Плащане по PayPal , Epay

31.03.2013, 15:19 20503 19
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

31.03.2013, 15:19
Публикации: 261 / 3
Здравейте , при плащане чрез PayPal  и Еpay  трябва ли фирмата да има Касов апарат и да издава касова бележка. Чета НАРЕДБА № Н-18 , но нещо не мога да се ориентирам
#1 | 01.04.2013, 14:47
Публикации: 70 / 29
Преди време правих проучване по въпроса. Смятам, че отговорът на въпроса Ви е не.
За Ипей не подлежи на никакво съмнение. Относно PayPal вмъквам тук моите проучвания - още веднъж отбелязвам, че са отпреди една година. Ще ми е интересно да чуя мнения на колеги по въпроса.

Нормативна база:
ЗДДС чл. 118 (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация. Фискална касова бележка (фискален бон) е и касовата бележка (системен бон), издадена от одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.
Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на този закон: 33. "Заместващи парите платежни средства" са: а) разписките за покупки; б) талоните или купоните за покупки; в) жетоните.
Наредба Н-18 Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Разсъждения:
Закон за платежните услуги и платежните системи:
1. Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на този закон:
11. "Наличен паричен превод" е платежна услуга, при която средствата се предоставят от платеца, без да са открити платежни сметки на името на платеца или на получателя, с единствена цел прехвърляне на съответната сума на получателя или на друг доставчик на платежни услуги, действащ от името на получателя, и/или когато тези средства се получават от името на получателя и са на негово разположение.
30. "Средства" са банкноти и монети, пари по сметка и електронни пари.
Т.е. преводите на електронни пари са наличен паричен превод.
Видно от чл. 77 д ал. (1) Освен издаването на електронни пари дружеството за електронни пари има право да извършва следните дейности: 1. предоставяне на платежни услуги по чл. 4; А в чл. 4 т. 6 е посочено „изпълнение на налични парични преводи”.
2. Видно от приложената информация PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A има лиценз за дружество за електронни пари, издаден в Люксембург. (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A is duly licenced as a Luxembourg credit institution in the sense of Article 2 of the law of 5 April 1993 on the financial sector as amended and is under the prudential supervision of the Luxembourg supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier, with registered office in L-1150 Luxembourg. Since the service is limited to E-money, which does not qualify as a deposit or an investment service in the sense of the Law, customers of PayPal are not protected by the Luxembourg deposit guarantee schemes provided by the Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).)
Чл. 77е. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.)
(5) Дружество за електронни пари, лицензирано в друга държава членка, може да извършва дейност директно или чрез клон на територията на Република България по реда на чл. 30.
(6) Дружество за електронни пари, лицензирано в друга държава членка, може да разпространява и изкупува обратно електронни пари на територията на Република България чрез представител по реда на чл. 30.
(7) Дружество за електронни пари, лицензирано в друга държава членка, може да предоставя платежни услуги на територията на Република България чрез представител по реда на чл. 30
Чл. 30. (1) Платежна институция, лицензирана в друга държава членка, може да извършва на територията на Република България включените в лиценза й платежни услуги чрез клон, представител или директно, след като БНБ бъде уведомена за това от компетентния орган, издал лиценза.
Т.е. притежавайки лиценз на кредитна институция с право да оперира с електронни пари в Люксембург, Pay Pal има право да оперира ДИРЕКТНО в България, само след като БНБ бъде УВЕДОМЕНА за този лиценз от издателя на лиценза.
PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A е вписано под № 50 в Списъка на кредитните институции, лицензирани в страни от ЕС, с уведомление за извършване на дейност на територията на Република България, публикуван в сайта на БНБ. (http://bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIRegistrers/BS_CI_REG_CRBORDACTIV_BG)
В заключение, смятам, че в случай на плащания през PayPal касов бон не се издава!

PayPal сметката, обаче, се декларира пред БНБ и се подават тримесечни отчети за движението по нея.
#2 | 03.04.2013, 15:52
Публикации: 35 / 1
Здравейте!
За съжаление на посочения линк липсва № 50 Paypal.
#3 | 03.04.2013, 18:03
Публикации: 70 / 29
Номер 50 е до номер 49 Комерцбанк, вдясно.
#4 | 04.04.2013, 12:43
Публикации: 35 / 1
Вярно, благодаря

А в подкрепа на това, че не се издават касови бележки:
Писмо № 96-00-533 на НАП.”Когато плащането се извършва чрез „ Изипей ” АД, Epay.bg, Paypal, Ebg.bg. следва да се извърши проверка в публичния регистър по чл. 17 от ЗПУПС, за да се установи дали посочените дружества фигурират в този регистър като лицензирани платежни институции. При положение, че същите са посочени в регистъра се налага извода, че ще се осъществява плащане на чрез дружества, лицензирани да извършват дейност по налични парични преводи по смисъла на ЗПУПС. В тези случаи вече по силата на чл. 3, л. 1 от Наредба № Н-18/2006г. не е задължително издаването на фискална касова бележка от фискално устройство.” Писмо № 96-00-533 на НАП.”

Само че си мисля, че сметката в Пейпал не е точно банкова сметка и не подлежи на регистрация в БНБ.

