ДДС за износ извън ЕС

11.09.2013, 10:48 102202 64

11.09.2013, 10:48
Публикации: 2 / 0
Здравейте,

Имам следния въпрос и се извинявам ако вече има направена подобна тема. Искам да попитам как стои въпроса с ДДС при търговия със страни извън ЕС. Искам да попитам и дали Данъкът от 20% обхваща и износа на сребърна вода и селскостопански продукти? Има ли възможност за получаване на данъка обратно? Откриването на клон на фирмата в България решение ли е за по ниска данъчна тежест?

Ще се радвам на вашия отговор.
Поздрави.


#1 | 11.09.2013, 12:26
Публикации: 6384 / 1105
Износът на стоки е облагаема доставка с нулева ставка:
     чл. 28. Облагаема доставка с нулева ставка е:
               1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
               2. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната; тази разпоредба не се прилага, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.

За разходите, свързани с такава доставка имате право на пълен ДК.
#2 | 12.09.2013, 09:23
Публикации: 2 / 0
Благодаря ви за бързия отговор !
#3 | 31.10.2013, 22:51
Публикации: 38 / 4
Здравейте! Да допълня и аз малко темата, ако е възможно, с един наш казус...

 Българска фирма ще продава тир-ремарке на клиент, който се намира на територията на Йордания.
Предполагам, че това ще се третира като износ. Най-вероятно МПС-то ще пътува до тази страна, където ще откачи ремаркето и ще се върне само влекача. За продажбата на въпросното ремарке, освен инвойс, българска фактура, договор за покупко-продажба... евентуално вероятно и митническа декларация... ? Какви други документи ще са необходими и какво се прави в този случай? Мисля, че няма да се начисли ДДС, защото е износ. Но не знам отсрещната страна като каква се явява - регистрирана или нерегистрирана, физическо или юридическо лице... Имате ли някакви насоки за всичко това? Тук ще отрегистрираме ремаркето от КАТ. Прочетох предишните коментари... Така че вече ясно какво ще е основанието за начисляване на нулева ставка ДДС във фактурата за продажба. Но има ли нещо специално, защото обектът на продажба е ремарке? Как да оформим нещата?
#4 | 01.11.2013, 07:07
Публикации: 6384 / 1105
Здравейте,
Няма нищо по-специално при оформянето на износа на ремарке. Удостоверяването на основанието за прилагане на нулева ставка става с конкретни документи, според вида на доставката. Ако доставчикът не се снабди с необходимите документи до края на месеца следващ месеца, в който данъкът по доставката е станал изискуем, тогава отпада основанието за прилагане на нулева ставка и доставчикът начислява данъка на общо основание. Ако в последствие доставчикът се снабди с нужните документи, той има право да коригира начисления данък

Скрит текст :
#5 | 01.11.2013, 08:02
Публикации: 38 / 4
Благодаря страшно много за отговора!
#6 | 23.01.2014, 22:19
Публикации: 5 / 0
Искам да попитам тук и аз за следния казус. Българска фирма регистрирана по ЗДДС изнася стока до Полша и ще фактурира на нея, която от своя страна ще изнесе до Русия тази стока. Българската фирма иска да фактурира монтаж директно към Русия. Как точно се извършва износа, ддс декларира ли се и т.н. Благодаря.
#7 | 24.01.2014, 07:11
Публикации: 6384 / 1105
Доставката на стока до Полша е ВОД, което е основание за неначисляване на ДДС при фактурирането. Трябва да подадете и VIES-декларация, както и да се снабдите с транспортни и др. документи, доказващи извършения ВОД и основанието за неначисляване на ДДС. В противен случай може да Ви бъде начислен ДДС и съответните санкции при евентуална проверка.
Доставката на услуга (монтаж) към Русия е доставка по чл. 21, ал. 2, която е с място на изпълнение извън територията на страната. Съгласно чл. 86, ал. 3 за нея не се начислява данък.
#8 | 19.02.2014, 22:47
Публикации: 1 / 0

Фирма изнася акцизни стоки за Русия. Стоките са с поставени руски бандероли и пътува от акцизен склад от България до акцизен склад в Естония с ПАД. Стоката се натоварва на друг камион в Естония и се изнася за клиента в Русия. Фактурата от българската фирма е издадена директно на руската фирма. Какви документи са необходими, за да имаме основание да не начисляваме ДДС и акциз.
#9 | 01.06.2014, 15:50
Публикации: 1 / 0
Фирмата ни е Българска и регистрирана в България по ЗДДС.Извършила е  транспорт на  стоки от Румъния до Република Хърватска и е пуснала фактура  за транспортна услуга на фирма  от Р Хърватска.
Въпросът ми е на основание на кой член от ЗДДС ще се начисли ДДС нулева ставка.
#10 | 01.06.2014, 19:44
Публикации: 6384 / 1105
Фирмата ни е Българска и регистрирана в България по ЗДДС.Извършила е  транспорт на  стоки от Румъния до Република Хърватска и е пуснала фактура  за транспортна услуга на фирма  от Р Хърватска.
Въпросът ми е на основание на кой член от ЗДДС ще се начисли ДДС нулева ставка.
Международен транспорт на стоки
Чл. 30. (1) (Предишен текст на чл. 30 - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Облагаема доставка с нулева ставка е превозът на стоки, когато превозът се извършва:
1. от място на територията на страната до територията на трета страна или територия или до територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, или
#11 | 05.06.2014, 12:40
Публикации: 15 / 0
Здравейте, един въпрос и от мен по темата:  Бг-фирма, регистрирана по ДДС извършва услуга (доработка) в България  за турска фирма: какъв е типът на сделката? Има ли основание за неначисляване на ДДС?
#12 | 05.06.2014, 12:53
Публикации: 6384 / 1105
Здравейте,
Зависи за какво точно става дума. Вижте чл. 33 от ЗДДС и дали не попадате в неговата хипотеза:
Доставка по обработка на стоки
Скрит текст :
#13 | 05.06.2014, 13:50
Публикации: 15 / 0
Не съм сигурна дали по втората точка не се разминават нещата: Стоките са внесени от Турция, обработени са в Б-я от 1ва фирма и стават собственост на 2ра фирма във Б-я, т.е. не са изпратени за трета страна.
#14 | 05.06.2014, 14:30
Публикации: 6384 / 1105
Вижте, за да получите точен отговор, трябва да зададете точен въпрос.
За целита трябва да уточните:
1. Кой е вносител?
2. Кой е собственик на стоката при оказването на услугата - българска или чужда фирма? Пишете, че  "Бг-фирма, регистрирана по ДДС извършва услуга (доработка) в България  за турска фирма". Последната има ли седалище в Б-я? Регистрирана ли е тук по ЗДДС? Ако не, защо стоките не напускат страната? Директно след доработката турската фирма ли ги прехвърля на друга българска?..... Не ни карайте да гадаем  :excl:
#15 | 05.06.2014, 15:42
Публикации: 15 / 0
Съжалавам, че съм се изразила непълно-просто в момента и аз разсъждавам как да се оформи сделката. Имаме 2 варианта:
1) Турска фирма внася стока в Б-я във фирма X. Фирма Y, която работи на територията на фирма  X (под наем) обработва стоката, която все още е собственост на турската фирма. Y фактурира услуга турската фирма. Веднага след извършване на услугата, стоката става собственост на  X и не се транспортира на никъде, понеже се намира във X.
2) Турска фирма внася стока в Б-я като я продава на фирма X.  Фирма Y, която работи на територията на фирма  X (под наем) обработва стоката, но  фактурира услугата на турската фирма.
Турската фирма не е регистрирана по ДДС в България. Въпросите са:
-вторият вариант възможен ли е изобщо?
-Фирма Y начислява или не ДДС във фактурата към турската фирма, ако не - на какво основание?
Благодаря много за отделеното време и отговора!
#16 | 05.06.2014, 19:17
Публикации: 6384 / 1105
По т.1 - Бихте ли уточнили за какъв митнически режим на вноса става дума при "Турска фирма внася стока в Б-я във фирма X, която все още е собственост на турската фирма."?
Съжалявам, но не схващам за каква сделка става дума.

По т.2 - Защо фирма У фактурира услугата на турската фирма, след като стоката е продадена на фирма Х?
#17 | 06.06.2014, 13:57
Публикации: 15 / 0
По т.2 - Защото има изисквания за стоката и доработката до изисквания вид трябва да се поеме от турската фирма. Така са се разбрали.

по т.1 - ще се опитам да го уточня  :blush:
#18 | 12.06.2014, 16:45
Публикации: 4 / 0
Здравейте , и аз имам един казус:
1. БГ фирма регистрирана по ЗДДС е наета за извършване на транспорт на дадена стока до Швейцария, транспортният разход ще се заплати от Швейцарската фирма, издадена е фактура и инвоис с  нулева ставка на ДДС...
Как да отразя продажбата в Дневник продажби?
Необходимо ли е подаване на други документи?
Благодаря !!! :wink1:   
#19 | 12.06.2014, 16:58
Публикации: 2027 / 253
Здравейте , и аз имам един казус:
1. БГ фирма регистрирана по ЗДДС е наета за извършване на транспорт на дадена стока до Швейцария, транспортният разход ще се заплати от Швейцарската фирма, издадена е фактура и инвоис с  нулева ставка на ДДС...
Как да отразя продажбата в Дневник продажби?
Необходимо ли е подаване на други документи?
Благодаря !!! :wink1:

чл.22 (3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 и 3.

чл.21
(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
(3) Когато получателят по ал. 2 използва услугите изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си, мястото на изпълнение се определя по реда на ал. 1.

Ако имате потвърждение , че фирмата клиент от Швейцария , която ще ползва Вашите услуги е данъчно задължено лице , то издавате фактура не с 0% ДДС  , а без да посочвате никаква ставка , защото мястото на изпълнение на услугата е там където е установено данъчно задълженото лице получател на услугата , във Вашия случай това е Швейцария. Отразявате фактурата в дневник продажби в колона 23 и в колона 18 на СД.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група