Приспадане на ДДС

15.08.2013, 11:02 8829 5
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

15.08.2013, 11:02
Публикации: 31 / 0
Здравейте м.6 300.00 лв -възстановяване, в м.07 излизам на внасяне но съм пропуснала дас си  приспадна тези 300 лв и съм си внесла ДДС-то ,може ли в м.8 да си ги приспадна тези от м.06.процедурата започва от м.06.
#1 | 15.08.2013, 11:50
Публикации: 1875 / 379
Да, можете, процедурата не е минала. Пък и платежните дето ги пращате в НАП нямат насоченост към погасяване на ДДС, влизат в единната сметка и погасяват първото задължение или стоят като надвнесени.
#2 | 15.08.2013, 11:54
Публикации: 6333 / 582
Малко се съмнявам, че ще се получи, ако сумата за приспадане на ДДС-то за м.юли не е посочена в кл.70 на справка-декларацията.
#3 | 15.08.2013, 11:55
Публикации: 31 / 0
Становище 5_ 20-00-409/03.11. 2011Г. пропуснат период, може ли сумата да се приспадне от следващият данъчен период – м.09.2011г., тъй като двумесечният период не е изтекъл. В случай, че не е възможно как следва да се процедира?
ПИСМА
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯ
1000 София, ул. “Аксаков” № 21 Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 7046
5_ 20-00-409/03.11. 2011Г.
ДДС, ЧЛ.92, АЛ.1
В подаденото писмо, постъпило в дирекция ОУИ е изложена следната фактическа обстановка:
За данъчен период месец 07.2011г. дружеството има ДДС за възстановявне в размер на 31 лв. За месец 08.2011г. резултатът е ДДС за внасяне в размер на 88 лв., които са внесени в пълен размер, като е пропуснато приспадането на данъчния кредит от месец 07.2011г.
Поставеният въпрос е:
Може ли сумата да се приспадне от следващият данъчен период – м.09.2011г., тъй като двумесечният период не е изтекъл. В случай, че не е възможно как следва да се процедира?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към въпросите нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 92, ал.1, т. 4 и т. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се прихваща, приспада или възстановява, както следва:
- ако след изтичането на срока по т. 2 има остатък от данъка за възстановяване, органът по приходите прихваща този остатък за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, или го възстановява в 30-дневен срок от подаването на последната справка-декларация;
- ако данъкът за възстановяване, по отношение на който е започнала процедура по приспадане, не е приспаднат изцяло към подаване на справка-декларацията за последния от двата данъчни периода, всеки друг данък за възстановяване по справка-декларация за някой от тези два данъчни периода се добавя към него и подлежи на възстановяване или прихващане наред с остатъка и в срока по т. 4.
В ал.3 на чл.68 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) е указано, че ако след подаването на двете справки-декларации по чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона е налице неприспаднат остатък от данъка за възстановяване, лицето посочва в клетка 80 на последната справка-декларация неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване в 30-дневен срок. Ако в някоя от подадените две справки-декларации е деклариран данък за възстановяване, по отношение на който не е приложим чл.92, ал. 3 и 4 от закона, този данък се прибавя към неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване и също се посочва в клетка 80 на последната справка-декларация.
Когато в клетка 80 на справка-декларацията се посочи данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване след приключила процедура по приспадане, по силата на ал.4 от чл.68 на ППЗДДС, лицето е длъжно заедно със справка-декларацията да подаде и справка за извършеното приспадане по образец - приложение № 6, по отношение на този данък.
Видно от горепосочените разпоредби на чл.92, ал.1 от ЗДДС и чл.68, ал.3 и ал.4 от ППЗДДС, остатъкът за възстановяване за данъчен период месец 07.2011г. 31лв. следва да бъде посочен в кл. 80 на справката декларация по ЗДДС за данъчен период м.09.2011г. и подлежи на възстановяване в срока по чл.92, ал.1, т.4 от ЗДДС – 30 дневен от подаване на справката - декларация за м.09.2011г.
В случай, че остатъкът за възстановяване за данъчен период месец 07.2011г. не е посочен в справката декларация за м.09.2011г., то този данък може да бъде възстановен по реда на чл.128 и чл.129 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) по Ваше писмено искане. За целта следва да подадете искане /по чл.129, ал.1 от ДОПК/ за прихващане и възстановяване. На основание подаденото искане органа по приходите ще извърши проверка относно подлежащите на възстановяване суми.

Тук пише че може ?!
#4 | 15.08.2013, 12:12
Публикации: 10210 / 1765
И аз смятам, че процедурата не е приключила и може да посочите в клетка 70 за приспадане през август.
#5 | 15.08.2013, 21:32
Публикации: 3353 / 254
Това ни се случи скоро и по телефона казаха, че може :)
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група