Освен това как мислите- ако нерегистрирано по ДДС лице извършва онлайн продажби на стоки на физически лица от ЕС и извън ЕС, следва ли да се регистрира по ДДС преди да е достигнало облагаемия оборот 50000 лв. ( за отделните страни от ЕС също се следи оборота).
#5 | 04.04.2013, 13:42
Публикации: 2041 / 249


Освен това как мислите- ако нерегистрирано по ДДС лице извършва онлайн продажби на стоки на физически лица от ЕС и извън ЕС, следва ли да се регистрира по ДДС преди да е достигнало облагаемия оборот 50000 лв. ( за отделните страни от ЕС също се следи оборота).
Ще подлежите на регострация по ЗДДС след като направите оборота за задължителна регострация 50 000лв , след това вече ще отговаряте на чл.14 ЗДДС и ще почнете да следите праговете на регострация в съответните страни при дистанционни продажби .
#6 | 04.04.2013, 13:44
Публикации: 35 / 1
Благодаря
#7 | 04.04.2013, 21:00
Публикации: 70 / 29
Регистърът по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи е съвсем различен - намира се ето тук: http://bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/index.htm
Това е регистър на лицензираните от БНБ платежни институции.

Не конкретизирате от коя дата е въпросното писмо на НАП, но предполагам, че тълкува изискванията на Наредба Н-18 преди поправката в чл. 3 в сила от 24.6.2011г.
Наредба Н-18 Чл.3. (1) (Доп.- ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път или чрез наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги

Относно това дали сметката в ПейПал се декларира в БНБ, отговорът на БНБ е да, трябва да се декларира.
#8 | 05.04.2013, 09:56
Публикации: 2041 / 249
От Закона за платежните услуги и платежните системи:

Чл. 3. (1) Доставчици на платежни услуги по смисъла на този закон са:
1. банки по смисъла на Закона за кредитните институции;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.) дружества за електронни пари по смисъла на този закон;
3. платежни институции по смисъла на този закон;
4. Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки, когато не действат в качеството си на органи на парична политика или на органи, осъществяващи публичноправни функции;
5. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.)

ПейПал са кредитна институция , вписана в регистъра  на БНБ за  кредитните институции лицензирани в ЕС и извършващи дейност на територията на страната.

От ЗКИ:
(2) Чуждестранна финансова институция, която ще осъществява дейност на територията на Република България чрез клон или директно, се вписва в регистъра въз основа на уведомлението и приложеното удостоверение по чл. 24, ал. 2.

Отговаря на Т.1 и не се изисква фискално устройство и изкаването на фискален бон.
#9 | 09.07.2015, 17:44
Публикации: 10 / 0
Здравейте, колеги,
Моля ви за помощ - счетоводител съм на хотел, регистриран в booking.com, като при направена резервация се удържат пари от кредитната карта на клиента. Въпросът ми е - според вас следва ли да се пуска касова бележка за тези резервации? Това не се прави през ПОС терминал, а директно от сайта. Парите постъпват по банков път. Но ме тревожи тази "кредитна карта"...
#10 | 05.09.2017, 23:51
Публикации: 70 / 29
Колеги, искам да върна темата за обсъждане по повод на тази публикация http://burgas-reporter.com/articles/28821.
Според БНБ и съответно НАП, плащанията с електронните пари не се приравняват на платежните операции с останалите пари, и за ПейПал плащания се изисква издаване на касова бележка и предаването и на клиента в момента на плащането. Аз основание за такова изключване на плащанията с електронни пари не намирам в нормативната база.
Моля да коментирате, ако имате практика и срещи с НАП по този повод. Във фейсбук видях, че единия от отговорите на НАП е на запитване с входящ номер от 14.8.2017 - може би е някакво ново тълкувание на НАП.
#11 | 06.09.2017, 08:11
Публикации: 9154 / 1558
Колеги, искам да върна темата за обсъждане по повод на тази публикация http://burgas-reporter.com/articles/28821.


Линкът не се отваря.  :smile1:
#12 | 06.09.2017, 09:39
Публикации: 70 / 29
Линкът не се отваря.  :smile1:


Извинете, без точката накрая
http://burgas-reporter.com/articles/28821
#13 | 12.01.2018, 12:16
Публикации: 236 / 6
Здравейте! Може ли да се включи някой, който е запознат дали трябва да се декларира paypal сметка в БНБ и малко повече за процеса?
Благодаря!
#14 | 25.03.2018, 23:47
Публикации: 2 / 0
Преди време правих проучване по въпроса. Смятам, че отговорът на въпроса Ви е не.
За Ипей не подлежи на никакво съмнение. Относно PayPal вмъквам тук моите проучвания - още веднъж отбелязвам, че са отпреди една година. Ще ми е интересно да чуя мнения на колеги по въпроса.

