Доходи от наем на ФЛ регистрирано по ЗДДС

09.04.2013, 16:38 11269 4
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

09.04.2013, 16:38
Публикации: 4 / 1
Здравейте , имам питане : наемодател физическо лице с регистрация по ЗДДС ми издава фактура за наем с начислена облагаема основа и сътветно ДДС върху нея.Трябва ли да му правя сметка за изплатена сума и да удържам 10 процента ДОД след приспадане на необходимо присъщи разходи? Предварително благодаря на отговорилите!
#1 | 09.04.2013, 17:55
Публикации: 7602 / 1145
Имаше едно указание на НАП от времето, когато въведоха плащането на данъка от наемателя. Доколкото помня - трябва да се издава СИС и да се удържа десятъка.
За ФЛ СОЛ - наемодател се издава СИС и се удържа данък, независимо от факта, че е СОЛ. Ще се опитав да потърся указанието.
#2 | 09.04.2013, 18:07
Публикации: 7602 / 1145
http://www.nap.bg/document?id=2969
Указание на министъра на финансите за определяне и внасяне на авансов данък за доходи от наем
Обърни внимание на стр. 4, горе.
#3 | 09.04.2013, 19:34
Публикации: 4 / 1
Благодаря Ви за бързите отговори! Приятна вечер!
#4 | 09.04.2013, 20:02
Публикации: 2033 / 252
Разглеждайки Експертис попаднах на подобно на Вашето питане :
Авансово облагане на доход от наем

05.03.2013

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт

  Въпрос: Юридическо лице сключва договор за наем с физическо лице - земеделски производител, регистриран по ЗДДС. Ще се издава ежемесечно фактура с ДДС, въпросът е ще се дължи ли авансов данък съгласно ал. 4 на чл. 44 от ЗДДФЛ от юридическото лице?Отговор: На основание чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по ред, идентичен с прилагания за едноличните търговци. За целите на цитираната разпоредба „доход от стопанска дейност на физически лица” е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон. Доколкото доходите от наем на физическото лице не са свързани с дейността му по производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, предвид цитираната дефиниция, те не следва да се включват в облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ. Наличието на регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) не променя характера на дохода на физическото лице за целите на облагането му с данък по ЗДДФЛ.

Облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗДДФЛ, т.е. като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи. В тези случаи доходът се облага авансово по реда на чл. 44 от същия закон. Съгласно чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие, както е и в конкретния случай, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 от ЗДДФЛ се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Следователно ангажиментът за авансовото облагане на дохода от наем в конкретния случай е на юридическото лице – платец на дохода. Това задължение не се отменя, когато физическото лице (наемодателят) е регистрирано по ЗДДС и в тази връзка е задължено да издава данъчен документ по смисъла на този закон.

Имайте предвид, че на основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за изплатения облагаем доход и за удържания данък по реда на чл. 44, ал. 4 юридическото лице е задължено да издаде сметка за изплатени суми и служебна бележка, които се предоставят на физическото лице. Документът се издава от платеца и когато е издаден данъчен документ по ЗДДС от наемодател – физическо лице, регистрирано за целите на ДДС. В този смисъл е и указание УК-2/23.03.2011 г., издадено от министъра на финансите.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група