Благодаря ви за отговора. След като разбрахме , че не можем да се справим през 2013 год. си назначихме счетоводителка, но както писах в по горния пост напусна страна. Извинявайте ако с нещо съм Ви засегнала.
Здравейте, моля за малко помощ.
Счетоводителката ни подаде в м. Януари  ОКД 5 за спиране на дейност на фирмата, но през месец Февруари управителя продава земя с фактура( с вкл. ДДС). Как може да се опише това в дневника  за ДДС, при положение че фирмата е със спряна дейност и м. Януари е подала нулева декларация?

Пиша тук, защото счетоводителката ни напусна страната.
Благодаря на всеки който ми помогне.
Благодаря за отговора
т.е. в декл. 6 записвам само осигуровките на работника, без общата сума на предишните?
Здравейте,
Имам следния проблем и моля да ми помогнете да го реша. При подаването на декл. 1 и декл. 6 , съм забравила да впиша единия работник. Подадох данните за м.07.2015год, но той не фигурира там . Как мога да направя корекцията?
Предварително Ви благодаря
Здравей те ,
 Искам да попитам дали, самоосигуряващо се лице има право на ТЕЛК обезщетение след като се осигурява само за фонд "Пенсии"   17.80 %   и за фонд "Здравно осигуряване"   8.00 %?

Благодаря Ви предварително!
Благодаря много, а може ли да ми обясниш защо е по този начин?
Добър ден на всички,
Моля за помощ в попълването на декл. 1 самоосигуряващ се с болничен
Излиза ми грешка в соц. осигуровки и не ми го приема, немога да разбера къде греша?

Осигурителен доход на лицето е 420лв.
Попълва декл. 1 по следния начин
кл.16    0200
кл. 16.1  05
кл 16.2   15
кл.17     315
кл. 18    4,8%
кл. 21    105
кл. 22    21.3% (автоматично попълнена)
кл. 22.1   8%

Предварително Ви благодаря!
Здравей те,
Искам да Ви попитам за следният казус.

Имам работник който е на трудов договор, но в момента е с наложена пробационна мярка "поправителен труд", като времето през което се изтърпява мярката ,не се зачита за трудов стаж. Но в момента лицето е в болница и съответно ще ми донесе болничен лист.

Питането ми е следното :
Когато лицето е в болнични зачитали му се този трудов стаж или не?

Благодаря Ви предварително!
"Декларациите се отхвърлят поради нарушаване на изискванията за едновременно подаване на декларации обр.1 и обр.6. "

"При наличие на отхвърлени декларации и данни, в 7-дневен срок  от датата на получаване на настоящия протокол, следва да подадете нова декларация/и с коректно попълнени данни /съгласно чл.8, ал.3 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица"

Декларациите са подадени на 21.08.14 т.е изтървали сме срока
Здравейте ,ако съм изтървала 7дневния срок за корекция на декл.1 и декл. 6 какво следва да се направи?
Здравейте ,
Днес (02.09.14) дойде наш работник и пожела да си подаде молба за напускане.
Искам да попитам в уведомлението по чл. 62, мога ли да впиша дата на пректатяване на трудов договор 01.09.2014 и така последният му работен ден в осигуряване да е 29.08.?
 Работника не е идвал на работа от тази дата 29.08
Мога ли и аз да попитам нещо по темата?

Малко по подробно ще го напиша да не объркам някъде.

1. Влизам с ел. подпис на фирмата в НАП и от там натискам "Услуги" -
след това "Заявления за достъп до успугите на НАП" -
 "Заявление за ползване на електронни услуги с КЕП на упълномощено лице" -
 "ФЛ Декларации, документи или данни по ЗДДФЛ"
пълен/частичен достъп до информацията по предоставяната услуга"

и в частта от името на ...........  - попълвам данните на физическото лице ли?


Предварително Ви благодаря!
Благодаря Ви!
до колкото разбрах

заплати за феруари
колона 1 т. 9 -02
т.18 датата на изплащане на мен ми е 13,03,2014

колона 2, т. 9 28.02.2014
т,18 28.02.2014
данъка за януари

така ли е?