Нормативна база:
ЗДДС чл. 118 (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация. Фискална касова бележка (фискален бон) е и касовата бележка (системен бон), издадена от одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.
Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на този закон: 33. "Заместващи парите платежни средства" са: а) разписките за покупки; б) талоните или купоните за покупки; в) жетоните.
Наредба Н-18 Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Разсъждения:
Закон за платежните услуги и платежните системи:
1. Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на този закон:
11. "Наличен паричен превод" е платежна услуга, при която средствата се предоставят от платеца, без да са открити платежни сметки на името на платеца или на получателя, с единствена цел прехвърляне на съответната сума на получателя или на друг доставчик на платежни услуги, действащ от името на получателя, и/или когато тези средства се получават от името на получателя и са на негово разположение.
30. "Средства" са банкноти и монети, пари по сметка и електронни пари.
Т.е. преводите на електронни пари са наличен паричен превод.
Видно от чл. 77 д ал. (1) Освен издаването на електронни пари дружеството за електронни пари има право да извършва следните дейности: 1. предоставяне на платежни услуги по чл. 4; А в чл. 4 т. 6 е посочено „изпълнение на налични парични преводи”.
2. Видно от приложената информация PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A има лиценз за дружество за електронни пари, издаден в Люксембург. (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A is duly licenced as a Luxembourg credit institution in the sense of Article 2 of the law of 5 April 1993 on the financial sector as amended and is under the prudential supervision of the Luxembourg supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier, with registered office in L-1150 Luxembourg. Since the service is limited to E-money, which does not qualify as a deposit or an investment service in the sense of the Law, customers of PayPal are not protected by the Luxembourg deposit guarantee schemes provided by the Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).)
Чл. 77е. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.)
(5) Дружество за електронни пари, лицензирано в друга държава членка, може да извършва дейност директно или чрез клон на територията на Република България по реда на чл. 30.
(6) Дружество за електронни пари, лицензирано в друга държава членка, може да разпространява и изкупува обратно електронни пари на територията на Република България чрез представител по реда на чл. 30.
(7) Дружество за електронни пари, лицензирано в друга държава членка, може да предоставя платежни услуги на територията на Република България чрез представител по реда на чл. 30
Чл. 30. (1) Платежна институция, лицензирана в друга държава членка, може да извършва на територията на Република България включените в лиценза й платежни услуги чрез клон, представител или директно, след като БНБ бъде уведомена за това от компетентния орган, издал лиценза.
Т.е. притежавайки лиценз на кредитна институция с право да оперира с електронни пари в Люксембург, Pay Pal има право да оперира ДИРЕКТНО в България, само след като БНБ бъде УВЕДОМЕНА за този лиценз от издателя на лиценза.
PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A е вписано под № 50 в Списъка на кредитните институции, лицензирани в страни от ЕС, с уведомление за извършване на дейност на територията на Република България, публикуван в сайта на БНБ. (http://bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIRegistrers/BS_CI_REG_CRBORDACTIV_BG)
В заключение, смятам, че в случай на плащания през PayPal касов бон не се издава!

PayPal сметката, обаче, се декларира пред БНБ и се подават тримесечни отчети за движението по нея.


Интересно, но факт PAYPAL  е ригистрирана в ЛЮКЕНБУРГ- страна членка на европейския съюз като банкова институция под номер B00000351  от въпросния ригистър към дата 25.03.2018
#15 | 26.03.2018, 13:32
Публикации: 105 / 6
Да, трябва да се декларира Paypal акаунтът в БНБ. И тримесечно се подават отчети. навремето преди 3-4 години ходих на място в БНБ, където попълних заявление. Сега може и да може по ел.път. Обадете се в БНБ- статистика. Отчетите ги подавам по ел.път.
#16 | 20.04.2018, 22:08
Публикации: 1 / 0
И аз имам едно въпросче. До колкото разбирам Юридическо лице не е длъжно да се регистрира по ДДС , ако търгува сфизически лица във и изнън България , ако не е достигнало 50 000 лв. Обаче ако получи услуга от чужденстранна фирма това го задължава да се регистрира. Сега ако се ползва фирмен пейпал там сметка и клиентите ти плащат така , после дърпаш  сумата във фирмената сметка, пейпал нали се води посредник един вид. Не значи ли, че пейпал като юридическо лице ти извършва вид платена услуга , понеже те ти вземат такса за прехвърляне на пари в сметката и понеже са чуждестранна фирма и съответно те задължава да се регистираш по ДДС... много се обърках вече, дано въпроса ми е ясен. Благодаря предварително!!!
#17 | 24.04.2018, 09:36
Публикации: 105 / 6
Според мен трябва. Въпреки че това са финансови услуги и са освободени, но пак се изготвя протокол и се включва в двата дневника.
#18 | 07.12.2018, 14:32
Публикации: 105 / 6
Еq "новата" наредба за касовите апарати пак не даде ясен и категоричен отговор на въпроса трябва ли да се издават касови бележки за плащанията по Paypal.
#19 | 08.12.2018, 10:23
Публикации: 30 / 0
"Според мен трябва. Въпреки че това са финансови услуги и са освободени, но пак се изготвя протокол и се включва в двата дневника."
Бихте ли ми казали на основание на какъв документ издаден от paypal, вие изготвяте този протокол, аз досега от тях никога не съм получавала фактура или  друг документ за таксите им, където да има данни , само месечни извлечения
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове