БГ фирма регистрирана по ДДС получава ф-ри от Booking, за 2015г и ги плаща от лична сметка,фактурите ми ги представят в м.01.2016г
Моля за съвет как да процедирам в случая
Протоколите по чл.117 ал.2 от ЗДДС как да ги включа със задна дата в дневника за продажба,а пък и не са платени от банковата сметка на фирмата
Предварително благодаря
Щом фирмата няма наети работници към 31.12.2014 не подава уведомления или декларации
Здравейте колеги,
Имам ф-ра от Германска фирма която е регистрирана по ЗДДС в Германия -за услуга - ремонт на автомобил,но във фактурата има и включени авточасти.Българската фирма също е регистрирана по ДДС.
БГ фирмата е платец на данъка като получател на услугата
Трябва да пусна протокол по чл.117
Притеснява ме факта,че немската фирма е начислила ДДС 19% и аз ако начисля 20% и го включа само в дневника за покупки става двойно
Във фактурата липсва ДДС номера на Българската фирма и ако го включа и в дневника за продажби при ревизия ще ми откажат да признаят ДДС
Моля ако някой се е сблъствал с подобни неща да коментира как е най правилно да постъпя.Върнах Фактурата за корекция в Германия,но са отказали да я оправят.
Предварително благодаря

Използвам темата да попитам при издадена ф-ра за услуга от страна от ЕС с начислено ДДС трябва ли да се прави протокол по чл.117 и да се включва в дневниците
И върху коя сума  в протокола да се начисли ДДС 20%
Извинявам се за допуснатата грешка - ВОП вместо ВОД
автомобила е отдаден дългосрочно
но при изършения ремонт има вложени и авточасти
мисля,дали не трябва да се декларира ВОП
въпреки че те си са начислили 19%ДДС
Българска Фирма рег.по ДДС отдава под наем автомобили в Германия
извършен е ремонт на единия автомобил и Германската фирма също регистрирана по ДДС издава фактура с начислено 19%ДДС
как да се процедира при осчетоводяване на ф-рата
много Ви благодаря,лек и спорен ден
много благодаря за отговора,но ме притеснява,че с така взетите счетоводни операции загубата по с-ка 121 ще остане
Здравейте,моля за помощ
За 2012г - фирмата е на загуба - 3167лв
При проверката данъчните  ми преобразуваха резултата на печалба - 5969,43
за което ми начислиха корпор.данък - 596,94 и л-ва 91,40
През 2013г. съм взела следната операция 121/123 -3167
Сега тази операция трябва да я сторнирам и да взема нови,но при осчетоводяване на новите операции се обърках тотално
Предварително благодаря на всички отзовали се
Да така е,но за ДОО процентите са за родените преди 01.01.1960
и не дава възможност да се поправят
Обнових новата версия на декларация обр.1 и 6 версия 7.03
и се появи проблем с новоназначените от 01.01.2015
за тези родени след 01.01.1960г не разрешава начисляване на ДЗПО,също така ги приема като родени преди 01.01.1960 за изчисляване на ДОО
Ако някой има такъв проблем,моля да сподели
Предварително благодаря
2. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 14 се попълва само от акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

ако няма специално програмиран код за плащиния с ПОС терминал който да  ги отделя от реално постъпилите пари въри доказвай след време че това са пари от ПОС терминал,а не реално постъпили
с ф-ра от 18.11.2014 е закупен Мерцедес VITO от страна членка на ЕС от рег.поДДС фирма плащането е по банков път
Протокола с каква дата трябва да се включи в дневниците
Може ли да се впише същата дата на ф-рата
Да,правилно сте подали Д6 с код 8 за данъка,но може да се подаде и до 25.12.2014
пращането на осигуроките не са обвързани с изплащането на заплатите и подаването на Д1 и Д6
да и аз ги осчетоводявам така,но повече колеги твърдят,че трябва да има касова бележка при плащане с пос терминал
та нали ще стане двойно
ако не съм права моля да ме ориентирате къде пише,че трябвя и касова бележка
Предварително благодаря
не обърнах внимание,че Вие отдавате автомобила на БГ фирма
тази фирма да не е регистрирана в чужбина
ако не
аз мисля,че в такъв случай трябва си начислите 20%ДДС
аз също отдавам автомобил под наем в страна от ЕС в дневника за продажба в колона 22 и виес декларация
имам договор за отдаване под наем,друго като доказателство нямам