Ваучери за гориво за регистр. ЗП ФЛ облагани по чл. 29а ЗДДФЛ

20.12.2013, 16:01 13842 8

20.12.2013, 16:01
Публикации: 308 / 8
Регистрираните земеделски производители ФЛ облагани по чл. 29 и чл. 29а ЗДДФЛ имат ли право на ваучери за гориво за 2014 г.? Тези лица не са търговци според ТЗ, но са регистрирани ЗП и произвеждат непреработени продукти от селско стопанство и се предполага, че нямат публични задължение.
#1 | 21.12.2013, 06:35
Публикации: 6372 / 1082
Без значение какъв ред на облагане прилагат земеделските производители, те могат да се възползват от помощта за гориво, стига да са регистрирани по Наредба №3 от 1999 г. и да нямат публични задължения.

За подробности може да направите справка на сайта на МЗХ или да се обърнете към съответната районна служба па земеделие и гори.

Ето информация от МЗХ:

16.12.2013 г.

МЗХ стартира кампания за предоставяне на ваучери за горива на земеделските производители през 2014 г.

Заявленията ще се приемат от 2 януари до 3 февруари 2014 г. в общинските земеделски служби

МЗХ стартира кампания за предоставяне на държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за гориво”. Помощта е в размер на 84 млн. лв. и ще се предоставя под формата на намалена акцизна ставка чрез система от ваучери за компенсиране на част от разходите на земеделските производители за газьол, използван в първичното производство на земеделска продукция.

От нея могат да се възползват всички регистрирани земеделски производители, обработващи площи със земеделски култури и отглеждащи животни, от които се получава първична селскостопанска продукция.

Отпускането на помощта ще става на два етапа, а първоначалните декларации се приемат от 2 януари до 3 февруари 2014 г. в общинските земеделски служби срещу лична карта и талон за регистрация като земеделски производители. В тях фермерите заявяват прогнозни данни за годишното потребление на гориво за обработваемите площи по видове култури, брой животни и т.н.

С ваучерите за гориво земеделските стопани могат да закупят от бензиностанциите газьол. Ваучерите се използват само и единствено за получаване на газьол в литри и не се разменят срещу пари.

От началото на 2014 г. земеделските производители трябва да водят дневник по образец за изразходваното количество гориво, в който да записват предприетите агротехнически действия по обработката на почвата и/или мероприятия, свързани с отглеждането на животните.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на МЗХ.
#2 | 21.12.2013, 12:11
Публикации: 308 / 8
Притеснява ме чл. 47а, ал. 1, т. 2 и 4 от Закон за подпомагане на земеделските производители!

Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Право на ваучери за гориво имат земеделските производители, регистрирани по чл. 7, които:
1. нямат изискуеми публични задължения;
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4.не са предприятия в затруднение.

Физическите лица, които не са търговци, но същевременно са земеделски производители или тютюнопроизводители не съществува процедура, по която да бъдат обявени в несъстоятелност по ТЗ. По тази причина физическите лице не покриват един от критериите за „предприятие в затруднение”, уредени в §1, т.30 от ДР на ЗКПО. Другите два критерия  за „Предприятие в затруднение” също не могат да се приложат, тъй като за тях се изисква лицата първо да са търговци и второ да са капиталово организирани, т.е. да съществуват под формата на юридическо лице, което формира капитал.

Това бе причината лицата по чл. 29а ЗДДФЛ да не преотстъпят корпоративен данък (чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ и чл.189б от ЗКПО)!

Дали по същите правни причини тези лица няма да могат да се възползват и от тази държавна помощ?
#3 | 21.12.2013, 12:22
Публикации: 308 / 8
ЗДДФЛ не дава определение на понятието „предприятие в затруднение „ Такова определение се дава от ЗКПО! Означава ли това че тази държавна помощ е предназначена само за лица търговци по смисъла на ТЗ с облагаеми доходи и печалба по реда на ЗКПО?


#4 | 25.12.2013, 11:17
Публикации: 296 / 50
#5 | 27.12.2013, 15:19
Публикации: 308 / 8
здравейте,
кой е официалният източник на тези документи?
#6 | 28.12.2013, 01:10
Публикации: 296 / 50
МЗХ
#7 | 02.01.2014, 22:20
Публикации: 308 / 8
 :thumbup:
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група