Лобистките промени в Закона за адвокатурата на първо четене в правната комисия в парламента

17.06.2016, 22:35 15506 11

17.06.2016, 22:35
Публикации: 548 / 224
Администратор на сайта
На предстоящото свое заседание на 22 юни Комисията по правни въпроси в парламента е включила като последна шеста точка в дневния си ред "Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 554-01-14, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 23.01.2015 г."

Законопроектът предвижда глоби за всеки, който по възлагане консултира, регистрира, подава заявления, представлява клиенти пред държавната администрация, но не е адвокат.

Заплашен със сериозни глоби, стигащи до 10 хил. лева, е всеки, които не е вписан адвокат и e нает от клиент да извършва следните административни, консултантски, счетоводни, дори секретарски и куриерски дейности:
1. представителство пред всякакви административните органи и служби, включително например във връзка с ревизии и проверки от НАП, НОИ, НСИ и тн.;
2. изготвяне на заявления, включително и за регистрация по ЗДДС, молби, жалби и др. документи;
3. устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси, включително и по счетоводно-данъчни закони, осигурителното законодателство, финансовото законодателство и др.;
4. справки в административни органи и получаване на документи от тях, включително от данъчни служби, офиси на НОИ, НСИ, Инспекция по труда и всякакви институции, които бизнесът традиционно възлага на счетоводните кантори;
5. изготвяне на договори, включително и трудови, дори обикновени пълномощни;
6. изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри, независимо, че няколко правителства декларираха готовност да опростят процедурата по регистрации на фирми, в което България изоставаше в сравнение с другите държави-членки на ЕС.

Припомняме, че десетки организации се обявиха против лобисткия законопроект на адвокатите. В обща декларация АССП, Национален съюз на юрисконсултите, КТ "Подкрепа", Нотариална камара на Р. България, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Камара на частните съдебни изпълнители, Национално сдружение за недвижими имоти и Сдружение "Брокери на имоти" се обединиха против монополизирането на консултантските и административните услуги в полза на адвокатите. Организациите определиха внесения проект за изменения в Закона за адвокатурата от категорията на т.н. "златни законопроекти", т.е. такива, които са лобистки, без обществена необходимост от тях и са насочени единствено към удовлетворяване на частни, корпоративни интереси.

Отделни остри негативни становища изразиха и редица други организации - КРИБ, Българска стопанска камара, АИКБ, ИДЕС, КНСБ, БТПП, Български хелзинкски комитет, Български център по нестопанско право, Институт за пазарна икономика и други.

В свое заседание членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество единодушно не подкрепят въпросния законопроект. На това заседание, видно от протокола, становището на Министерството на финансите по предложенията на адвокатите също е крайно негативно.

През месец април миналата година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с решение по скандалните предложения за изменения и допълнения в Закона за адвокатурата. Производството е образувано по сигнал на Българска стопанска камара. В своето решение КЗК счита, че предложеният проект на ЗИД на Закон за адвокатурата съдържа редица проблематични от гледна точка на правилата на конкуренцията правни разрешения, които са от естество както да засегнат по неблагоприятен начин конкурентния процес на пазара на адвокатски услуги, така и да окажат вредно въздействие върху конкуренцията на други, свързани или съседни, пазари, като в крайна сметка биха довели до намаляване на благосъстоянието на потребителите на адвокатски услуги. Комисията подчертава, че разпоредбите на чл. 150 от законопроекта са с ограничителен характер и на практика забранява на лицата, които разполагат с необходимите знания и компетентност, да предоставят изброените в чл. 24, ал. 1 от ЗАдв услуги (част от които са изброени в точките по-горе). Посочва се още, че за да се постигне ефективен и работещ процес на конкуренция между всички участници на пазара, не бива да съществуват ограничения, които могат да подействат възпиращо за част от пазарните агенти. КЗК е на мнение, че клиентите и потребителите следва да са в състояние да избират свободно между лицата, упражняващи различни професии, за извършването на желаната от тях комплексна услуга. Цялото решение на КЗК може да свалите от тук.

В свое становище Върховна касационна прокуратура изтъква, че на практика, така се създава монополно право на адвокатурата относно попадащите в обхвата на нормата дейности, което пък противоречи на чл. 19 ал. 2 от Конституцията, който гласи: “Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.”

АССП възрази срещу предложените лобистки промени в Закона за адвокатурата веднага след внасянето на законопроекта в деловодството на Народното събрание. Счетоводната асоциация счита, че се прави опит да се монополизират дейности, извършвани от счетоводителите и други професии, в полза на адвокатите. АССП обръща внимание, че над 70% от дейността на счетоводните компании е консултиране (устно и писмено) по данъчни, осигурителни и финансови нормативни актове, представителство на клиенти пред различни институции, извършване на справки и др – все дейности, за които се прави опит да бъдат окачествени, като изцяло адвокатски и съответно да бъдат забранени за извършване от счетоводители и счетоводни кантори.

На 22 юни предстои обсъждане за първо гласуване на скандалния законопроект в Правната комисия, на чието заседание се очаква да присъстват и десетките заинтересовани работодателски, синдикални и браншови организации.

Всичко по темата:
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект
Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
#1 | 21.06.2016, 13:29
Публикации: 629 / 129
Явно лобито на адвокатите в Парламента са решили, че народа го е хванала жегата и е изпаднал в безпаметна летаргия, и сега е момента да си узаконят намеренията да впримчат в мъртва хватка бизнеса, и да си подсигурят доживотен сигурен източник на клиенти,  приходи по регламентирани тарифи, и всичко това с безпрецедентната активна инициатива на тези, които сме назначили в Парламента да обслужват обществения интерес.
Мъдрите хора са предупредили да внимава човек какво си пожелава - ако наистина тези текстове минат, цели сектори на общественият живот ще попаднат в патова ситуация - адвокатите нито имат компетенциите, нито възможността да се справят с този обем, а ограничаването на хора в пъти по-подготвени от тях е върха на недомислието. Да не говорим за създаването на монопол върху широк диапазон дейности, и натоварването на бизнеса с напълно ненужни, многобройни разходи, и разпиляване на ресурсите и времето за търсене на адвокат за всяко предприето  действие.
#2 | 21.06.2016, 14:49
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
#3 | 22.06.2016, 18:37
Публикации: 1187 / 228
Прекрасно е, значи. Логично е адвокатите да изземат всички възможни интелектуални професионални дейности по силата на нормативен акт, а впоследствие да ги възлагат на прости квалифицирани изпълнители - специалисти, които да им подготвят документацията срещу минимален процент от таксите за представяне на клиентите пред институциите. Да се закрие и института на вещите лица в съдебното и досъдебно производство и да се свърши тази мъка с късането на живо месо от изконните и органични всеобхватни юридически дейности.
Ми тъй де!
И обезателно трябва да се добави някакъв ограничителен законов текст, че притежаването на юридическа правоспособност не е основание и право за осъществяване на подобни дейности, щото са се навъдили едни очилати тефтераджии, дето се изхитряват да завършват и право, само и само да се домогват с гнусните си пипалища до тях и които с действията си, цитирам "ПРОПОВЯДВАТ ПЛАЧ ПО ДЕЙНОСТ, КОЯТО Е ИЗКОННО АДВОКАТСКА И КОЯТО Е ИЗЗЕТА НЕЗАКОННО ОТ ВСЯКАКВИ ЗНАЙНИ И НЕЗНАЙНИ ЮРИСТИ И НЕЮРИСТИ, ДОРИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ, В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ.134 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ЧЛ. 2, 3 и 24 ОТ НАСТОЯЩИЯ ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА"
#4 | 23.06.2016, 09:16
Публикации: 1700 / 205
Въпреки подвеждащото заглавие аз съм оптимистично настроена за промените, които ще се внесат между първо и второ четене.
Конфликтните поправки в Закона за адвокатурата получиха „да” за първо четене
В същото време депутатите дадоха да се разбере, че проектът ще бъде солидно коригиран за второ четене и призоваха това да стане с участието на работна група, в която да влязат както адвокати, така и всички техни опоненти.
#5 | 23.06.2016, 13:55
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Оптимистично сте настроена, защото вчера не бяхте на заседанието на правната комисия. Трябваше дълго време да ги убеждаваме в най-простото нещо, че чл. 24 и чл. 150 си кореспондират и ограничават правата ни, както че и ощетяват бизнеса, особено малкия. Нещо, което се съдържа в десетките становища на организациите и решението на КЗК. Накрая един депутат-адвокат (каквито декларираха, че са всички присъстващи) вдена, че имало нещо подобно и щели да "оправят нещата".

Като участник в процеса въобще не съм оптимистично настроена.

И за да покажа какво твърдяха, че не разбират депутатите-адвокати, че ни ограничава в работата, копирам текстовете на чл. 24 и чл. 150 и нататък. Обърнете внимание и на доносите по чл. 153.

§ 12. В чл. 24, ал. 1 се изменя така:
„(1) Упражняването на адвокатска професия е дейност по възлагане от клиент, която включва:
1. представителство и защита на правата и законните интереси на лица пред органите на съдебната власт, разследващите органи, административните органи и служби, физически и юридически лица и др.;

2. изготвяне на заявления, искови молби, тъжби, жалби, отговори, молби, спогодби и др.;

3. устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси;

4. справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях;

5. изготвяне на договори, проекти за нотариални актове и завещания, нотариални покани, заявления за приемане и за отказ от наследство, пълномощни;

6. изпълнение на завещания;

7. управление на имущество, пазене на описано или дадено в обезпечение имущество;

8. изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;

9. извършване на всякакви други действия, свързани с правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физически и юридически лица.“

§ 91. Създава се нова Глава петнадеседа със следното съдържание:

„Глава петнадесета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛ НИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 150. (1) Лице, което извършва или предлага извършването на адвокатска дейност по чл. 24, без да е вписано в регистъра на адвокатска колегия, се наказва с глоба от 1 000 до 2 000 лева или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лева, ако не подлежи на по-тежко  наказание.
(2) При повторно нарушение наказанието е глоба от 2 000  до 5 000 лева или имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лева.
(3) Нарушението е повторно, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото нарушение.

Чл. 151. (1) Актовете за нарушения по предходния член се съставят от определен за това с решение на адвокатския съвет негов член, на територията на която адвокатура е извършено нарушението.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на адвокатската колегия или оправомощен от него заместник-председател.
(3) Установяването на нарушенията, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 152. (1) Наложените глоби и имуществени санкции по влезли в сила наказателни постановления се събират по реда на чл. 411 ГПК по искане на председателя на адвокатската колегия.
(2) Сумите, събрани от наложени глоби и имуществени санкции по тази глава се внасят по сметката на съответния адвокатския съвет.

Чл. 153. Органите на съдебната и на изпълнителната власт, нотариусите, частните съдебни изпълнители, както и всички физически и юридически лица са длъжни да информират съответната адвокатска колегия за извършване на нарушения по чл. 150.“
#6 | 23.06.2016, 15:31
Публикации: 1187 / 228
В светлината на лелеяните промени и новосъздадената глава петнадесета аз лично откривам за себе си един допълнителен източник на устойчиви приходи, като се има предвид, че практически към всяка дейност от сферата на интелектуалния труд може основателно(на база на коментирания закон) да бъде предявена претенция, че е "изконно адвокатска". В един момент ще се окаже, че във всяка адвокатска колегия е сформиран административнонаказател ен орган, на което е вменен ангажимента да следи за всевъзможни "закононарушения", които да осребрява подобаващо.
Не знам дали самите адвокати не осъзнават тъжния факт, че се превръщат в репресивни органи и се отдалечават от истинските цели и призвание на адвокатската професия, на които се позовават...
#7 | 23.06.2016, 18:41
Публикации: 9192 / 1531
§ 12. В чл. 24, ал. 1 се изменя така:
„(1) Упражняването на адвокатска професия е дейност по възлагане от клиент, която включва:
1. представителство и защита на правата и законните интереси на лица пред органите на съдебната власт, разследващите органи, административните органи и служби, физически и юридически лица и др.;
Ей това "и др." направо ме убива :no:
Вече се замислям дали няма да трябва да ходя в магазина с адвокат,....  :hmmm: Хайде при покупки  - както и да е, но ако се наложи да си потърся гагаранцията на някой уред, явно ще трябва чрез адвокат
Само не зная кой ще защити законните ми интереси /напр. правото на упражняване на труд  по професията, за която съм учила и имам тапия/ пред адвокатите? Или от адвокатите /не зная как е пpавилната фоpмулиpовка/

Освен това - извън закона ще се окаже и колцентъра на НАП. Или трябва да си назначат адвокати да отговарят на въпросите на гражданите и да ги консултират.
#8 | 24.06.2016, 09:32
Публикации: 1700 / 205
Прочитайки Решение 353/22.04.15 г. на Комисията за защита на конкуренцията от статията КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция на стр. 2 пише:
Скрит текст :
Мога ли да знам как Проектозакон, който нарушава Конституцията може да се приеме?
Или е време да се допълни текста в Конституцията, защото ВАдвС твърди, че не упражняват стопанска дейност/ стр.5 от Решението/ ?  :wink1:
Скрит текст :
#9 | 24.06.2016, 12:44
Публикации: 11855 / 2155
Според мене приемането или не на този закон в този му вид  е един тест за правителството и депутатите за това дали ценностите на демокрацията и върховенството на Закона са над лобистките интереси.
#10 | 24.06.2016, 14:01
Публикации: 1187 / 228
И един тест дали депутатите изобщо четат и осъзнават какво гласуват и приемат, или го правят като едно механично действие...
#11 | 24.06.2016, 15:34
Публикации: 1700 / 205
Сега очаквам два фронта: на адвокатите и на Обществените съвети.
Или следваща стъпка: Във всеки ОС да има поне един адвокат. :wink1:
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група