Заплащане по официални празници

07.01.2014, 14:05 42944 20
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

07.01.2014, 14:05
Публикации: 279 / 8
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! ЗДРАВЕ,ЩАСТИЕ, КЪСМЕТ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ! :give_rose:
А, сега към моят въпрос:
Как се изчислява възнаграждението по официални празници?
Аз го изчислих така:
Заплата - 456.00 лв.; р.д 19 дни
за 1 ден на 24.12.2013 г. 24.00 лева
Извънреден труд за този ден:
1. (24.00 лв.за един ден :8h=3.00 лв.)
2. 8 h х 3.00=24.00 + 24.00 лв х100%=48.00 лв
Общо 24.00 лв. за празник + 48.00 лв. за изв.труд= 72.00 лв.
Права ли съм?
Благодаря предварително!
#1 | 07.01.2014, 16:15
Публикации: 157 / 4
За 24.12.2013 се заплаща за официален празник ,а не извънреден труд.
#2 | 07.01.2014, 16:26
Публикации: 2516 / 287
Защо, труда може да е извънреден.
#3 | 07.01.2014, 16:35
Публикации: 279 / 8
Моля, помогнете ми, за да не е грешно изчислението.
#4 | 07.01.2014, 16:44
Публикации: 2516 / 287
Хич не съм сигурна, спомням си че съм чела някъде дали увеличението е 300 или 400 % обаче не си спомням нито аргументите, нито извода.

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:
3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
според мен увеличението е 400%, не 300%, но както казах, само си разсъждавам на общо основание.
един път спрямо цитираната разпоредба плащаш със 100% отгоре, защото е официален празник (например 10 лв. + 10 лв.)
и после удвояваш за празничен труд (т.е. 20 лв. х 2) (За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.)
#5 | 08.01.2014, 08:48
Публикации: 349 / 16
За празнични дни коефициента е 3, а за извънреден труд 1.5 - при сумирано изчисляване на работното време и 1.75 - при 8 ч. работен ден.
#6 | 08.01.2014, 13:45
Публикации: 5550 / 370
РАЗЯСНЕНИЕ НА МТСП ОТ 15.03.2010 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 262 ОТ КТ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Въпрос:
Ако за извънреден труд, положен на официален празник, се заплати съгласно чл. 262, ал. 1, т. 3 от КТ, трябва ли за същия да бъде изплатено и възнаграждение съгласно чл. 264 от КТ?

Отговор:
Съгласно чл. 262 от Кодекса на труда (КТ) положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 1. 50 на сто - за работа през работните дни; 2. 75 на сто - за работа през почивните дни; 3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници; 4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време. В разпоредбата на чл. 262, ал. 2 от Кодекса на труда е регламентирано, че когато не е уговорено друго, увеличението за положения извънреден труд се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено в трудовия договор. В този текст се има предвид трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор - чл. 66, ал. 1, т. 7 от КТ.
В чл. 264 от Кодекса на труда е предвидено, че за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. За тези работници и служители, за които работата в деня на официалния празник се счита за извънреден труд, увеличението се определя на база не по-малка от удвоения размер на уговореното възнаграждение, т.е. те трябва да получат не по-малко от четворния му размер, когато е официален празник и полага извънреден труд в този ден.Т.е. 400%(общо). Т.е 4 надника.
чл.262, а след това 264 от КТ.


Извънреден труд - 100%
съгл. чл.262.  – 100 % Станаха 200%
Официален празник - двойна надница, съгл. чл.264. Станаха 400%

Това е когато заплащането не е на СИРВ
#7 | 08.01.2014, 16:23
Публикации: 349 / 16
Извънреден труд - 100% и съгл. чл.262.  – 100 %
Това не е ли едно и също?

съгл. чл.262.  – 100 %
Официален празник - двойна надница, съгл. чл.264.
Стават 300% т. е. надницата * 3 ???
#8 | 08.01.2014, 16:26
Публикации: 5550 / 370
Извънреден труд - 100% и съгл. чл.262.  – 100 %
Не е едно и също :)
Извънреден труд - 100% - това е надник за денят
съгл. чл.262.  – 100 % - това е увеличението съответно 50%, 75%, 100%
#9 | 08.01.2014, 16:38
Публикации: 349 / 16
 Слу­жи­тел с 8-ча­сов ра­бо­тен ден при под­нев­но от­чи­та­не на ра­бот­но­то вре­ме, с ос­нов­но ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние от 300 лв. и 15 % за про­дъл­жи­тел­на ра­бо­та през ме­сец, кой­то е бил с 21 ра­бот­ни дни е ра­бо­тил и из­вън­ред­но 8 ч. ка­то де­жу­рен по пред­п­ри­я­тие на официален празник. За ме­се­ца той ще по­лу­чи:

Ос­нов­но ме­сеч­но тру­до­во въз­наг­раж­де­ние                 300 лв.
За про­дъл­жи­тел­на ра­бо­та (300 лв. х 15 %)                  45 лв.
За ра­бо­та на офи­ци­а­лен праз­ник
(300 лв. : 21 дн.)                                                       14,28 лв.
Уве­ли­че­ние за ра­бо­та на офи­ци­а­лен праз­ник
(14,28 лв. х 100 %)                                                   14,28 лв.
Уве­ли­че­ние за из­вънр. труд на офиц. праз­ник
(14,28 лв. х 100 %)                                                   14,28 лв.

Брут­но тру­до­во въз­наг­раж­де­ние за ме­се­ца                 373,56 лв.
Къде греша???
#10 | 08.01.2014, 16:44
Публикации: 5550 / 370
 Слу­жи­тел с 8-ча­сов ра­бо­тен ден при под­нев­но от­чи­та­не на ра­бот­но­то вре­ме, с ос­нов­но ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние от 300 лв. и 15 % за про­дъл­жи­тел­на ра­бо­та през ме­сец, кой­то е бил с 21 ра­бот­ни дни е ра­бо­тил и из­вън­ред­но 8 ч. ка­то де­жу­рен по пред­п­ри­я­тие на официален празник. За ме­се­ца той ще по­лу­чи:

Ос­нов­но ме­сеч­но тру­до­во въз­наг­раж­де­ние                 300 лв.
За про­дъл­жи­тел­на ра­бо­та (300 лв. х 15 %)                  45 лв.
За ра­бо­та на офи­ци­а­лен праз­ник
(300 лв. : 21 дн.)                                                       14,28 лв.
Уве­ли­че­ние за ра­бо­та на офи­ци­а­лен праз­ник
(14,28 лв. х 100 %)                                                   14,28 лв.
Уве­ли­че­ние за из­вънр. труд на офиц. праз­ник
(14,28 лв. х 100 %)                                                   14,28 лв.

Брут­но тру­до­во въз­наг­раж­де­ние за ме­се­ца                 373,56 лв.
Къде греша???

За ра­бо­та на офи­ци­а­лен праз­ник
(300 лв. : 21 дн.)                                                       14,28 лв.
Това начисление е със клас и трябва да е                    16.42 лв.
#11 | 08.01.2014, 16:47
Публикации: 349 / 16
Въпроса е принципен... това е само пример...
и още:
Когато работата през дните на официалните празници е и извънреден труд, то съгласно чл. 262, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда се заплаща отделно и 100 на сто увеличение на основното трудово възнаграждение за отработеното време, освен ако между работника или служителя и работодателя не е уговорено по-голямо увеличение. В този случай за отработени 8 часа, при подневно отчитане на работното време и 8-часов работен ден, доколкото друго не е уговорено с колективен трудов договор или определено с вътрешните правила за работната заплата, за извънреден труд на официален празник на работника или на служителя ще се заплати, както следва:
1. Едно основно среднодневно трудово възнаграждение;
2. допълнително възнаграждение за работа на официален празник (100% от възнаграждението по т. 1);
3. допълнително възнаграждение за извънреден труд на официален празник (100% от възнаграждението по т. 1).
Емилия Александрова - Труд и право
#12 | 08.01.2014, 16:51
Публикации: 5550 / 370
По-горе съм копирала

РАЗЯСНЕНИЕ НА МТСП ОТ 15.03.2010 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 262 ОТ КТ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
#13 | 09.01.2014, 09:11
Публикации: 2516 / 287
Смятате възнагражденията обратно. Първо труда е извънреден и тогава е празничен.
#14 | 28.04.2014, 08:40
Публикации: 1 / 0
Здравейте,

след прочетеното до тук стигнах до извода (но не знам дали е правилен) , че за работа на официален празник се прилагат едновременно чл. 262 и чл. 264. от КТ, когато се работи от понеделник до петък.
Например при основна заплата 350.00лв., клас 23,4% - 81,90лв. и 20 раб. дни за месеца - трябва да заплатим още 3 надници (за 8ч. раб. ден), които в моя пример са 3х21,60=64,79лв.- и общо брутното  му възнаграждение ще излезе 496,69лв.
А при работа на график (сумирано изчисляване на раб. време) се падне да се работи на официален празник се заплаща само удвоения размер, т. е. още една надница.

Греша ли някъде?
#15 | 28.04.2014, 12:18
Публикации: 2516 / 287
За мен надниците са 4, ама явно това е друг въпрос :)
#16 | 04.05.2017, 12:23
Публикации: 16 / 0
Здравейте!
Понеже доста изчетох и малко се обърках, та.. при положение, че имам работници, които са на график,предварително утвърден, на 14.04 т.г. ( Велики Петък) са на работа и съответно на 17.04.т.г. , също има на работа, то начисляваме само празничен труд (100%) , съгл.чл.262,ал.ч,т.3 от КТ, но не и извънреден, тъй като си е било с утвърден график.., нали така?
#17 | 04.05.2017, 13:22
Публикации: 2516 / 287
Когато отчитането е сумирано и лицето работи по график на празничен ден, получава 100% увеличение.
#18 | 04.05.2017, 13:32
Публикации: 16 / 0
Благодаря! :wink1:
#19 | 24.01.2021, 21:55
Публикации: 53 / 4
Vest ltd & TESM ltd..
За работа на подневно отчитане на работнто време(понеделник-петък), и аз знам за 400 % за този ден. 1 надник+1 надник извънреден*2 за официален празник.Ако надника го броим към заплата ,-като брутно трудово стават +3.
Например 600 лв в брутна за 20 дни =600/20=30 лв
30*4 за извънреден труд в официален празник=120 лв за деня
Остават още 19 дни*30=570
Общо=120+570= 690, или 600/20=30*(20+3)=690лв
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове