Личен труд и ДУК в Приложение 4 ГДД ЗКПО - I тема

30.01.2014, 09:22 34533 49
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#40 | 30.01.2014, 09:22
Публикации: 9301 / 1583
А как бащата участва в управлението , контрола и капитала на ООД-то на дъщерята ? По какъв начин е ангажиран с такова участие ? Стига да има доказателства за това.......в противен случай не виждам причина да слагаме страните по сделката там.
#41 | 30.01.2014, 09:27
Публикации: 26 / 3
всъщност, да   :blush: но тъй като вече се побърках с това приложение, изчетох доста и не обърнах внимание, че става въпрос за фирми на баща и дъщеря, а тъпо и упорито си мислех за фирми в които имат участие и двамата.
#42 | 30.01.2014, 09:48
Публикации: 2041 / 249
 Да ,никъде в ДР ДОПК не се посочва, че свързани лица са фирми на роднини , но и никъде не се посочва че не са свързани лица. За мен попадат тук :3. "Свързани лица" са:
а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство;

 Всеки сам преценява , слагам тук и отговор на въпрос, който зададох в Експертис.


Трябва ли в Приложение 4, Справка 1 към ГДД по чл. 92 ЗКПО 2013г. да се попълват:
1. Покупко-продажба по пазарна цена между ООД и ЕООД, като бащата е съдружник и управител в ООД-то, а дъщеря му е собственик и управител на ЕООД-то?
Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Отговор: Декларирането на сделки със свързани лица е предвидено да става в Приложение № 4, Справка 1 със свързани лица и/или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Попълването на самата справка така е регламентирано, че събираната информация има за цел не да идентифицира съответното свързано лице, а да предостави обобщена информация в лева, за наличието на сделки, търговски или финансови взаимоотношения със свързани лица и/или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим за съответната данъчна година. В тази връзка следва да поясним, че подлежащата на деклариране финансова информация се диференцира на седем отделни категории, в зависимост от утвърдената номенклатура на кодовете, за която се събира информацията на отделен ред.
   Съгласно утвърдената бланка на справката, НАП събира информация за следните 6 типа сделки:
   Код 1 (попълва се на ред 1 от справката) - покупки/продажби на стоки и продукция, имоти или други активи;
   Код 2 (попълва се на ред 2 от справката) - покупки/продажби на услуги;
   Код 3 (попълва се на ред 3 от справката) - покупки/продажби, свързани с нематериално имущество (търговска марка, патент, права по лицензионни споразумения, ноу-хау и др.;
Код 4 (попълва се на ред 4 от справката) - получени/предоставени заеми – главница;
Код 5 (попълва се на ред 5 от справката) - възнаграждения за вътрешногрупови услуги;
Код 6 (попълва се на ред 6 от справката) - други, в т. ч. разходи/приходи от лихви.
За  сделка – покупко-продажба от свързано лице, същата следва да се посочи на ред 1 (код 1 от номенклатурата) и съответно в колона 2.1. – в случаите когато вашето предприятие се явява купувач (получател) на стоката и в колона 2.2. – в случаите когато вашето предприятие се явява продавач (предоставящ) на стоката.    Фактът, че сделките със свързаните лица са осъществени на пазарни равнища, не оказва влияние върху задължението на декларирането на сделките със свързани лица – т.е. същата следва да бъде попълнена в Справка 1 на Приложение 4 към ГДД по чл. 92 от ЗКПО.
#43 | 30.01.2014, 10:08
Публикации: 9301 / 1583
Алфа, в така дадения отговор не намирам всъщност изказано мнение по въпроса. Описват се къде да се посочат съответните сделки между свързаните лица, но не и дали фирмите на бащата и дъщерята са свързани лица. Ако има достатъчно сериозен аргумент за това бих го приела, защото всички си задаваме въпроси и търсим отговори. Не го намирам обаче в този отговор на Експертис.
Как от факта , че две физически лица са свързани лица ще направим извод, че и техните фирми са свързани лица ? Посочваш подточка А, но в питането е поставен въпрос не за баща и дъщеря, а за две юридически лица.
#44 | 30.01.2014, 10:22
Публикации: 2041 / 249
Делфин, както виждаш в зададения въпрос , а именно "1. Покупко-продажба по пазарна цена между ООД и ЕООД, като бащата е съдружник и управител в ООД-то, а дъщеря му е собственик и управител на ЕООД-то?" , никъде не се посочва, че лицата са свързани .

В самия отговор Христо Досев сам посочва , а именно " Декларирането на сделки със свързани лица е предвидено да става". Ако не ги намираше за свързани едва ли щеше да разяснява къде следва да се посочват.

И както казах всеки сам преценява, мисля че вече има достатъчно мнения и всеки сам може да вземе самостоятелно решение :)
#45 | 30.01.2014, 10:37
Публикации: 9301 / 1583
Дали не би бил по-добре зададен въпросът , ако директно акцентира на същността ?

" Свързани лица ли са по смисъла на ДОПК юридически лица, управители и собственици на които са баща и дъщеря ? "


Просто търся в спора истината. :smile1:
#46 | 30.01.2014, 11:02
Публикации: 6307 / 1018
Много интересна дискусия!

Произтича от факта, че се налага за пореден път да гадаем какво е искал да каже законодателят.  :smile1:

Като оставим настрана обстоятелството,че има множество дефиниции за свързани лица за целите на различни закони, тук следва да се концентрираме върху определението в ДОПК, защото към него препращат ДР на ЗКПО.

От това определение разбираме, че за данъчни цели са свързани лица роднините изброени в б."а" като физически лица. А за юридическите лица се отнася бб."г" , "д", "е"...

Във връзка с горното и като вземем предвид, че дори едното от лицата в предмета на спора има и друг съдружник, за правилна приемам позицията на delphine.

Може би, щеше да възникне съмнение, как да се тълкува определението и коя буква да се приложи при сделки между две ЕТ на роднини, но за другите дружества, в които юридическото лице е отделно от физическото и между двете юридически лица няма свързаност чрез участието на физически лица в управителните и контролните органи на съответните дружества, за каква свързаност по ДОПК говорим?
#47 | 30.01.2014, 12:11
Публикации: 2041 / 249
Вие казвате , че трябва да се прави разлика между ФЛ и ЮЛ и че това , че управители на тези две фирми са баща и дъщеря не от значение , защото сделката е между две ЮЛ .

Ето решение на съда по дело , в което се търси отговор на въпроса майката и сина й собственик на ЕООД  дали са свързани лица :

Скрит текст :

http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2012/07-2012/0361d811/74052112.htm
#48 | 30.01.2014, 13:25
Публикации: 6307 / 1018
alfa,

Без да се стремя да те разколебавам в убедеността ти относно тълкуването на свързаност на разни видове лица, позволявам си да обърна внимание върху следното:

Първо, това не е необжалваемо съдебно решение и не може да служи за прецедент като съдебна практика.

Второ, ключов аргумент за доказване свързаност налицата е б. "м" на т.3 във вр. с б."д" на т. 4, т.е. най-обтекаемите фолмулировки от разгънатото определение за свързаност, според които тя е налична когато едното лице може да контролира другото като "може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения" на първото. Ми това е една от удобните "вратички" оставяни във всеки закон!   :smile1:

Горното е лично мнение , но не го приемай лично към теб :give_rose:
#49 | 03.02.2014, 19:21
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Заключвам темата, за да коментираме само в една тема тук: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,9297.0.html

И двете теми са заковани най-отгоре в раздела.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове