
Нямам думи... :no:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове