Удържане на авансов данък за доходи от наем

06.02.2014, 10:50 10153 26
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

06.02.2014, 10:50
Публикации: 6 / 0
Физическо лице, което е регистрирано по ДДС издава фактура за доходи от наем.Трябва ли платеца на дохода да удържа авансов данък? Ако трябва какъв документ ще издава?
#1 | 06.02.2014, 13:47
Публикации: 6 / 0
Моля, никой ли не се е сблъсквал с това. На собственика не искат да приемат декларация от НАП, защото нямал бележка за удържан данък!!!!!
#2 | 06.02.2014, 14:45
Публикации: 6311 / 1021
По принцип, независимо, че е регистрирано по ЗДДС, физическото лице не е търговец и прилага ЗДДФЛ за облагане на доходите от наем. Ако наемателят е ЮЛ следва да му издава СИС и служебна бележка и да внася авансово удържания наем като го и декларира по чл. 55.

Физическото лице подава СД по ЗДДС, но не формира дохода си по ЗКПО и облагането и документирането на дохода му следва да става по ЗДДФЛ.

При наемателят в този случай може да има следното осчетоводяване:
1. За получената ф-ра
602; 4531 / 401, където 401 е ФЛ-наемодател

2. За осчетоводяване на удържания данък по СИС
401 / 454 - данъкът следва да се изчисли по формулата (Сума по с-ка 602 - 10% НПР)*10%

3. За внасяне на данъка
454 / 503

4. За плащане на наема
401 / 50

Лошото в този случай, че по СД се вижда кога и колко авансов данък е трябвало да бъде удържан, деклариран и внесен. Не може да мине номерът с изплатен наем в последното тримесечие.

Между другото, лицето издава ли фискален бон или получава сумите по банков път?
#3 | 06.02.2014, 15:00
Публикации: 6 / 0
Лицето ги получава по банков път
#4 | 06.02.2014, 18:32
Публикации: 6311 / 1021
Лицето да си иска служебна бележка за доходите от фирмата наемател. Тя е в нарушение, а не наемодателят.
#5 | 04.05.2015, 23:20
Публикации: 2 / 0
Здравейте
Във форума се регистрирах, защото ме занимава тази тема от няколко дни, надявам се някой да може да ми отговори.
Отдавам в бг обект под наем. Живея в чужбина от 15 години и си плащам данъците на тук.  В бг нямам адресна регистрация.
Въпросът ми е: къде да си плащам данъците от доходите от наем? Може ли в чужбина или трябва в бг?
Благодаря ви много, предварително и се извинявам ако съм в неподходяшата тема.
#6 | 05.05.2015, 07:39
Публикации: 6311 / 1021
Здравейте
Във форума се регистрирах, защото ме занимава тази тема от няколко дни, надявам се някой да може да ми отговори.
Отдавам в бг обект под наем. Живея в чужбина от 15 години и си плащам данъците на тук.  В бг нямам адресна регистрация.
Въпросът ми е: къде да си плащам данъците от доходите от наем? Може ли в чужбина или трябва в бг?
Благодаря ви много, предварително и се извинявам ако съм в неподходяшата тема.
По смисъла на ЗДДФЛ Вие сте чуждестранно лице:
Скрит текст :
Съгласно Чл. 7. чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

Облаганито на доходите Ви се извършва по реда на глава шеста:
Скрит текст :
Размерът на окончанелния данък е 10% върху брутната сума на придобития доход. (чл. 37, ал. 2 и чл. 46, ал.1)
Можете да поискате преизчисляване на размера на окончателния данък по реда на чл. 37а:
Скрит текст :

Къде и как внасяте данъка зависи от това дали наемателят Ви е платец на доход по смисъла на ЗДДФЛ, задължен да удържа и внася данъка или е физическо лице.

Ако наемателят е платец на доход (самоуситуряващо се лице или прадприятие), данъкът се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода. Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.

Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 46 се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

Място за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода
Чл. 68. (1) Данъкът по чл. 43, 44, 46 и 48 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице, включително на едноличния търговец.
(2) Данъкът по ал. 1 на чуждестранно лице, получило доходи чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на пълномощника.
(3) Когато не може да се установи мястото за внасяне на данъка по реда на ал. 1 и 2, данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София-град.

Принципно сте освободени от задължението да подавате годишна декларация, ако не ползвате правото си за преизчисляване на данъка по чл. 37а.
Скрит текст :

За дължимите данъци следва да се подава декларация по чл. 55 в срока за плащане на данъците от задълженото да ги внася лице по мястото на внасянето им.

#7 | 05.05.2015, 08:15
Публикации: 2 / 0
Много, много Ви благодаря за изчерпателният отговор, даже ме и удовлетворява.

Поздрави.
#8 | 05.05.2015, 10:59
Публикации: 68 / 58
Много, много Ви благодаря за изчерпателният отговор, даже ме и удовлетворява.

Поздрави.

Не знам , кое ви удовлетворява, но акцента при Вас трябва да е върху това, че е много възможно този доход да бъде обложен два пъти - веднъж при източника в България и втори път в държавата, където сте местно лице. За това търсете начин да приложите СИДДО, ако има подписана такава между двете държави.
#9 | 05.05.2015, 19:12
Публикации: 6311 / 1021
Не знам , кое ви удовлетворява, но акцента при Вас трябва да е върху това, че е много възможно този доход да бъде обложен два пъти - веднъж при източника в България и втори път в държавата, където сте местно лице. За това търсете начин да приложите СИДДО, ако има подписана такава между двете държави.

Изчаках колегата да конкретизира отговора към  Solala, но тъй като не го направи, ще си позволя да допълня своя отговор с изясняване на моментите от СИДДО, които засягат въпроса:

Вие сте местно лице на Австрия и най-малкото не сте местно лице на България, ако подлежите на облагане в България само на дохода от наем
Скрит текст :

Ето и текста за облагане на доходите от наем, според който облагането на доходът от наем може да стане в България.
Скрит текст :

А как да декларирате и внесете данъка вече писах днес и се радвам, че сте удовлетворени от отговора. :smile1:

#10 | 14.03.2018, 12:18
Публикации: 3 / 0
Здравейте,
Имам следния казус: Физ. лице се регистрира по ЗДДС, вследствие заличаване на ЕТ. Физ. лице е получавало доход от наем в размер на 320 .00 лв. и продължава да го получава след регистрацията си по ЗДДС. Наемът се плаща от дружество, което не е регистрирано по ЗДДС т.е. не ползва ДК. В този случай физ. лице издава следната фактура:
266.67 лв. - данъчна основа
  53.33 лв. - ДДС
320.00 лв. - обща сума
Въпросът е върху коя сума наемателят трябва да приспадне 10% необх.прис.разх. и да удържи авансов данък по ЗДДФЛ? Другият въпрос е каква сума ще плати по фактурата издадена от физ. лице, след като удържи данъка и няма ли да остане незакрита част от фактурата при физ. лице наемодател? 
#11 | 24.03.2020, 12:58
Публикации: 2 / 0
Като наемодател - физическо лице,  имам договори за наем с юридически лица. В тази връзка за подаване на данъчната си декларация ползвам електронната система на НАП с ПИК. Тази година при разглеждане на автоматично попълнената ми данъчна декларация не виждам данните за получения наем за един от наемателите. Вероятно този наемател не е подал в срок т.н. Справка по чл. 73 ал.1. Разбрах, че аз мога да добавя допълнително информация за получения наем по този договор и авансово внесения ДОД за него. Това достатъчно ли е или трябва да прибавя като приложен файл Служебна бележка по чл.45 ал.4 за изплатени доходи от наем.
#12 | 24.03.2020, 13:42
Публикации: 5954 / 517
Аз имах подобен случай - недеклариран доход (в справка по чл.73, ал.1) по граждански договор.
Посочих фирмата платец на дохода, дохода, осиуровките и данъка. Не съм приложила служебната бележка и ГДД ми е приета.
#13 | 24.03.2020, 15:12
Публикации: 2 / 0
Благодаря много за бързия отговор. Просто се чудя как НАП без явно да е подадена от дирмата декларацията по чл.73 ал.1 ще имат информация, че наистина е платен въпросния авансов ДОД.
#14 | 24.03.2020, 15:43
Публикации: 131 / 13
Може би от вашата декларация ще разберат, че фирмата не си е подала данните за платения доход и удържания данък през годината.
#15 | 24.03.2020, 16:30
Публикации: 6311 / 1021
Здравейте,
Имам следния казус: Физ. лице се регистрира по ЗДДС, вследствие заличаване на ЕТ. Физ. лице е получавало доход от наем в размер на 320 .00 лв. и продължава да го получава след регистрацията си по ЗДДС. Наемът се плаща от дружество, което не е регистрирано по ЗДДС т.е. не ползва ДК. В този случай физ. лице издава следната фактура:
266.67 лв. - данъчна основа
  53.33 лв. - ДДС
320.00 лв. - обща сума
Въпросът е върху коя сума наемателят трябва да приспадне 10% необх.прис.разх. и да удържи авансов данък по ЗДДФЛ? Другият въпрос е каква сума ще плати по фактурата издадена от физ. лице, след като удържи данъка и няма ли да остане незакрита част от фактурата при физ. лице наемодател?

Здравейте,

Облагаем е доходът без ДДС, който  е косвен данък.
Облагаемата основа по ЗДДФЛ ще е 266,67 - (266,67*10%) = 240
Дължим авансов данък 24,00

Записванията при наемателя, нерегистрирано по ЗДДС лице са:
Дт 602 / Кт 401 - 320,00 разход за наем
Дт 401 / Кт 454 -   24,00 удържане на данъка
Дт 454 / Кт 503 -   24,00 внасяне на данъка
Дт 401 / Кт 501 - 296,00 плащане към наемадателя

Записванията при наемателя, ФЛ регистрирано по ЗДДС са:
Дт 411            320,00
    Кт  703       266,67
    Кт  4532      53,33

Дт 501          296,00
Дт 454            24,00
    Кт 411      320,00

Наемателят ще има задължение по ЗДДС от 53,33 лв. и разчет за авнсово внесен данък по ЗДДФЛ от 24,00 лв.
#16 | 24.03.2020, 16:52
Публикации: 339 / 11
Не е ли по-добре задълженията да се отчитат през с/ка 499 Други кредитори, вместо по с/ка 401 Доставчици?
#17 | 24.03.2020, 16:57
Публикации: 6999 / 1032
Според мен си е доставка. В случая на услугата "ползване на наето помещение"
#18 | 24.03.2020, 20:01
Публикации: 6311 / 1021
Не е ли по-добре задълженията да се отчитат през с/ка 499 Други кредитори, вместо по с/ка 401 Доставчици?
а кокво е наемодателят според Вас, ако не доставчик на външната услуга "предоставяне на помещение под наем" или както е написала ХХХХХ "ползване на наето помещение"
#19 | 24.03.2020, 21:18
Публикации: 339 / 11
а кокво е наемодателят според Вас, ако не доставчик на външната услуга "предоставяне на помещение под наем" или както е написала ХХХХХ "ползване на наето помещение"
Вижте, навярно имате доста повече практически опит от мен, но моите преподаватели в училище, и в университета също, са ме учили, че задължението се отразява по посочената сметка от мен, а и в счетоводните книги си е така записано. За справка: Счетоводство на предприятието, ГорексПрес, 2009, с. 78. :wink1:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове