Фирмата е закупила 6 автомобила на лизинг. Поради намаляне обема на работа решава да ги продаде на трети лица. Издава фактура за продажбата.
При покупката е взета операция 207/159 - със ст-та на договора
С фактурата за ежемесечните вноски Дт159
                                                                     Дт4531
                                                                              Кт401
Какви коректни счетоводни записвания следва да се вземат за продажбата и за изписване на ДМА?
 :good:

Д1 с код корекция и верните данни.
Благодаря Ви за бързия отговор! :smile1:
Подадох два пъти декларация 1 на самоосигуряващо се лице. Сега как да постъпя? Корекция или заличаване?
Това е първото регистриране. На 28.04 регистрирах, че от 20.02 съм освободена. Още нямам излязло решение.
Още нямам определено обезщетение, тъй като се регистрирах в НОИ на 28.03. Ще ми го връчат на 16.04.
Здравейте! На 20.02. 2018 бях освободена по взаимно съгласие/имам стаж 18 год/. Записах се на борсата веднага. От 27.03.2018 съм назначена по чл.68 ал.2. - за определена работа, която ще приключи 30.04.2018. Какво обезщетение следва да получа и за какъв период? Отново ли минималното?